JÖK

Iskolai Diákönkormányzat
 


A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg.
 
A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
  • az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
  • a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
  • az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, valamint
  • a házirend elfogadása előtt.

A Julianna Diákönkormányzat (továbbiakban: DÖK) keretében minden tanuló részt vehet véleménynyilvánításával, javaslataival osztálya és az iskola életének szervezésében, működtetésében, az osztály és az iskolai közösség irányításában. A tanulók a tanév kezdetén megválasztják önkormányzati képviselőiket. A testület jogkörét, működési rendjét a nevelőtestület által jóváhagyott a DÖK Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti. A köznevelési törvényben meghatározott esetekben, valamint a tanulók nagyobb közösségét (azaz az iskola tanulólétszámának több mint a harmadát) érintő kérdésekben az iskolai DÖK jogosult a véleményezési jog gyakorlására.

 

Az iskolai diákközgyűlés

 
Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. A diákközgyűlés összehívásáért az iskola igazgatója a felelős. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat vezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai Munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai Házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.


Tisztségviselők voltak a 2018/2019-es tanévben:
 
Osztály Tisztség Név
5.a titkár Mazány Bendegúz
5.a titkárhelyettes Szabó Sára
5.b titkár Szemők Mátyás
5.b titkárhelyettes Márton Roland
6.a titkár Dudás Benedek
6.a titkárhelyettes Hetesi Luca
6.b titkár Gazdag Luca
6.b titkárhelyettes Káldy Pál
7.a titkár Szabó Annamária
7.a titkárhelyettes Kiss Gergely
7.b titkár Vincze András 
7.b titkárhelyettes Zsigmond Emese
8.a titkár Beszterczey Tamás
8.a titkárhelyettes Molnár Marcell
8.b titkár Lévai Márk 
8.b titkárhelyettes Herkely Tamás