Intelmek
Devich Márton főgondnok köszöntője a konfirmandusokhoz


Szeretett fasori Testvérek!
Kedves Konfirmandusok!

 
Olyan jó rátok nézni, ilyenkor mindig meghatódom, együtt növekedtünk a hitben! Mennyi emlék jön elém, ha többetekre gondolok. A kicsi gyermekekből
a gyülekezetben a szemünk láttára születtek kész hölgyek és erős férfiak.
Jó rátok, a csillogó szemeitekbe nézni! És tanulni Tőletek. Mindig sokat tanulhatunk a fiataloktól! Nyitottságot, tisztaságot, bátorságot, lángoló szeretetet.
 
Azt szokták mondani, hogy amikor valaki befejezi a tanulmányait, kilép a nagybetűs Életbe. Ti most, akik konfirmáltatok, hasonló mérföldkőhöz értetek, hivatalosan befejeztétek hitbéli tanulmányaitokat. (Elárulom, ezt egyébként egy életen át tanulja az ember…) Református hit tantárgyból leérettségiztetek, diplomáztatok, és ezennel kiléptetek a nagybetűs Hitéletbe, Hívő életbe – s ehhez „munkahelyként” sokan a Fasort választottátok.
 
Családunkban nemzedékről nemzedékre száll egy kis fecni, papírcetli. Én a nagymamámtól kaptam, ő pedig az ő édesapjától, aki pedig szintén az apjától, amikor dédapámat a Bánátban kinevezték egy járási hivatal élére jegyzőnek. Több mint százéves ez a fecni, és atyai intelmeket tartalmaz. Világi intelmeket, az van ráírva: „Tanácsaim új pályádon”. Nincs meg a fecni vége, nem tudni, hány intelem volt szépen, kézírással, tintával kanyarítva, csak az első öt látható.
Ezeket a világi intelmeket szeretném Nektek most felolvasni, öt pontot, és átfordítani a hitéletetekre, jókívánságokkal, hogy beléptetek itt, a Fasorban a nagybetűs Hitéletbe.
 
Tanácsaim új pályádon:

1. „Légy pontos hivatalos óráid betartásában!”
Ez számomra most a jelenléteteket jelenti. Hogy itt vagytok, köztünk vagytok a gyülekezetben, vasárnaponként rendszeresen találkozunk, választotok magatoknak kisebb csoportot, ifit, jöttök hét közben is, és talán nyáron is együtt lehetünk. Kívánom Nektek, hogy így legyen!

2. „Munkát soha más napra ne halassz!”
Ez számomra most azt jelenti, hogy mindennap éljetek az igeolvasás, az imádság áldott lehetőségével, soha ne halasszátok másnapra! Kívánom Nektek, hogy így legyen!

3. „A nép miatt vagy – légy annak védője mindenben, légy igazságos és következetes!”
Ez számomra most azt jelenti, hogy Istent dicsőítsd, élj keresztyénhez méltó életet, és életeddel is hirdesd az evangéliumot, tégy bizonyságot! Kívánom Nektek, hogy ez így legyen!

4. A nép ügyeit intézd mindenekelőtt el, mutass utánuk érdeklődést, bajuk orvoslásában hivatalodon kívül is járj közre!
Ez számomra azt jelenti, hogy a hit dolgait tartsátok mindig szem előtt, mindig megújulva, Isten országát keressétek először, és szolgáljátok az Urat itt, a Fasorban, vagy más gyülekezetben, és kívül, a világi életben is! Kívánom Nektek, hogy ez így legyen!

5. Az általános sürgős és fontos ügyek teljesítésében a lehetőségig fáradozzál járásodban!
Ez számomra most azt jelenti, hogy legyen Nektek fontos a Fasor, a közösség, amelyben Isten elhelyezett Titeket, az ifi, a család (most, és ha lesz saját családotok, akkor is), az egyház és a nemzet. Kívánom Nektek, hogy így legyen!

Végül egy Igét szeretnék a szívetekre helyezni. Pál apostol sorait, amelyeket a Filippiben élő gyülekezethez írt: „Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok velem az evangélium hirdetésében az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára.” (Fil 1,3–6) 
 
Nagy szeretettel köszöntelek e tanácsokkal Titeket új fasori pályátokon!
Az Úr áldjon meg Titeket gazdagon!
 
2018. május 12.
Devich Márton