Orvosi igazolások
2020. október 7-től visszavonásig az Országos Házi Gyermekorvosi Kollegiális Szakmai Vezetői Hálózat javaslata alapján módosítottuk Intézményünk eljárásrendjét.

1) Amennyiben betegség észlelése miatt  hazaküldés történik az Intézményből, ez 'hazaadási igazolással' történik, melyben szerepel a hazaküldés oka és dátuma. Az igazolást a Kollégium igazgatója, igazgató-helyettese, az óvoda megbízott vezetője vagy az általuk megbízott pedagógus írhatja alá.

2) Eddig betegség után kizárólag orvosi igazolással fogadtunk gyermeket. A speciális helyzetre való tekintettel (járványveszély) változott az eljárásrend, és
ha a gyermekorvos ún. telemedicina keretében látja el a gyermeket (tehát nincs valós találkozás), akkor az igazolásért sem szükséges elmenni.   Ebben az esetben a Szülő igazolhat, büntetőjogi felelőssége tudatában, az alábbi igazolással:


Betegség után az  igazolást kérjük első napon behozni: 'SZÜLŐI NYILATKOZAT betegség után' - a nyilatkozat a honlapról is letölthető (Óvodánkról/Dokumentumok).

Természetesen ha van orvosi igazolás, azt minden további nélkül elfogadjuk.

3) Családi ok vagy egyéb hiányzás után továbbra is a 'SZÜLŐI NYILATKOZAT egészséges_gyermekről' elnevezésű igazolást kérjük.

Kérjük Önöket, hogy minden igazolást és nyilatkozatot a pedagógusok kezébe adjanak!