Alsó tagozatos munkaközösség
Munkaközösség-vezető: Szarka Krisztina, Varga-Amár Lászlóné (szakmai); Halminé Nagy Edina (szervezési)
„Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem.”
                                               Zsoltárok 28,7

 
A munkaközösség feladatai célja
FRISSÍTÉSE FOLYAMATBAN
 • Az alsó tagozatos munkaközösség idei kiemelt céljának a gyermekvédelmet tűzte ki.
 • Legfontosabb feladatunk mindig a tanulók alapkészségeinek, valamint kreatív, önálló gondolkodásának fejlesztése.
 • Törekszünk arra, hogy minden diák teljesítse a tantervi követelményeket.
 • Nagy gondot fordítunk a törzsanyag elsajátítására. Az órákat igyekszünk többféle módszerrel és formában megtartani. A feladatokat differenciált módon oldjuk meg a gyerekekkel.
 • További feladataink továbbképzéseken, bemutató órákon való részvétel, házi versenyekre való felkészítés. Beneveztük tanulóinkat a Bolyai matematika, magyar és természetismeret versenyekbe, a Zrínyi matematika versenybe és az egyházi iskolák által meghirdetett versenyeken lehetőség szerint képviseltetjük magunkat.
 • Az idei tanévben is folytatódnak az óralátogatások egymás között, ami kiváló alkalmat biztosít egymás munkájának megismerésére, a kollégák szakmai fejlődésére, és az utána való konzultációra.
 • A szakmai színvonal emelése érdekében folyamatosan továbbképzéseken veszünk részt.
 • Törekszünk a szorosabb együttműködésre az EGYMI munkatársaival.
 • Az idei tanévben törekszünk az ebédlői rend megtartására, hogy a csendes kulturált étkezés minden jelenlévő számára biztosított legyen.
 • Az óvoda-iskola kapcsolatának erősítése érdekében hangsúlyt fektetünk a szorosabb együttműködésre, mind az Iskolakóstolgató által, az első osztályokba való látogatással, és a Gergelyjárás hagyományának ápolásával.
 • Odafigyelünk az alsó- felső átmenet segítésére is. A negyedikes osztályfőnökök és helyetteseik lehetőséget biztosítanak a leendő felsős tanároknak óralátogatásokra.
 • A szülőkkel való kapcsolattartást továbbra is kiemelten kezeljük. Szorgalmazzuk a családlátogatást az elsős osztályokban és az újonnan érkezett gyerekeknél.
 • Szülői értekezleteken, egyéni fogadó órákon, nyílt napokon, az üzenő füzetek, valamint a digitnapló útján tájékoztatjuk a szülőket gyermekük munkavégzéséről, tanulmányi munkájáról, magaviseletéről.
 
 
 
Budapest, ......................                   
                                                                                             munkaközösség vezetők

 
A munkaközösség tagjai:
 • Temesváriné Varga Melinda - 1.a osztályfőnök,
 • Nagy Debóra - 1.a tanító,
 • Szarka Krisztina - munkaközösség-vezető, 1.b osztályfőnök,
 • Dócziné Takács Zsuzsanna - 1.b tanító,
 • Csongovainé Pankotai Beáta - 2.a osztályfőnök,
 • Ember Orsolya - 2.a tanító,
 • Tatárné Kunya Marianna - gyermekvédelmi felelős, 2.b osztályfőnök, 
 • Juhász Eszter - 2.b tanító,
 • Nagy-Szénási Réka - 3.a osztályfőnök,
 • Selmeczi Renáta - 3.a tanító,
 • Varga-Amár Lászlóné - munkaközösség-vezető, 3.b osztályfőnök,
 • Halminé Nagy Edina - munkaközösség-vezető, 3.b tanító,
 • Pákh Tünde - 4.a osztályfőnök,
 • Oros Márta - igazgatóhelyettes, 4.a tanító,
 • Demeter Abigél - 4.a tanító,
 • Komróczkiné Bócz Nóra - 4.a pedagógiai asszisztens,
 • Tóth Péter Zoltánné - 4.b osztályfőnök, 
 • Szabó Noémi - 4.b tanító,
 • Demeterné Harmaty Zsófia - munkaközösség-vezető, hittantanár,
 • Fehér Krisztina - angoltanár,
 • Szarvas Gábor - testnevelő tanár,
 • Tarnóczyné Varga Csenge - énektanár,
 • Borze Ágnes - fejlesztő pedagógus,
 • Döbrentei Diána - könyvtáros,
 • Kovács - Voloncs Katalin - pedagógiai asszisztens.