Alsó tagozatos munkaközösség
Munkaközösség-vezető: Szarka Krisztina, Nagy-Szénási Réka Zsuzsánna
„Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem.”
                                               Zsoltárok 28,7
 
 • Az alsó tagozatos munkaközösség kiemelt céljának a gyermekvédelmet tűzte ki.
 • Legfontosabb feladatunk mindig a tanulók alapkészségeinek, valamint kreatív, önálló gondolkodásának fejlesztése.
 • Törekszünk arra, hogy minden diák teljesítse a tantervi követelményeket.
 • Nagy gondot fordítunk a törzsanyag elsajátítására. Az órákat igyekszünk többféle módszerrel és formában megtartani. A feladatokat differenciált módon oldjuk meg a gyerekekkel.
 • További feladataink továbbképzéseken, bemutató órákon való részvétel, házi versenyekre való felkészítés. Beneveztük tanulóinkat a Bolyai matematika, magyar és természetismeret versenyekbe, a Zrínyi matematika versenybe és az egyházi iskolák által meghirdetett versenyeken lehetőség szerint képviseltetjük magunkat.
 • Az idei tanévben is elvégezzük önértékelési feladatainkat.
 • A szakmai színvonal emelése érdekében folyamatosan továbbképzéseken veszünk részt.
 • Törekszünk a szorosabb együttműködésre az EGYMI munkatársaival.
 • Törekszünk az ebédlői rend megtartására, hogy a csendes kulturált étkezés minden jelenlévő számára biztosított legyen.
 • Az óvoda-iskola kapcsolatának erősítése érdekében hangsúlyt fektetünk a szorosabb együttműködésre, az Ovi-sulin keresztül és az első osztályokba való látogatással.
 • Odafigyelünk az alsó- felső átmenet segítésére is. A negyedikes osztályfőnökök és helyetteseik lehetőséget biztosítanak a leendő felsős tanároknak óralátogatásokra.
 • A szülőkkel való kapcsolattartást továbbra is kiemelten kezeljük. Szorgalmazzuk a családlátogatást az elsős osztályokban és az újonnan érkezett gyerekeknél.
 • Szülői értekezleteken, egyéni fogadó órákon, nyílt napokon, az üzenő füzetek, valamint a digitnapló útján tájékoztatjuk a szülőket gyermekük munkavégzéséről, tanulmányi munkájáról, magaviseletéről.

A munkaközösség tagjai:
Az alsó tagozaton tanító pedagógusok.