"Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az Ő nevét..."  (Zsolt 96,2a)

"Én vagyok az út, az igazság és az élet" (Jn 14,6)

„a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal." (1Jn 1,3)

"Szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok..." (1Tessz 5, 17-18a)

„Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!” (Fil 4,4)

"Örüljön az ég, örvendjen a föld..." (1Krónikák 16,31)