"Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, emlékezvén rólatok" (1Thessz 1,2)

"Bizony, az Úr ajándéka a gyermek" (Zsolt 127,3) 

„Mindeddig megsegített minket az Úr!” (1Sám 7,12)

„Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6)

"Ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!" (Fil 4,8)

"Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket." (Zsolt 19,8)

„a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal." (1Jn 1,3)

„Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott Ige." (Péld 25,11)

„Mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg." (1Thessz 5,21)

„Isten gyermekeinek neveznek minket...” (1Jn 3,1)

„Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!” (Fil 4,4)

„Senki meg ne vessen ifjú korod miatt” (1Tim 4,12)