"Bizony, az Úr ajándéka a gyermek" (Zsolt 127,3) 

„Ti vagytok a föld sója” (Mt 5,13)

„Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6)

"Ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!" (Fil 4,8)

"Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket." (Zsolt 19,8)

„a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal." (1Jn 1,3)

„Mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg." (1Thessz 5,21)

„Isten gyermekeinek neveznek minket...” (1Jn 3,1)

„Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!” (Fil 4,4)

„Senki meg ne vessen ifjú korod miatt” (1Tim 4,12)