Szülői imakör

„Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.”
(Jk 5,16)

Kedves Szülőtársak,

Isten Igéjére bátran állhatunk, ha Ő buzdít, ragadjuk meg az alkalmat!

Így hív valamennyiünket, fasori kollégiumi szülőket, havi egyszeri alkalommal, minden hónap 2. keddjén imaösszejövetelünkre 17.10-re a "Megálló", ahol együtt állhatunk meg Urunk előtt, áldhatjuk Őt megtartó szeretetéért, intézményeinkért, elöljáróinkért, családjainkért, hálát mondva és kéréseinket Őelé tárva.
 
Ha valakinek kérése van az Úrhoz, bajban, gondokban van, segítségre, gyógyulásra van szüksége, küldje el az imakérését az imaalkalom előtt vagy hozza el személyesen és imádkozni fogunk érte.
 
E-mail cím: imakeres[kukac]imakor[pont]hu
Továbbra is lehetőség van elhelyezni imakéréseket a Könyvtárnál lévő imakörös postaládába. A postaládát az imakör házgazdái kezelik.
 
És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.” Ézsaiás 53:5
 
Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.” Máté 18:19
 
És monda: Ha a te Uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód.” 2.Mózes 15:26
 

Az alkalmakat az aktuális járványügyi szabályok betartása mellett, 17.55-ig tervezzük.
 
Örömmel várunk minden Szülőtársat,
Kereszty Gábor és Simon Mihály
házigazdák

A szülői imakör tervezett alkalmai a 2022/2023-as tanévben:
 
  • 2022. szeptember 13.
  • 2022. október 11.
  • 2022. november 8.
  • 2022. december 13.
  • 2023. január 10.
  • 2023. február 14.
  • 2023. március 14.
  • 2023. április 11.
  • 2023. május 9.
  • 2023. június 13.