„Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, ő majd teljesíti” (Zsolt 37,5)

„Szüntelenül imádkozzatok!” (1Thessz 5,7)

„Aki az ilyen gyermekek közül egyet befogad az én nevemben, engem fogad be” (Mk 9,37)

„Engedjétek hozzám a gyermekeket” (Lk 18,16)

"A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel!" (Filippi 4,5)

"Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!" (Ézs 43,1)

"Légy csendben, és várj az Úrra!" (Zsolt 37,7)

"Csak ő az én kősziklám és szabadulásom; ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettébb." (Zsolt 62,3)

"hirdetni reggel szeretetedet, hűségedet minden éjjel." (Zsolt 92,3)

"Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok." (Mt 6,14)

"Akiknél pedig a jó földbe esett (a mag), azok igaz és jó szívvel...

"Az igaz ember hitből él." (Gal 3,11)

"Mert nap és pajzs az Úristen" (Zsolt 84,12)