„Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, ő majd teljesíti” (Zsolt 37,5)

„Szüntelenül imádkozzatok!” (1Thessz 5,7)

„Aki az ilyen gyermekek közül egyet befogad az én nevemben, engem fogad be” (Mk 9,37)

„Engedjétek hozzám a gyermekeket” (Lk 18,16)

"Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!" (Ézs 43,1)

"Légy csendben, és várj az Úrra!" (Zsolt 37,7)

"Csak ő az én kősziklám és szabadulásom; ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettébb." (Zsolt 62,3)

"hirdetni reggel szeretetedet, hűségedet minden éjjel." (Zsolt 92,3)

"Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok." (Mt 6,14)

"Akiknél pedig a jó földbe esett (a mag), azok igaz és jó szívvel...

"Az igaz ember hitből él." (Gal 3,11)

"Mert nap és pajzs az Úristen" (Zsolt 84,12)

"A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel!" (Filippi 4,5)