Szivárvány

Csoportunk a Városligeti fasor 29. szám alatti telephelyen működik.
 
Óvó nénik Dajka

Vitézné Horváth Erika / Erika néni

Hideg Júlia / Julcsi néni

 
Bán Andrea Ildikó / Andi néni
 
Csoportunkba 24 gyermek jár, mindannyian tanköteles korúak.
A gyermekek nagyon érdeklődőek, bevonhatóak minden tevékenységbe. Életkorúkból
adódóan önállóságra törekednek. Különösen szeretik a mozgásos – meséhez is kapcsolódó –
és kézműves foglalkozásokat. A humor mindennapos nálunk, ami hozzásegít bennünket a
vidám, örömteli együttlétekhez, feladatvégzéshez.
Jól összeszokott csoport a miénk: szívesen és oldottan beszélgetnek, játszanak egymással a
ránk bízott kicsinyek. Jó barátságok alakultak ki, szívesen osztják meg egymással játékaikat,
készítenek egymásnak ajándékokat, rajzokat.
Kiemelt feladatunk ebben a nevelési évben, hogy az iskolakezdésre felkészítsük a
gyermekeket mind szociális és lelki, mind értelmi-képességbeli területeken.
Törekszünk arra, hogy az egymás iránti kedvességet megerősítsük bennük a közös áhítatok
alkalmával, példaként hozva nekik a Bibliából való történeteket és személyeket. Az
óvodánkra jellemző keresztényi lelkület a csoportba járó gyermekek imádságában, a közös
éneklésekben is megmutatkozik.