Iskola-egészségügy

Az iskola-egészségügyi ellátás az egészségügyi alapellátás részeként szolgálja a tanulók elsősorban megelőző jellegű egészségügyi ellátását. A szolgálat működését a 26/1997. NM. Rendelet szabályozza. Adataikat az 1992. LXIII. törvénynek megfelelően kezeljük és tároljuk.

 
Iskola-egészségügyi Szolgálat

Iskolaorvos: Dr. Gyarmati Andrea   
Rendelési idő: kedd 11.00–14.00 

 

Iskolavédőnő: Tomposné Sárkány Mária 
telefon: 06 1 321-06-26
Rendelési idő: kedd 08.00–16.00
 
Feladataink:
• A tanulók testi-lelki fejlődésének követése- szűrővizsgálatok, melynek keretében szűrővizsgálatot végzünk a páros évfolyamokon a betegségek korai felismerésére. Tájékozódunk a tanulók panaszairól, életmódi, lelki, szociális rizikótényezőiről. Általános vizsgálatot, testtömeg-, testmagasságmérést, látás-, hallásvizsgálatot, vérnyomásmérést végzünk. 
• A testnevelési csoportbesorolást az iskolaorvos véglegesíti. 
• Az iskola keretein belüli diák-sportversenyeken való részvételhez javaslatot adunk. 
• Fontosnak tartjuk a gyermekek egészségének megőrzését, ezért folyamatosan egészségfejlesztő foglalkozásokat tartunk tanórán. Kiemelt témáink: egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéné, egészséges életmód), serdülőkori változások, családtervezés, fogamzásgátlás, szenvedélybetegségek megelőzése.
• A kampányoltások keretében végzendő kötelező védőoltásokat az intézmény keretein belül adjuk, amely jelenleg a VI. és VII. osztályokat érinti. Minden védőoltást megelőzően tájékoztatót küldünk.
• Segítjük a krónikus betegséggel élő tanulók iskolai életvitelét.
• Együttműködünk járvány esetén a helyi Népegészségügyi Intézettel, továbbá szükség esetén egyéb társ szakintézményekkel, gyermekvédelmi szolgálattal, nevelési tanácsadóval, valamint civil szervezetekkel.
Amennyiben gyermekükkel kapcsolatban egyéb probléma merül fel, készséggel állunk rendelkezésükre. 
Időpont-egyeztetésre a fenti telefonszámon van lehetőség. 

Gyógytestnevelés

Gyógytestnevelés órák
 
A gyógytestnevelés foglalkozások az idei tanévben október 1-től kezdődnek.
 
Az iskolaorvos, vagy ortopéd szakorvos által gyógytestnevelésre utalt diákok heti két óra ellátásban részesülnek, az alábbi időpontokban és helyszíneken:
 
 • 1-2. osztályosok:           
  •  kedd – 15:30-16:15 tornaterem
  • szerda – 14:15-15:00 mozgáscentrum
 • 3-4. osztályosok:
  • hétfő – 13:00-13:45 tükrös terem
  • szerda – 13:30-14:15 mozgáscentrum
 • Felső tagozatosok:
  • kedd – 14:45-15:30 tornaterem
  • szerda – 15:00-15:45 tükrös terem
 
A mozgáscentrumban tartott órákra a csoporttal közösen vonulunk át és ott öltöznek a gyerekek, találkozó az iskola portájánál.
 
Bangó Orsolya
gyógytestnevelő tanár

 
Iskolapszichológia

A református EGYMI budapesti intézménye, a Bethesda KIDSz iskolánkban pszichológiai ellátást biztosít.
A gyermekek megsegítése három úton kezdődhet el:
 • Szűrések során előírt pszichológiai megsegítés: szülőkkel való konzultáció (ismerkedés, időpont, keretek, célok egyeztetése), pedagógusokkal való konzultáció, szükség és lehetőség szerint gyermek megfigyelése, valamint egyéni vagy csoportos foglalkozás útján az iskolában.
 • Pedagógusok javaslatára: ebben az esetben a fenti lépéseket megelőzi a szülő előzetes tájékoztatása és beleegyezése. 
 • Szülő kérésére: telefonon vagy e-mailen történő bejelentkezés során előzetes egyeztetést követően.
Bővebb információ az intézmény tájékoztató levelében olvasható.
 
Merckle Andrea pszichológus
Drogprevenció az iskolában:

Idén elindul intézményünkben a D.A.D.A program, mely programsorozat alkalmai során a 6. évfolyamosokhoz látogat el a kerületi rendőrkapitányság munkatársa.


Egészséges táplálkozás

Egy - az egészséges táplálkozásra felszólító társadalmi célú hirdetés elkészítésére felkérő - pályázat kapcsán elgondolkodtak az 5.b-sek a témáról és egy rövid videó született belőle.
Az elkészült videót itt tekinthetik meg.
Nagyon jó hangulatban készült pályázati anyagunkat fogadják sok szeretettel!