Hittan munkaközösség
Munkaközösség-vezető: Demeterné Harmathy Zsófia
Rendszeres találkozásokat tartunk (2-3 havonta); ezeken az intézményi lelkésszel együtt szeretnénk közösen megbeszélni a felmerülő programokat, ötleteket, a tananyagokkal kapcsolatos kérdéseket, a gyerekekkel kapcsolatos örömöket, nehézségeket. Minden alkalommal imaközösséget is tartunk.

Továbbra is célunk a hittanórák érdekesebbé tétele – ezért szeretnénk hittanos szertárunkat bővíteni, ill. megosztjuk egymással ötleteinket, segítjük egymást mindenben, amiben lehet/amiben tudjuk.
Részt veszünk minket érintő képzéseken, és beszámolunk az ott szerzett tapasztalatokról, ill. beépítjük az ott szerzett tapasztalatokat a mindennapokba is, az óráinkba is.
 
Minden évben főiskolai hallgatók jönnek a hittanoktatókhoz hospitálni,. Segítjük őket a megtartandó hittan óráknál – ezeken keresztül adjuk át tudásunkat, tapasztalatainkat.
 
Munkaközösségünk segíti intézményi lelkészünket a csendesnapok megszervezésében.
Fontos számunkra a gyerekek, kollégák meghallgatása, lelkigondozása is. Erre elkülönített órákat tartunk fenn.
 
A munkaközösség tagjai:
Az intézményi lelkész, a hittanórákat és egyházi éneket tanító pedagógusok.