Intézményi lelkész

„Keressétek először az Ő Országát és igazságát,

és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.”

(Mt 6,33)

Somogyiné Ficsor Krisztina

intézményi lelkész
 • férjem Somogyi Péter lelkész
 • gyermekeink: három leány és két fiú
 • teológiát, családterápia/családkonzulens szakot is végeztem
Szolgálati területeim:
Budapest-Fasori Református Kollégium
 • Julianna Általános Iskola
 • Csipkebokor Óvoda
Budapest-Fasori Református Egyházközség

Örömmel végzem a szolgálatot:
 • a családok között
 • a gyermekek között
 • a pedagógusok, munkatársak között
 
Várom a családok megkeresését lelki, hitbeli, családi kérdésekben.
Jelezzenek, ha beszélgetésre, látogatásra, segítségre van szükségük!

Elérhetőségeim:
Személyesen: a fasori Lelkészi Hivatalban, templomban


Történetem a szolgálatban: A Julianna Református Általános Iskolát 1992-ben indította újra a Fasori Református Egyházközség vezetősége.
1996-ban hívták meg férjemet, és engem a gyülekezetbe lelkészi szolgálatra. Azóta részt vehetek a Julianna Iskola lelki életében. Csendesnapok szervezésében gyermekek, tanárok között, áhítatok tartása, írása, szervezése (minden héten, értekezleteken, nemzeti ünnepeken, minden iskolai rendezvényen, Istentiszteleteken szolgálva.) Szülők számára nevelési sorozat. Iskolai felvételnél beszélgetés a családokkal, pedagógusokkal. Lelkigondozás, családlátogatás, sok családban házassági konfliktusok segítése, családterápia indítása.
10 évet szolgáltunk Kecskeméten. Ott elsősorbán a hitoktatásban vettem részt. Hittanórákon szolgáltam, és az állami iskolákban a hitoktatást szerveztem. Majd később az ottani Református Általános Iskolában szolgáltam. Ebben a tapasztalataimat a Julianna Iskolában is használtam egy időben.
Mind az öt gyermekünk járt ide az iskolába. Volt, aki egy évet, volt, aki nyolcat. Ezért, mint szülő is aktív részese lehettem a közösség életének, és Isten ezen keresztül is nyitotta a szolgálat felé az utakat.    
 
“Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled.

Nem hagy el téged, és nem marad el tőled.”


(5Mózes 31,8)
 
Szőgyényi-Kovács Henrietta
 
Kollégiumi lelkipásztor munkatársa
 
Személyes:
 • Férjem: Szőgyényi-Kovács Szabolcs (jogász)
 • Angyalföldön élünk
 
Tanulmányaim:
 • 2015-ben végeztem hittanoktató szakon.
 • 2016-ban szereztem lelkipásztori diplomát.
 • 2019-ben végeztem vallástanár szakon.
 • 2020-tól mentálhigiénés képzésben veszek részt a Semmelweis Egyetemen.
 
Szakmai tapasztalat:
 • Gimnazista korom óta szolgálok gyermekek között.
 • Az elmúlt 4 évben gyülekezeti hittanoktatóként szolgáltam ovis korúaktól egészen 8-os korosztályig minden évfolyamban.
 
Feladataim a Kollégiumban:
 • Igyekszem minden reggel áhitatot tartani valamelyik iskolai osztályban, így is kapcsolatot teremteni a gyermekekkel.
 • Felsőben osztályfőnöki órákon kidolgozott, előre egyeztetett témákban tartok órákat.
 • Szívesen helyettesítek hittan órát, amennyiben szükséges.
 • A hétfői áhitatok tematikus kidolgozása, összefogása is a feladataim közé tartozik.
 • Az Intézményi lelkész munkáját igyekszem segíteni, csendesnapok szervezésében, igeszolgálatokban nemzeti ünnepek alkalmával.
 • Bekapcsolódtam a lelkigondozói szolgálatba.
 • Szívesen vagyok jelen a tanári kar imaközösségein.
 • Jelen vagyok a hitéleti bizottságban, ahol igyekszem segíteni a munkaközösség munkáját.
 • A Csipkebokor Óvodában is igyekszem jelen lenni, szívesen beszélgetek az óvó nőkkel és minden dolgozóval.
 
Én is várom a családok megkeresését lelki, hitbeli, és családi kérdésekben. Jelezzenek, ha beszélgetésre vagy segítségre van szükségük!
 
Elérhetőségem: