ÖkoiskolaKörnyezeti nevelési hagyományaink, szokásaink, tevékenységének általános bemutatása
 
Korunk egyik égető kérdése a természeti környezet egyre gyorsuló pusztulása. Nekünk, keresztény embereknek, akik valljuk, hogy feladatunk van ebben a világban, különösen is foglalkoznunk kell ezzel a problémával, pedagógusként pedig szükséges megalapoznunk a ránk bízott növendékek környezet iránti tiszteletét, megbecsülését, szeretetét.
 
Alapvető célkitűzéseink:
- Szemléletformálás, környezettudatosságra nevelés, a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése a napi gyakorlatban.
- A környezetkímélő magatartás legyen meghatározó erkölcsi alapelv, egyéni és közösségi szinten egyaránt.
- Alakuljon ki érzékenység környezetünk állapota iránt, ismerjük fel és óvjuk a környezet értékeit.
- Legyen szempont az újrahasznosítás.
Iskolánk nevelőtestülete elkötelezett a környezeti nevelés kérdésében: meggyőződésünk, hogy a fenntarthatóságra nevelés alkalmas helyszíne az iskola, a személyes példaadás és a közösség ereje mind segíti a munka hatékonyságát.
Keressük azokat az új területeket, ahol ráirányíthatjuk a tanulóink és környezetük figyelmét a teremtett világunk globális problémáira és a fenntartható fejlődés kérdéseire.
Hagyományos tanórai oktatásszervezésben:
- A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi vonatkozásokat.
- A szemléltetés hagyományos, audiovizuális és informatikai lehetőségeit is felhasználjuk és alkalmazzuk.
- Fontosnak tartjuk, hogy a diákjaink komoly elméleti alapokat szerezzenek, mert így lehet csak okosan, átgondoltan harcolni a környezetünk megóvásáért.
Tanórán kívüli programok:
Terepi munka, látogatás: 

- környezetvédelmi terepmunka (4. éve vesz részt iskolánk a Szeretethíd nevezetű református közösségi programban, melynek keretein belül iskolánk, templomunk környékét, közterületeit rendezzük, takarítjuk iskolánk munkatársaival, gyülekezeti tagokkal, szülőkkel, tanulóinkkal karöltve), - táborok (tematikus táborok, erdei iskolák), - tanulmányi kirándulások, üzemlátogatások ( Újrahasznosító és Szemléletformáló Központ, Szemétégető Telep), - múzeum, állatkert, botanikus kert, nemzeti park. - farmosi békamentés.
Akciók:       
- adománygyűjtés határon túli magyarok számára (Karácsonyi adománygyűjtés, Határontúl program)
- garázsvásár az újrahasznosítás jegyében (3. éve rendezzük meg ezt a közkedvelt programot, ahol a családok által felkínált, kinőtt, megunt ruhadarabokat, játékokat, könyveket árusítjuk 100 Ft/db áron. Aminek nem akad gazdája, továbbítjuk Magyarország szegényebb régióiba). - farmergyűjtő akció: a használt farmer ruhadarabokból székpárnákat, ülőalkalmatosságokat varrunk az újrahasznosítás jegyében. - karácsonyi vásár: használt, de még jó állapotú játékok, könyvek értékesítése, kézműves termékek értékesítése iskolánk falain belül-a hulladékcsökkentés jegyében. - Suli-Zsák program: használt,de jó minőségű ruhák gyűjtése, továbbadása a program keretein belül. - Elem-és mobilgyűjtő akció (két éve veszünk részt a versenyen). - BikeSafe- bicikli regisztrációs lehetőség iskolán belül- ezzel is ösztönözzük munkatársainkat, tanulóinkat, hogy a jó idő beálltával  kerékpárral közlekedjenek.
Versenyek:      
A tanulók olyan versenyeken indulnak, ahol a környezet- és természetvédelem fontos téma, így elmélyíthetik elméleti tudásukat (Herman Ottó Biológia verseny, helyi környezetvédelmi vetélkedők, házi versenyek (FÖLDPÖRGETŐ, Tollforgató).
Szakkörök:    biológia, kémia szakkör.
Iskolazöldítés:  Minden tavasszal tanulóinkkal együtt végezzük el a szükséges feladatokat közvetlen környezetükben (tereprendezés, növények ültetése).
Projektnapok: pl. Föld napja, Madarak, Fák napja, Digitális témanap, egyéb jeles napok.
Már megvalósult, szokássá – készséggé vált mindennapos, illetve évenként ismétlődő tevékenységeink:
- Hosszú évek óta évente papírgyűjtést szervezünk 2 alkalommal..
- Az iskolában a legnagyobb mennyiségben papír kerülne szemétbe, de évek óta szelektíven gyűjtjük.
- Az iskolában elhelyezett használt elem gyűjtőt évek óta rendszeresen megtöltik a tanulók.
- A rontott fénymásolatok, fölöslegessé vált irodai papírok másik oldalát felhasználjuk: röpdolgozatok íratásához, rajzoláshoz.
- Év elején egyre több kollégánk nem kér új füzetet, dolgozatfüzetet, lehet a tavalyit folytatni.
- A régi dolgozatfüzetekben található néhány lapot kitépjük, szintén röpdolgozathoz használjuk.
- Elektronikus teszt, kérdőív, dolgozat a hagyományos papír alapú helyett.
- A nagy területű belső udvarunkat virágosládákkal, törpecserjékkel, fákkal, padokkal tettük barátságosabbá, annak érdekében, hogy szívesen töltsék itt idejüket tanítványaink és családi rendezvények alkalmával a szülők, nagyszülők érezzék otthon magukat iskolánkban.
- A decemberi karácsonyi vásáron természetes anyagokból készült ajándékokat is árusítanak a diákok.
- A természettudományos tantárgyak tanítása során, osztályfőnöki órákon a fenntartható fejlődés, a környezetvédelem rendszeres témaként sorra kerül a drog, alkohol, dohányzás témakörei mellett.
- Nagy gondot fordítunk az energiatakarékosságra: a csöpögő csapok, folydogáló wc-k „jelentése”, a villanyok lekapcsolása, számítógépek kikapcsolása órák után.
- Az iskola folyosóin egyre több szobanövényünk van, amit a technikai személyzet nagy gonddal ápol, a tanulók pedig nem bántják őket.
- Fedett és zárható kerékpártárolónk (2 db)  minden gyerek és tanár rendelkezésére áll.
- A könyvtárunk rendelkezik a környezeti nevelés céljait szolgáló könyvekkel, folyóiratokkal (pl.: Természetbúvár), CD-kel, internetes elérhetőséggel és a fenntarthatóság érdekében folyamatosan fejlesztjük a már meglévő állományt.
- A Földpörgető-sarokban és Az év kiemelt élőlényei faliújságon nyomon követhetik diákjaink a környezetvédelmi jeles napokat, a témákkal kapcsolatos érdekességeket.
- Farmosi békamentés.
- Szeretet-híd.
- Garázsvásár.
Iskolánk a lehetőségekhez mérten törekszik az Ökoiskola céljainak megvalósítására, távlati célunk az ökoiskolai kritériumok minél szélesebb körű teljesítése.
 
 
ITT olvasható Ökomunkacsoportunk munkaterve a 2020-2021-es tanévre