„Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged!” (Zsolt 84,5)

„Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért!” (2Kor 9,15)

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!” (1Krón 16,34)

„Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, ó, Felséges…” (Zsolt 92,2)

„Legyetek tehát Isten követői mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket…” (Ef 5,1)

 „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből!” (Mk 12,30)

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.” (Lk 18,16)

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” (Ézs 43,1)

„Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved…” (Mt 6,9)

„A békesség Istene legyen mindnyájatokkal. Ámen.” (Róm 15,33)