Angol munkaközösség
Munkaközösség-vezető: Pápai Melinda
"Rather, in humility value others above yourself." Philippians 2:3
 
Feladataink:
 • az intézményben folyó nevelő-oktató munka színvonalának és minőségének segítése, fenntartása
 • tehetséggondozás: sávos oktatás szerkezetének, tartalmának megalkotása, az eddigi gyakorlat értékelése, szintfelmérés, diákok, tanárok elosztása
 • felzárkóztatás: korrepetálások, szakkörök elindítása
 • konzultáció kollégákkal egyes tanulók előmeneteléről, tanulási nehézségeiről
 • szaktantermekben faliújság, dekoráció készítése
 • szakmai felszerelések, szertárak gondozása, javaslattétel eszközök beszerzésére
 • tankönyvek, tananyagok kiválasztása, beszerzése, szétosztása, árának beszedése
 • tankönyvkiadó képviseletével folyamatos kapcsolattartás
 • pályázatok, tanulmányi versenyek, továbbképzések figyelemmel kísérése, szervezése, a tanulók felkészítése; versenyek, házi verseny, vetélkedő szervezése, lebonyolítása
 • tapasztalat- és ötletszerzés szakmai megbeszélésekkel, óralátogatásokkal: belső továbbképzések, óralátogatások megszervezése (módszertani tapasztalatcsere, új módszerek megismerése)
 • diákok felkészítése továbbtanulásra: felvételire, év végi vizsgákra
 • diákokkal diagnosztizáló felmérés íratása és értékelése év végén
 • idegennyelvi mérés íratása és kiértékelése 6. és 8. évfolyamon
 • pályaválasztás segítése
 • különbözeti, javító és osztályozó vizsgák feladatainak összeállítása
 • javaslattétel a pedagógusok továbbképzési tervére
 • (adminisztratív, szakmai) támogatás önértékelésben részt vevő kollégáknak
 • kapcsolattartás külföldi intézményekkel (lehetőség, igény szerint)
 • angliai út megszervezése (igény szerint)

Munkaközösségi tagok
Az iskolában angol nyelvet tanító pedagógusok