ÖkoiskolaKörnyezeti nevelési hagyományaink, szokásaink, tevékenységének általános bemutatása
 
Korunk egyik égető kérdése a természeti környezet egyre gyorsuló pusztulása. Nekünk, keresztény embereknek, akik valljuk, hogy feladatunk, felelősségünk van ebben a világban, különösen is foglalkoznunk kell ezzel a problémával, pedagógusként pedig szükséges megalapoznunk a ránk bízott növendékek környezet iránti tiszteletét, megbecsülését, szeretetét.

Alapvető célkitűzéseink:
- Szemléletformálás, környezettudatosságra nevelés, a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése a napi gyakorlatban.
- A környezetkímélő magatartás legyen meghatározó erkölcsi alapelv, egyéni és közösségi szinten egyaránt.
- Alakuljon ki érzékenység környezetünk állapota iránt, ismerjük fel és óvjuk a környezet, a természet, a teremtett világ értékeit.
- Legyen szempont az újrahasznosítás.
Iskolánk nevelőtestülete elkötelezett a környezeti nevelés kérdésében: meggyőződésünk, hogy a fenntarthatóságra nevelés alkalmas helyszíne az iskola, a személyes példaadás és a közösség ereje mind segíti a munka hatékonyságát.
Keressük azokat az új területeket, ahol ráirányíthatjuk a tanulóink és környezetük figyelmét a teremtett világunk globális problémáira és a fenntartható fejlődés kérdéseire. Hisszük, hogy a világméretű problémákat mi nem tudjuk megoldani, de a mi kis lépéseink itt helyben, a belvárosban mégis segítenek a teremtett világ rendjének megőrzésében.
Hagyományos tanórai oktatásszervezésben:
- A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi- természetvédelmi vonatkozásokat.
- A szemléltetés hagyományos, audiovizuális és informatikai lehetőségeit is felhasználjuk és alkalmazzuk.
- Fontosnak tartjuk, hogy a diákjaink komoly elméleti alapokat szerezzenek, mert így lehet csak okosan, átgondoltan harcolni a környezetünk megóvásáért.

Tanórán kívüli programok: őszi és tavaszi tanulmányi kirándulások, nemzeti parki látogatások, erdei iskolák, múzeum és állatkert látogatások, üzemlátogatások

Terepi munka, látogatás: 
- környezetvédelmi terepmunka (4. éve vesz részt iskolánk a Szeretethíd nevezetű református közösségi programban, melynek keretein belül iskolánk, templomunk környékét, közterületeit rendezzük, takarítjuk iskolánk munkatársaival, gyülekezeti tagokkal, szülőkkel, tanulóinkkal karöltve), - táborok (tematikus táborok, erdei iskolák), - tanulmányi kirándulások, üzemlátogatások ( Újrahasznosító és Szemléletformáló Központ, Szemétégető Telep), - múzeum, állatkert, botanikus kert, nemzeti park. - farmosi békamentés.
Akciók:       
- adománygyűjtés határon túli magyarok számára (Karácsonyi adománygyűjtés, Határontúl program)
- garázsvásár az újrahasznosítás jegyében (3. éve rendezzük meg ezt a közkedvelt programot, ahol a családok által felkínált, kinőtt, megunt ruhadarabokat, játékokat, könyveket árusítjuk 100 Ft/db áron. Aminek nem akad gazdája, továbbítjuk Magyarország szegényebb régióiba). - farmergyűjtő akció: a használt farmer ruhadarabokból székpárnákat, ülőalkalmatosságokat varrunk az újrahasznosítás jegyében. - karácsonyi vásár: használt, de még jó állapotú játékok, könyvek értékesítése, kézműves termékek értékesítése iskolánk falain belül-a hulladékcsökkentés jegyében. - Suli-Zsák program: használt,de jó minőségű ruhák gyűjtése, továbbadása a program keretein belül. - Elem-és mobilgyűjtő akció (két éve veszünk részt a versenyen). - BikeSafe- bicikli regisztrációs lehetőség iskolán belül- ezzel is ösztönözzük munkatársainkat, tanulóinkat, hogy a jó idő beálltával  kerékpárral közlekedjenek.
Versenyek:      
A tanulók olyan versenyeken indulnak, ahol a környezet- és természetvédelem fontos téma, így elmélyíthetik elméleti tudásukat Herman Ottó Biológia verseny, Szeresd a Földet! projektverseny, Bolyai Természettudományi Verseny, kerületi és házi környezetvédelmi vetélkedők.
Szakkörök:    biológia, kémia szakkör.
Megemlékezünk, megünnepeljük a fenntarthatósági nevelés szempontjából fontos jeles napokat: 
Állatok világnapja, Föld napja, Víz világnapja, Teremtés hete, Fenntarthatósági témahét, Környezetvédelmi világnap, Madarak és fák napja.
Hosszú éveken keresztül rendszeresen szerveztünk évente két alkalommal papírgyűjtést. Ezt a szelektív papírgyűjtés váltotta fel. Az osztályokban válogatva gyűjtjük a vegyes hulladékot és a papírt. A rontott fénymásolatok, fölöslegessé vált irodai papírok másik oldalát felhasználjuk: röpdolgozatok íratásához, rajzoláshoz. Év elején egyre több kollégánk nem kér új füzetet, dolgozatfüzetet, lehet a tavalyit folytatni. A régi dolgozatfüzetekben található néhány lapot kitépjük, szintén röpdolgozathoz használjuk. Nem nyomtatunk fölöslegesen, inkább digitális módon továbbítjuk az anyagokat.
Változatlanul szelektíven gyűjtjük az elemeket. Ezt a gyűjtőpontot a családok is örömmel használják.
A műanyag üvegek kupakjait egy beteg kisfiú számára gyűjtjük. Ezek beváltásával gyógyászati segédeszközöket tudnak vásárolni.
A nagy területű belső udvarunkat virágosládákkal, törpecserjékkel, fákkal, padokkal tettük barátságosabbá annak érdekében, hogy szívesen töltsék itt idejüket tanítványaink és családi rendezvények alkalmával a szülők, nagyszülők érezzék otthon magukat iskolánkban.
Minden esztendőben adományokat gyűjtünk az iskolánkba járó nehéz sorsú családok számára, illetve a Református Szeretetszolgálat szervezésében a határon túli magyarok megsegítésére.
Az energia árak emelkedésének hatására olyan megoldásokat kerestünk, amely hosszú távon segít az árammal, gázzal, vízzel való takarékosságban: ablak szigetelés, izzó cserék, mozgásérzékelő lámpák, hőszigetelő bejárati függönyök, csapok cseréje. Intézményünkben napelemes rendszer működik, melynek energiamegtakarító hatásáról a gyermekeket is tájékoztatjuk életkori sajátosságaiknak megfelelően. Különös gondot fordítunk az intézmény szigetelésére, melynek jelentőségét műszaki vezetőnk és a technikai dolgozók bevonásával magyarázunk el diákjainknak. 
Fedett és zárható két kerékpártárolónk minden gyerek és tanár rendelkezésére áll. Az iskola bejáratával szemben is van még egy kerékpártároló.
A könyvtárunk rendelkezik a környezeti nevelés céljait szolgáló könyvekkel, folyóiratokkal (pl.: Természetbúvár), CD-kel, internetes elérhetőséggel és a fenntarthatóság érdekében folyamatosan fejlesztjük a már meglévő állományt.
Iskolánkat a Fasori Református Gyülekezet tartja fent a Városligeti Fasorban.
Számunka az 1000 fő körüli fenntartó gyülekezet jelenti a szorosabb értelemben vett helyi lakosságot, velük szülőként és fenntartó gyülekezeti tagokként is szoros az együttműködés, ismerik és látogatják intézményi programjainkat. Közösségi programjaink is jórészt ebben a körben zajlanak, mind a Városligeti Fasor, mind pedig a Rottenbiller utcai részen. Iskolánk, templomunk környékét, területeit, rendszeresen karbantartjuk, takarítjuk, gondozzuk a szülőkkel, tanulókkal, munkatársainkkal, gyülekezeti tagjainkkal. A Városligeti Fasorban levő templom bejáratától, a templom melletti szakasz is az iskola tanulóinak gondozásában van, az ott levő növényeket is a gyermekek ültették. A növényeken címkék vannak, hogy melyik osztály ültette.
Örömmel és nagy létszámmal vettünk és veszünk részt a Szeretet-híd önkéntes programban.

Iskolánk a lehetőségekhez mérten törekszik az Ökoiskola céljainak megvalósítására, célunk az ökoiskolai kritériumok minél szélesebb körű teljesítése.
 
 
ITT olvasható Ökomunkacsoportunk munkaterve a 2020-2021-es tanévre
ITT olvasható Ökomunkacsoportunk munkaterve a 2021-2022-es tanévre
ITT olvasható Ökomunkacsoportunk munkaterve a 2022-2023-as tanévre
ITT olvasható Ökomunkacsoportunk munkaterve a 2023-2024-es tanévre
ITT olvasható Környezeti nevelési hagyományaink, szokásaink, tevékenységeink általános bemutatása
ITT olvasható, hogyan készítjük fel tanulóinkat a környezeti változásokhoz való alkalmazkodásra

ITT olvasható legfrisebb beszámolónk: "Élet az Ökoiskolában", mely az Intézmény éves beszámolójának része