Szülői imakör

„Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.”
(Jk 5,16)

Kedves Szülőtársak,

Isten Igéjére bátran állhatunk, ha Ő buzdít, ragadjuk meg az alkalmat!

Így hív valamennyiünket, fasori kollégiumi szülőket, havi egyszeri alkalommal, minden hónap 2. keddjén imaösszejövetelünkre 17.15-re a könyvtárba, ahol együtt áldhatjuk Urunkat megtartó szeretetéért, intézményeinkért, elöljáróinkért, családjainkért, hálát mondva és kéréseinket Őelé tárva.
 
Ha valakinek kérése van az Úrhoz, bajban, gondokban van, segítségre, gyógyulásra van szüksége, küldje el az imakérését az imaalkalom előtt vagy hozza el személyesen és imádkozni fogunk érte.
 
E-mail cím: imakeres[kukac]imakor[pont]hu
Személyesen, a Szülői Imakör postaládájába helyezhetjük kéréseinket, amely megtalálható a Könyvár bejáratánál jobbra. A postaládát az imakör házgazdái kezelik.
 
És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.” Ézsaiás 53:5
 
Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.” Máté 18:19
 
És monda: Ha a te Uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód.” 2.Mózes 15:26
 

Az alkalmakat az aktuális járványügyi szabályok betartása mellett, 17.55-ig tervezzük.
 
Örömmel várunk minden Szülőtársat,
Balogh András és Simon Mihály
házigazdák

A szülői imakör tervezett alkalmai a 2020/2021-es tanévben:
 
  • 2020. szeptember 8.
  • 2020. október 13.
  • 2020. november 10.
  • 2020. december 8.
  • 2021. január 12.
  • 2021. február 9.
  • 2021. március 9.
  • 2021. április ?
  • 2021. május 11.
  • 2021. június ?