Béres-verseny

 „Szeretetedről, törvényedről énekelek, zsoltárt zengek neked, Uram!” Zsoltárok 101,1
 
Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr !
Tisztelt Énektanár Kolléganő / Kolléga !
 
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolája idén is megrendezi a Béres Ferenc Országos Református Éneklő Versenyt, melyre iskolájuk tanulóit szeretettel hívjuk és várjuk.
Az idei verseny a Miniszterelnökség támogatásával valósul meg.
 
A verseny időpontja: 2019. április 5. 
 
A verseny helyszíne: 
a BP-FRK Julianna Református Általános Iskola és a Fasori Református Templom
(1071 Budapest, Rottenbiller utca 43-45., illetve 1071 Budapest, Városligeti fasor 5-7.)
 
Nevezési határidő: 2019. március 14. (hivatalosan módosítva)
A befizetés határideje is (változatlanul) március 14.
 
 
Ha a meglévő regisztrációjukat kívánják módosítani, - ezt is megtehetik – vegyék figyelembe, hogy csak az utolsó jelentkezésüket vesszük figyelembe. (ez tartalmazza az összes jelentkezőjüket)

A verseny egyéni- és csoportos kategóriában kerül megrendezésre.
 
Egyéni kategóriában korcsoportonként egy versenyző indítható.
 
Az egyéni versenyre 3 kötelező énekkel (1 genfi zsoltár, 1 dicséret és 1 népdal egyik verssza-kával) és 1 szabadon választott népdallal – lehetőleg az erdélyi tájegységből – (min. 2 versszakkal) kell felkészülni. A Dicséret kategóriában megadott két dicséret közül csak az egyikből kell felkészülni!
 
A versenyző diákok a saját hangfekvésüknek megfelelő hangnemben énekeljék a dalokat, tehát ez nem biztos, hogy megegyezik a lejegyzés hangnemével!
Ehhez segítségül küldünk a Kottamellékletben "Kezdőhang-kérő lapot". Ez alapján a zsűritagok készséggel megadják a versenyzőknek a kezdőhangokat. Minden felkészítő kollégát bátorítunk, hogy éljen ezzel a lehetőséggel!
 
A zsoltárok és dicséretek a Református Énekeskönyvben („Énekeskönyv magyar reformátusok használatára” Kálvin Kiadó, első kiadás, 1948), a diézises zsoltár és a kötelező népdalok a Kottamellékletben találhatóak.
A kötelező népdalok a Kodály—Vargyas: A magyar népzene c. könyv példatárából valók (Zeneműkiadó, ötödik kiadás, 1971).
 
Csoportos kategóriában iskolánként egy csoport nevezhető 3 versenyzővel.
 
A csoportos verseny alsós (1-4. évfolyam) és felsős (5-8. évfolyam) kategóriában kerül meg-rendezésre. (Iskolánként tehát csak az egyikre lehet nevezni!)
A csoportos kategóriában nincs kötelező anyag: előadandó 1 református zsoltár vagy dicséret legalább 2 verssel és egy – legfeljebb 3 perces – népdalcsokor, lehetőleg erdélyi dalokból összeállítva.
 
A csoportos kategóriában résztvevők nem indulhatnak egyéni kategóriában.
A versenyre azok a diákok jelentkezhetnek, akik saját kategóriájukban, a helyi, iskolai elő-válogatón első helyet értek el.
 
A versenyző diákok értékelésének szempontjai:
• biztos dallam- és szövegtudás
• tiszta intonáció
• stílushű, átélt, kifejező előadásmód
• csoportos kategóriában ezeken kívül a megszólalás és megjelenés egységessége
 
Kötelező énekek:
 
       Korcsoportok /
Kategória
1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály
Genfi zsoltár
(egy versszakkal)
81.zs.
Örvendezzetek
135.zs.
Áldjátok az Úr nevét
105.zs.*
Adjatok hálát
65.zs.
A Sionnak hegyén
Dicséret**
(az egyik a kettő közül, egy versszakkal)
299.d. Jézus hív
vagy
434.d. Vezess Jézusunk
236. d. Mindenek meghallják
vagy
196.d. Mondjatok dicséretet
474.d. Istennel járni
vagy
301.d. Új világosság
161.d. Siess keresztény
vagy
475.d. Imádkozzatok
Népdal
(egy versszakkal)
Kiment a ház
az ablakon
A búza mezőben Kolozsváros
olyan város
Kifeküdtem én
a magas tetőre
 

 
       
Korcsoportok 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály
Genfi zsoltár
(egy versszakkal)
24.zs.
Az Úr bír ez egész földdel
47.zs.
No, minden népek
119.zs.
Az oly emberek
96.zs.
Énekeljetek minden népek
Dicséret**
(az egyik a kettő közül, egy versszakkal)
380.d. Semmit ne
bánkódjál
vagy
450. Drága dolog
251.d. Meghódol lelkem
vagy
255.d. Mely igen jó
265.d. Hagyjad az
Úr Istenre
vagy
256.d. Irgalmazz, Úr Isten
345.d. Ím, nagy Isten
vagy
220.d. Bocsásd meg, Úr Isten
Népdal
(egy versszakkal)
Ifjúság, mint
sólyom madár
Száraz fából könnyű
hidat csinálni
A citromfa
levelestől, ágastól
Úgy elmegyek,
meglássátok
 
*A csillaggal jelölt zsoltár diézissel éneklendő! (105. zsoltár) Az extra módosító jelet tartalmazó kotta a Kottamelléklet elején található.
** A Dicséret kategóriában megadott két dicséret közül csak az egyikből kell felkészülni!
 
A versenyen minden kategóriában I., II. és III. hely, valamint arany-, ezüst- és bronz-minősítés érhető el.
 
A versenynapon a következő énekeket fogjuk közösen énekelni, kérjük, ezeket is gyakorolják:
 
- Református zsoltárok: 47. 81. 134. 135. 136. Református dicséretek: 167. 264. 463. 471.
Ismert népdalok két versszakkal: Tavaszi szél; Béres legény; A csitári hegyek alatt; Által men-nék; Ablakomba; Hej, Dunáról; Erdő, erdő, de magos; Komáromi kisleány
- Kánonok: Áldást, békességet; Szívemet égő; Jézus Krisztus megszabadított; Solus Christus
- Könnyű kétszólamú ének-feldolgozások: Dicsérjétek az Urat; Jöjj, mondjunk hálaszót!
 
A kánonokat és a kétszólamú műveket megtalálják a Kottamelléklet végén.
 
A Kottamelléklet jelen dokumentum végén található.
 
A versenynap tervezett programja:
 
08:30 – 09:30     regisztráció az iskolában
09:45 – 10:00     közös énekek gyakorlása a templomban
       10:00            ünnepélyes megnyitó a templomban
       10:30            egyéni- és csoportos versenyek több helyszínen
       12:00            ebéd, majd kóruspróba a templomban
       14:00            közös éneklés külső helyszínen
       15:30            eredményhirdetés
 
 
Az idei verseny nevezési díja: 2600 Ft/versenyző (ami tartalmazza a versenyző diákok tízórai, ebéd és uzsonna költségeit is).  A kísérő tanároknak 600 Ft-os áron tudunk ebédet biztosítani.
 
Idén csak elektronikus úton lehet jelentkezni! ( Jelentkezési határidő: 2019. február 28. )
 
A jelentkezési űrlap a következő linken érhető el:
 
https://goo.gl/forms/jwWypMjK67uT7a4f2

Az összesített díjakat (versenyzőnként 2600 Ft nevezési díj, és kísérő felnőttenként 600 Ft-os ebéd díj) kérjük, átutalással rendezzék március 14-ig.
Ezen időpont után nem lehetséges visszamondani a jelentkezést és a befizetett összeget nem tudjuk visszatéríteni.
 
Bankszámlaszám: 11100104–18050330–36000001
(Számlatulajdonos: BP-FRK Julianna Általános Iskola)
A közleményben kérjük feltüntetni iskolájuk és településük nevét.
 
Számlájuk eredeti példányát a verseny napján a regisztrációnál vehetik át.
Parkolási lehetőséget iskolánknál nem tudunk biztosítani. Kérjük, egyénileg keressenek parkolóhelyet, és hagyjanak erre is időt!
A verseny hivatalos kiírását és a szükséges kotta-mellékleteket a www.fasor.hu/julianna webes oldalon olvashatják.

Kapcsolat: bforev2016@gmail.com
 
 
A versenyző Diákoknak és a felkészítő Kollégáknak eredményes felkészülést kívánunk!
 
A verseny rendezői nevében tisztelettel:
 
                                                                                                            Filep Zoltán
                                                                                                               igazgató
 
Budapest, 2019. január 28.

 
 ____________________________
 
 
Béres Ferenc Országos Református Éneklő Verseny
2019
KOTTAMELLÉKLET
 
* a kétszólamú művek esetén javasoljuk, hogy az alsósok a felső szólamot, a felsősök pedig az alsó szólamot tanulják meg.
 
Béres Ferenc Országos Református Éneklő Verseny                                                        2019.04.05.
Kezdőhang-kérő lap
Név:   Osztály:  
ÉNEK KÉRT KEZDŐHANG
kötelező zsoltár  
kötelező dicséret  
kötelező népdal  
szabadon választott népdal  
 
 
 
Béres Ferenc Országos Református Éneklő Verseny                                                        2019.04.05.
Kezdőhang-kérő lap
Név:   Osztály:  
ÉNEK KÉRT KEZDŐHANG
kötelező zsoltár  
kötelező dicséret  
kötelező népdal  
szabadon választott népdal  


A teljes versenykiírás itt tölthető le.
______________________________________________________________

Március 23-án iskolánk tanítás nélküli munkanapot tartott, hogy újra megnyithassa kapuit az ország különböző pontjairól érkező énekelni szerető tehetségek számára. A verseny mára már nem szimplán verseny, tehetségek találkozója és lelki alkalom is egyben, melyet az áhítat és a zsoltárok éneklése mellett a verseny névadójáról való megemlékezés, s egy izgalmas, szabadtéri flashmob jellegű közös éneklés tett idén még színesebbé.
A már több mint két évtizedre visszatekintő ének-zenei találkozó az idei évben 44 iskola majdnem 300 diákját hozta össze, ahol kicsik és nagyok összesen 10 kategóriában mérhették össze tehetségüket.
A verseny után, a díjátadó előtt, a Városligetbe sétáltunk ki a megfáradt versenyzőkkel, s kísérőikkel, hogy a Vajdahunyadvár csodálatos környezetében énekelhessünk együtt a hosszú tél után. A cirógató, reményt adó napsütésben több mint négyszáz gyönyörű hangú gyermek és felnőtt énekelt együtt magyar népdalokat, s Istent dicsőítő énekeket. Felemelő érzés volt mindannyiunknak ehhez a közösséghez tartozni! Feltöltődve tértünk vissza a templomba a díjátadóra. A zsűrinek idén sem volt könnyű dolga, sok tehetség közül kellett kiválasztani a legjobbakat, akik nagy örömünkre a díjátadó végén megörvendeztettek bennünket csodálatos énekeikkel.

Remek nap volt! Reméljük, jövőre újra találkozunk! Mi már nagyon várjuk!
A szervezők

A református.hu oldalon megjelent cikk a versenyről, itt érhető el. 
 
A versenyen készült képeket itt tekinthetik meg. A verseny helyezettjei: 
 
I. korcsoport
Név Helyezés Iskola Város
Kotormán Barka Ilona I. Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola Hódmezővásárhely
Jeszenszky Laura II. Szent József Katólikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas
Fürjes Borbála III. BP-FRK Julianna Általános Iskola Budapest
Draskóczy Zsuzsanna Különdíj Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola Kunszentmiklós
II. korcsoport
Név Helyezés Iskola Város
Monori Blanka I. Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Budapest
Szarvák Veron II. Móricz Zsigmond Református Kollégium Kisújszállás
Bankovics Száva III. Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola Kunszentmiklós
Uti-Miksán Csanád Különdíj Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola Budapest
III. korcsoport
Név Helyezés Iskola Város
Budai Jázmin I. Bocskai István Református Oktatási Központ Általános Iskolája Halásztelek
Fürjes Zsófia II. BP-FRK Julianna Általános Iskola Budapest
Csizmadia Petra Júlia III. Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Budapest
Bite Dorina Különdíj Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola Kiskunhalas
IV. korcsoport
Név Helyezés Iskola Város
László Zsófia I. Reményik Sándor Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Lovasberény
Nagy Lili II. Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium Budapest
Pintér Zsófia III. Pécsi Református Kollégium Pécs
Ördög Vince Különdíj Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola Hódmezővásárhely
V. korcsoport
Név Helyezés Iskola Város
Veres Réka I. Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola Debrecen
Breznyán-Tokai György II. Magvető Református Általános Iskola és Óvoda Gyula
Ercsey Zsuzsanna III. Erkel Ferenc Általános Iskola Budapest
VI. korcsoport
Név Helyezés Iskola Város
Juhász Rebeka I. Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium Fót
Mizsei Molli II. Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola Kunszentmiklós
Szilágyi Júlia III. Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája Debrecen
Suták Zsombor Különdíj Petőfi Sándor Református Általános Iskola Sátoraljaújhely
VII. korcsoport
Név Helyezés Iskola Város
Maczek Fruzsina I. BP-FRK Julianna Általános Iskola Budapest
Tímár Rebeka II. Magvető Református Általános Iskola és Óvoda Gyula
Kiss Dorka III. Szegedi Kiss István Református Gimnázium, Óvoda és Kollégium Békés
Balázs-Földi Virág Különdíj Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája Debrecen
VIII. korcsoport
Név Helyezés Iskola Város
Lovász Bálint I. Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Miskolc
Baki Eszter II. Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola Kunszentmiklós
Veres Hunor III. Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola Debrecen
Lovász Bálint Különdíj Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Miskolc
Alsós csoport
Csoport tagok Helyezés Iskola Város
Kotormán Iringó Szejke, Forrai Flóra, Huszár Eszter I. Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola Hódmezővásárhely
Dombóvári Hanna, Könczöl Aira Blanka, Szappanos Lilla II. Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Ál. Iskola és Gimnázium Szentendre
Polereczki Noel, Bánóczki Álmos, Botka Dominik III. Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola Kiskunhalas
Kisgyörgy Gábor, Kosztics Benjámin, Megyeri Patrik Különdíj Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskola Nagyharsány
Felsős csoport
Csoport tagok Helyezés Iskola Város
Szűcs Kíra és Kovács Alexandra I. Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola Budapest
Varga Kiara Mercédesz, Hunyadvári Eszter Kincs, Boncza Kinga Brigitta II. Biai Református Általános Iskola Biatorbágy
Balázs Borbála, Dandé Csenge és Gaál Sarolta III. Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája Debrecen
_______________________________

A versenyre jelentkezők az alábbi linkre kattintva fontos tudnivalókat érhetnek el:
- A verseny napjának tervezett programja, Kezdőhang-kérő lap, Kotta mellékletek
- Parkolási lehetőségek

 
 „Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, napról napra hirdessétek szabadítását!” Zsoltárok 96:2.
 
Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr!
Tisztelt Énektanár Kolléganő / Kolléga!
 
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolája idén is megrendezi a Béres Ferenc Országos Református Éneklő Versenyt, melyre iskolájuk tanulóit szeretettel hívjuk és várjuk.
 
A verseny időpontja: 2018. m á r c i u s  23.
 
A verseny helyszíne: 
a BP-FRK Julianna Református Általános Iskola és a Fasori Református Templom
(1071 Budapest, Rottenbiller utca 43-45., illetve 1071 Budapest, Városligeti fasor 5-7.)
 
Nevezési határidő: 2018. f e b r u á r  23.
 
A verseny egyéni- és csoportos kategóriában kerül megrendezésre.
 
Egyéni kategóriában   korcsoportonként egy versenyző indítható iskolánként.
 
Az egyéni versenyre 3 kötelező énekkel (1 genfi zsoltár, 1 dicséret és 1 népdal egyik versszakával) és 1 szabadon választott népdallal – lehetőleg Szabolcs-Szatmár megyéből – (min. 2 versszakkal) kell felkészülni.
A zsoltárok és dicséretek a Református Énekeskönyvben (1948), a diézises zsoltárok és a népdalok a mellékletben találhatóak.
A kötelező népdalok a „Gilice” kötetből valók („100 népdal Szabolcs-Szatmár megyéből” – Nyíregyháza, 1976).
 
A versenynapon a következő énekeket fogjuk közösen énekelni, kérjük, ezeket is gyakorolják:
Református zsoltárok: 25. 47. 150. Református dicséretek: 167. 264. 471.
 
Csoportos kategóriában iskolánként egy csoport nevezhető 3 versenyzővel.
 
A csoportos verseny alsós (1-4. évfolyam) és felsős (5-8. évfolyam) kategóriában kerül meg-rendezésre. (Iskolánként tehát csak az egyikre lehet nevezni!)
A csoportos kategóriában nincs kötelező anyag: előadandó 1 református zsoltár vagy dicséret legalább 2 verssel és egy, legfeljebb 3 perces népdalcsokor, lehetőleg Szabolcs-Szatmár megye dalaiból összeállítva.
 
A csoportos kategóriában résztvevők nem indulhatnak egyéni kategóriában.
 
A versenyre azok a diákok jelentkezhetnek, akik saját kategóriájukban, a helyi, iskolai elő-válogatón első helyet értek el.
 
Az értékelés szempontjai:
•          biztos dallam- és szövegtudás
•          tiszta intonáció
•          stílushű, átélt, kifejező előadásmód
•          csoportos kategóriában ezeken kívül a megszólalás és megjelenés egységessége.
 
Kötelező énekek:
 
Korcsoportok 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály
Genfi zsoltár
(egy versszakkal)
134.zs.
Úrnak szolgái mindnyájan
81.zs.
Örvendezzetek
135.zs.
Áldjátok az Úr nevét
105.zs.*
Adjatok hálát
Dicséret
(egy versszakkal)
299.d.
Jézus hív
434.d.
Vezess Jézusunk
464.d.
Jöjj, királyom Jézusom
467.d.
Mily jó, ha bűntől
Népdal
(egy versszakkal)
Jerünk, menjünk vendégségbe Kinyílt a rózsa Édesanyám rózsafája Sárga rózsa a víz mellett
         
Korcsoportok 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály
Genfi zsoltár
(egy versszakkal)
24.zs.
Az Úr bír ez egész földdel
121.zs.*
Szemem a hegyekre vetem
117.zs.*
Az Urat minden nemzetek
96.zs.
Énekeljetek minden népek
Dicséret
(egy versszakkal)
398.d.
Úr lesz a Jézus mindenütt
392.d.
Az egyháznak a Jézus
229.d.
Hű pásztorunk vezesd
465.d.
Szelíd szemed Úr Jézus
Népdal
(egy versszakkal)
Ha felkötöm piros delin kendőmet Kiszáradt a tóból Zöld fűre szokott a harmat leszállni Lefeküdt a gulyám harmatszáradtjára
 
*A csillaggal jelölt zsoltárok diézissel éneklendők! (105., 117. és 121. zsoltár) Az extra módosító jelet tartalmazó kották a Kottamelléklet elején találhatók.
 
A versenyen minden kategóriában I., II. és III. hely, valamint arany-, ezüst- és bronz-minősítés érhető el.
 
A versenynap tervezett programja:
 
8:30—9:30       regisztráció az iskolában
10:00          ünnepélyes megnyitó a templomban
10:30          egyéni- és csoportos versenyek több helyszínen
12:00          ebéd, majd a versenyzők részére szervezett program
14:30          közös éneklés
15:00          eredményhirdetés
 
 
Az idei verseny nevezési díja: 2500 Ft/versenyző (ami tartalmazza a versenyző diákok tízórai, ebéd és uzsonna költségeit is)
A kísérő tanároknak 600 Ft-os áron tudunk ebédet biztosítani.
 
Idén csak elektronikus úton lehet jelentkezni!
 
A jelentkezési űrlap a következő linken érhető el:
 
https://goo.gl/forms/RiSN3xoIkQf91NWD3

A versenykiírást és a kottamellékletet pdf formátumban itt tölthetik le. 
 
A versenyző Diákoknak és a felkészítő Kollégáknak eredményes felkészülést kívánunk!
 
A verseny rendezői nevében
Tisztelettel:
 
Filep Zoltán
igazgató
Budapest, 2018. január 22.

 
______________________________________________
A korábbi évek versenykíírásait és eredményeit itt tekinthetik meg.