Szabó Gyula
presbiter
Feleségemmel, Judittal két felnőtt és egy kamasz lányunk van .
  A nagylányoknál egy egy fiú unokánk született.
  Eszter a Julianna diákja. Jelenleg Portásként dolgozom. A gyülekezetbe a feleségem és a gyerekeimen keresztül kerültem 1999-ben. Ez év őszén fogadtam el az Úr Jézust megváltómat és kaptam új életet. Megtapasztaltam a szabadítást és az ima erejét. 2001-ben konfirmáltam majd 2003-ban presbiternek választottak.
Szolgálataimban, mint körzetgazda, mint a biatorbágyi takarításban szorgoskodó veszek részt. Sokszor szembesülve a magam alkalmatlanságával, de az Úrra tekintve, aki teljesen ismer és mégis kegyelmébe fogadott benne bízva, hogy alkalmatlanságom ellenére ő tesz alkalmassá a szolgálatra.
 „Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.” (Jakab 1,5)