Természettudományos munkaközösség
Munkaközösség-vezető: Tóth Timea Katalin
A természettudományos tantárgyakat összefogó és koordináló csoport 4. éve működik iskolánkban, munkaközösség formájában.
A munkaközösség elsődleges célja az, hogy megszerettesse és megismertesse a diákokkal a természet szépségeit és a természettudományos tantárgyak hasznosságát.
A matematika, informatika, fizika, földrajz, biológia, kémia tantárgyakhoz tartozó iskolai szakkörök szervezését, illetve a versenyek koordinálását és a diákok felkészítését is a munkaközösség végzi.
A digitális témahét és a Föld napjának eseményei is szerves részét képezik majd az idei tanévünknek is.
Az elmúlt tanévben kirándulásokkal, vendégelőadók meghívásával, kisebb programokkal színeztük a tananyagot a teljes tanév során.
Minden évben készülünk a tudomány ünnepére, valamint Széplaki Anikó mentorálásával továbbra is azon munkálkodunk, hogy még színvonalasabbá tegyük a természettudományos tantárgyak oktatását, a versenyeinket és az ezekkel kapcsolatos programokat.
 
A munkaközösség tagjai
A felső tagozaton matematikát, fizikát, földrajzot, biológiát, kémiát, természetismeretet tanító pedagógusok.