Tollforgató
Korábbi évek versenykiírásai és eredményei
2014/15.

1. forduló:

„Boldogok, akiknek a szívük tiszta…” 
Jézus ezt a mondatot a Hegyi beszéd elején – mint a boldogmondások egyikét – mondta el a tanítványainak, mikor köréjük gyűlt a sokaság is, mindazok, akik vágyakoztak Jézus beszédére, tanítására.
 
„Jól csak a szívével lát az ember…”
Saint-Exupéry A kis herceg című regényének talán legismertebb részlete. Ez a mondat akkor hangzik el a műben, amikor a kis herceg és a róka találkoznak, és a róka rábízza a kis hercegre ezt a „nagyon egyszerű titkot”.
 
2. forduló: 
„Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja 
az ő barátaiért.” (János 15,13)
János evangéliumában olvashatjuk ezt a szép mondatot. Jézus az igazi szeretetre tanítja az ő tanítványait. Arra a szeretetre, amely önfeláldozó, ha kell; amelyben mások kerülnek előre magunk helyett; amely sokszor egyesek életébe is kerülhet. Így tette ezt Ő is, aki meghalt a mi bűneinkért, hogy a mi életünk teljes lehessen. De így tettek sokan, akik egy szép ügyért vagy a hazájukért képesek voltak életüket áldozni egy forradalomban, egy szabadságharcban vagy a háborúban. 
 
...nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága…”
Radnóti Miklós Nem tudhatom című versének a bevezető sorai ezek. A hazához való feltétlen hűség, ragaszkodás szép példája. Ahogy a fatörzs táplálja az ágat, nélküle nem tudna fejlődni, úgy ragaszkodik a költő is szülőhazájához.
Erről gondolkodva bennünk is felidéződhet egy-egy példa e szoros egymásrautaltságról, ragaszkodásról.
 
3. forduló:
Őrizd és gondozd! 
„És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.” (1Mózes 2,15)
Eredetileg így hangzik a Bibliából ez a mondat. Amikor az első emberpár megkapta ezt a gyönyörű kertet, Isten rájuk bízta annak a művelését, gondozását. Van-e olyan fontos, rád bízott érték az életedben, amiért felelsz, amire nagyon vigyázol? Tehetünk-e mi is valamit teremtett világunk szépségének megőrzése érdekében?
 
„Tavasz van! Gyönyörű!” 
József Attila versének a címe, illetve egyik sora ez az idézet. Amikor beköszönt a tavasz, mi is gyönyörködünk a természet ébredésében. 
Mindannyiunknak megvidámítja a szívét a meleg, simogató napsütés, a séta, játék, kirándulás a szabadban. Sokan a legszebb évszaknak tartják a tavaszt.
 
4. forduló:
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”  
Tamási Áron Ábel a rengetegben című regényének befejező mondata azt tükrözi, hogy a lelke mélyén mindenki arra vágyik, hogy valahol otthon legyen a világban. Az otthon jelenthet egy földrajzi helyet, szép tájat, legszebb szóval a szülőföldet. De jelenthet egy olyan emberi közösséget is, melynek tagjait ismerjük, és ahol minket is ismernek: ez a családunk, barátaink, ismerőseink közössége. Most, az utolsó fordulóban mindenkit mozgósítunk. Az első jelmondatot figyelembe véve egy-egy osztály közösen készítsen egy művet hazai tájakon való barangolásáról, kirándulása élményeiről. 
 
„Keressétek először Istennek országát…”   (Máté 6,33)
Itt kilépünk a „valóságos” országból. Isten országát keresni annyi, mint Isten akaratát megismerni, magunkat annak alávetni, és már itt, e földön Isten vezetése szerint élni. Az evvel kapcsolatos gondolataitokat egyénileg írjátok meg!
 
A VERSENYEN RÉSZT VETTEK:
Filep Maja 1.b  
Kovács Zétény, Szabó Lilien, Szolyák Luca, Bécsi Virág, Bartha Zsófia, 
Németh Katica, Kis-Fodor József 2.b
Dani Viktória, Lupp Adrienn, Magyar Lilla, Somogyi Johanna, Balogh Júlia,
Csengeri Gyöngy 3.a 
Tiszai Csenge, Simon Ágnes 3.b  
Mágel Eszter, Gurzó Gyöngyi, Bóni Mira, Maczek Fruzsina, Szabó Eszter Ráchel, Pataki Sebestyén 4.a  
Devich Noémi, Herkely Tamás, Csorba Véda, Fodor Veronika 4.b
Dózsa Diána, Heuschmidt Liliána, Emmer Luca 7. o. 
Sótonyi Eszter
8. o.