Iskola-egészségügy

Az iskola-egészségügyi ellátás az egészségügyi alapellátás részeként szolgálja a tanulók elsősorban megelőző jellegű egészségügyi ellátását. A szolgálat működését a 26/1997. NM. Rendelet szabályozza. Adataikat az 1992. LXIII. valamint a 2011. CXII. törvényeknek megfelelően kezeljük és tároljuk.

 
Iskola-egészségügyi Szolgálat

Iskolaorvos: Dr. Gyarmati Andrea   
Rendelési idő: kedd, előre egyeztetés esetén 
Az iskola orvosának a védőnőnél lehet üzenetet hagyni.
Elérhetősége:
gyermek-rendelő 06 1 3222-885, VII. Péterfy Sándor u. 6.
 
Iskolavédőnő: Tomposné Sárkány Mária 
telefon: 06 30 158 7834
Rendelési idő: kedd 08.00–14.00
 
Feladataink:
• A tanulók testi-lelki fejlődésének követése- szűrővizsgálatok, melynek keretében szűrővizsgálatot végzünk a páros évfolyamokon a betegségek korai felismerésére. Tájékozódunk a tanulók panaszairól, életmódi, lelki, szociális rizikótényezőiről. Általános vizsgálatot, testtömeg-, testmagasságmérést, látás-, hallásvizsgálatot, vérnyomásmérést végzünk. 
• A testnevelési csoportbesorolást az iskolaorvos véglegesíti. 
• Az iskola keretein belüli diák-sportversenyeken való részvételhez javaslatot adunk. 
• Fontosnak tartjuk a gyermekek egészségének megőrzését, ezért folyamatosan egészségfejlesztő foglalkozásokat tartunk tanórán. Kiemelt témáink: egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéné, egészséges életmód), serdülőkori változások, családtervezés, fogamzásgátlás, szenvedélybetegségek megelőzése.
• A kampányoltások keretében végzendő kötelező védőoltásokat az intézmény keretein belül adjuk, amely jelenleg a VI. és VII. osztályokat érinti. Minden védőoltást megelőzően tájékoztatót küldünk.
• Segítjük a krónikus betegséggel élő tanulók iskolai életvitelét.
• Együttműködünk járvány esetén a helyi Népegészségügyi Intézettel, továbbá szükség esetén egyéb társ szakintézményekkel, gyermekvédelmi szolgálattal, nevelési tanácsadóval, valamint civil szervezetekkel.
Amennyiben gyermekükkel kapcsolatban egyéb probléma merül fel, készséggel állunk rendelkezésükre. 
Időpont-egyeztetésre a fenti telefonszámon van lehetőség. TÁJÉKOZTATÓ A GYÓGYTESTNEVELÉSRŐL
  
A gyógytestnevelés célja
 
A mozgásszervi deformitásokkal és belgyógyászati problémákkal küzdő tanulók panaszainak csökkentése, az egészség helyreállítása, valamint a testi képességek fejlesztése és a sportolási igény kielégítése. A gyógytestnevelés a testnevelés tantárgy része. A gyógytestnevelés órákon a testnevelés és sport módszereivel differenciált, egyénre szabott képességfejlesztés folyik, a betegségtípusoknak, mozgásszervi elváltozásoknak megfelelően.
 
Részvétel a foglalkozásokon, a foglalkozások rendje
 
Az órák tornatermi és uszodai foglalkozásokból állnak. A gyógytestnevelés ellátás ingyenes az arra jogosult gyermekek számára.
 
A tanuló akkor jogosult a foglalkozásokon való részvételre, ha az iskolaorvos (saját vagy szakorvosi javaslat alapján) gyógytestnevelésre beutalta, II/a vagy II/b kategóriába sorolta.
Részvétele az órákon mindkét kategória esetén, a besorolástól számítva mindaddig kötelező, amíg az iskolaorvos - saját vagy szakorvosi vélemény alapján - a tanuló beutalását meg nem szünteti (visszasorolja a normál testnevelésre). Ez nem feltétlenül egyezik meg a tanévkezdéssel, történhet év közben is.
  • II/a kategória
Orvosi javaslat alapján, testnevelés órán is részt vehet (a számára káros gyakorlatokat nem végezheti), a gyógytestnevelés órákon való jelenléte kötelező. A mindennapos testnevelés során előírt heti 5 óra, a testnevelés és gyógytestnevelés órákból együttesen teljesítendő.
(pl. 3 gyógytestnevelés + 2 testnevelés órán való részvétel). A teljesített heti gyógytestnevelés óraszámról hivatalos igazolást adunk szükség esetén, mellyel a gyógytestnevelés órák számával megegyező számú testnevelés óra kiváltható. Amennyiben a kiváltott testnevelés óra első, illetve utolsó órára esik, a tanuló reggel később érkezhet, illetve hamarabb távozhat az iskolából. Napközbeni időpontra eső testnevelés óra időtartama alatt felügyelet alatt kell tartózkodnia (a vele foglalkozó pedagógusokkal való megegyezés alapján, pl. bent ül a testnevelés órán, könyvtárban…)
A tanuló féléves és év végi osztályzatát a gyógytestnevelő tanár a testnevelő tanárral együttműködve állapítja meg, mely a bizonyítványba a testnevelés tantárgy megnevezéshez kerül.
  • II/b kategória
Csak a gyógytestnevelés órákon vehet részt, melyeken a megjelenés számára kötelező, ezzel teljesítve a testnevelés tantárgyi követelményét. A tanuló féléves és év végi osztályzatát a gyógytestnevelő tanár állapítja meg, mely a bizonyítványba a testnevelés tantárgy megnevezéshez kerül.
Amennyiben az iskolai testnevelés órája első, illetve utolsó órára esik, a tanuló reggel később érkezhet, illetve hamarabb távozhat az iskolából. Napközbeni időpontra eső testnevelés óra időtartama alatt felügyelet alatt kell tartózkodnia (a vele foglalkozó pedagógusokkal való megegyezés alapján, pl. bent ül a testnevelés órán, könyvtárban…)
A tanórákon a balesetek megelőzése érdekében ékszerek nem viselhetők, a hosszú hajat kérjük összefogni, valamint a gyerekek által az öltözőben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk!
Az órákra pontosan megjelenve érkezzenek a tanulók.
 
Hiányzások
A hiányzások igazolása az iskolában előírt rend szerint történik. Az orvosi igazolást, vagy másolatát kérjük a gyógytestnevelő tanárnak bemutatni. A szülő félévente 3 alkalmat igazolhat. A gyógytestnevelésről való hiányzás beleszámít az éves hiányzásba. Az igazolatlan mulasztásokról a gyógytestnevelő tanár havonta értesíti az iskolát.
A gyógytestnevelés órák összes óraszámának 30%-át meghaladó hiányzás esetén - ha nincs elég osztályzata - osztályozó vizsgát kell tennie a mulasztó tanulónak. (Az 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás esetén, az iskola, köteles értesíteni a jegyzőt)
 
Kapcsolattartás
A kapcsolattartás lehetséges telefonon, valamint előre egyeztetett időpontban személyes megbeszélés során.
 
A gyógytestnevelés működését szabályozó törvényi háttér
  • 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről
  • 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről.
  • 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről.
  • 22/2013. (II.22.) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
  
Az ellátást a Református EGYMI-vel való együttműködés keretén belül Szűcs Bettina gyógytestnevelő végzi. 
Elérhetősége: bettinaszucs79[kukac]gmail[pont]com
 
 
Iskolapszichológia

A Református EGYMI Budapesti Tagintézménye, a iskolánkban pszichológiai ellátást biztosít.
A gyermekek megsegítése három úton kezdődhet el:
  • Szűrések során előírt pszichológiai megsegítés: szülőkkel való konzultáció (ismerkedés, időpont, keretek, célok egyeztetése), pedagógusokkal való konzultáció, szükség és lehetőség szerint gyermek megfigyelése, valamint egyéni vagy csoportos foglalkozás útján az iskolában.
  • Pedagógusok javaslatára: ebben az esetben a fenti lépéseket megelőzi a szülő előzetes tájékoztatása és beleegyezése. 
  • Szülő kérésére: telefonon vagy e-mailen történő bejelentkezés során előzetes egyeztetést követően.
Bővebb információ az intézmény tájékoztató levelében olvasható.
 
Sir Veronika pszichológus
Klein Mercédesz pszichológus
Drogprevenció az iskolában:

Idén elindul intézményünkben a D.A.D.A program, mely programsorozat alkalmai során a 6. évfolyamosokhoz látogat el a kerületi rendőrkapitányság munkatársa.