Vezetőség

Szűcsné Tihanyi Gyöngyi
Igazgató
Pálúr Kornélia
Igazgatóhelyettes
Tóthné Elek Julianna
Gazdasági vezető
Kis Csaba
Műszaki vezető