Vezetőség

Szűcsné Tihanyi Gyöngyi
Igazgató
Pálúr Kornélia
Igazgatóhelyettes
Némethné Földváry Zita
Igazgatóhelyettes
Tóthné Elek Julianna
Gazdasági vezető
 
Kis Csaba
Műszaki vezető