Küldetésünk

A Julianna Református Általános Iskolát több mint 90 éve alapította a Fasori Református Gyülekezet. 
„Bibliás iskola” indult el 1926-ban, aminek mi ma is örökösei vagyunk. Iskolánk Isten kijelentésére épül. Elkötelezettek vagyunk arra, hogy „műveljük és őrizzük” (1Móz 2,15) az Istentől ránk bízott kincset. Korunk kihívásait szem előtt tartva, a lehető legjobbat, legmegfelelőbbet, legigényesebbet szeretnénk megvalósítani a nyolc év során.
Feladatunk, hogy minden gyermek számára megmutassuk a valóság láthatatlan és látható részét, a hit gyümölcseit és a tudomány értékeit.
Iskolánk pedagógusai elkötelezett keresztyén emberek. Nevelő-oktató munkájukat hittel, magas szinten, és lelkiismeretesen végzik.
Fontos célkitűzésünk a biblikus légkör kialakítása. Ennek érdekében minden napot áhítattal és imádsággal kezdünk, a napokat imádsággal zárjuk. Pedagógusaink rendszeres imaköröket tartanak, közösen adnak hálát és imádkoznak a tanulókért, a családokért, egymásért. Külön időt szánunk a tanulókkal való személyes törődésre is.
A gyermekekre és magunkra mint Isten képmásaira tekintünk. De tudjuk, hogy ez a képmás az eredendő bűn miatt eltorzult. Így mindannyian a megváltó Jézus Krisztusra tekintünk. Jézus gyermekeket magához hívó parancsának engedelmeskedve feladatunk, hogy felkaroljuk a gyengébb képességűeket is.
Énközpontúság helyett közösségi életre, a mások értékeinek megbecsülésére, a jellem Isten szerinti formálására nevelünk. Célunk az egyformaság helyett a sokszínű egység megteremtése, ahol az egymás iránti tisztelet, a beszűkülés helyett kibontakozás, irigység helyett támogatás, félelem helyett felszabadult légkör uralkodik.
A tanulókkal és egymással való kapcsolatunkat szeretet, megbocsátás, őszinteség jellemzi. A mindennapi életünket kegyelemmel teljes légkörben akarjuk megélni.
Célunk továbbá, hogy a mai értékválságban szenvedő világban felmutassuk a valódi, maradandó értékeket, segítsünk tanítványainknak a dolgok jó és rossz oldalának megismerésében, hogy tudják és akarják a jót, az értékeset választani.
Tudjuk, hogy iskolánk céljait csak Isten akaratának engedve, a Jézus Krisztusba vetett hit által, a Szentlélek segítségével valósíthatjuk meg.