„Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, emlékezvén rólatok imádságainkban” (1Thessz 1,2)

„Örüljön az ég, örvendjen a föld, és mondják el a népeknek, hogy uralkodik az Úr!” (1 Krón 16,31)

„Mindeddig megsegített minket az Úr!” (1Sám 7,12)

„Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6)

„Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem!” (Zsolt 42,2)

„Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek.” (Péld 8,17)

„a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal." (1Jn 1,3)

„Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott Ige.” (Péld 25,11)

„Mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg.” (1Thessz 5,21)

„Isten gyermekeinek neveznek minket...” (1Jn 3,1)

„Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!” (Fil 4,4)

„Senki meg ne vessen ifjú korod miatt” (1Tim 4,12)