Szivárvány

Csoportunk a Városligeti fasor 29. szám alatti telephelyen működik.
 
Óvó nénik
Vitézné Horváth Erika / Erika néni Hideg Júlia / Julcsi néni
 
Pedagógiai asszisztens Dajka
Istenes Rita / Rita néni Bán Andrea Ildikó / Andi néni

Csoportunkba 24 gyermek jár, mindannyian tanköteles korúak.
A gyermekek nagyon érdeklődőek, bevonhatóak minden tevékenységbe. Életkorukból adódóan önállóságra törekednek. Különösen szeretik a mozgásos – meséhez is kapcsolódó – és kézműves foglalkozásokat. A humor mindennapos nálunk, ami hozzásegít bennünket a vidám, örömteli együttlétekhez, feladatvégzéshez. Jól összeszokott csoport a miénk: szívesen és oldottan beszélgetnek, játszanak egymással a ránk bízott kicsinyek. Jó barátságok alakultak ki, szívesen osztják meg egymással játékaikat, készítenek egymásnak ajándékokat, rajzokat.
Kiemelt feladatunk ebben a nevelési évben, hogy az iskolakezdésre felkészítsük a gyermekeket mind szociális és lelki, mind értelmi-képességbeli területeken. Törekszünk arra, hogy az egymás iránti kedvességet megerősítsük bennük a közös áhítatok alkalmával, példaként hozva nekik a Bibliából való történeteket és személyeket. Az óvodánkra jellemző keresztényi lelkület a csoportba járó gyermekek imádságában, a közös éneklésekben is megmutatkozik.