Madárka

Óvónénik
Pálmai Csilla / Csilla néni Kovács Ildikó / Ildikó néni
 
Pedagógiai asszisztens Dajka
Gévai Réka / Réka néni Fekete Róbertné / Évi néni

A Madárka csoport vegyes életkorú, 3-7 éves gyermekek csoportja. A csoport vegyes
életkora miatt kiemelten figyelünk a differenciált bánásmódra, hogy az az óvodai életünk
minden területén megjelenjen. Igyekszünk olyan befogadó közösséggé válni, ahol a nem
magyar anyanyelvű kisgyerekeink is otthonosan érezhetik magukat. Fontosnak tartjuk a
játéktevékenységben való kibontakozást és annak segítését. Kiemelten igyekszünk figyelni
arra, hogy a kötött és kötetlen foglalkozások tartalma a gyermekek életkorához igazodjon, és
élményszerű legyen. A mindennapjainkban a közösen megélt áhítatok különösen fontosak kis
közösségünk számára. Hálásak vagyunk Istennek, hogy láthatjuk és tapasztalhatjuk, hogyan

válik a gyermekek számára egyre fontosabbá az Úr Jézus szeretete, és a Belé vetett kis hitük
hogyan kezd egyre jobban kibontakozni.