Természettudományos munkaközösség
Munkaközösség-vezető: Tóth Tímea Katalin
FRISSÍTÉSE FOLYAMATBAN

A természettudományos tantárgyakat összefogó és koordináló csoport 4. éve működik iskolánkban, munkaközösség formájában.
A munkaközösség elsődleges célja az, hogy megszerettesse és megismertesse a diákokkal a természet szépségeit és a természettudományos tantárgyak hasznosságát.
A matematika, informatika, fizika, földrajz, biológia, kémia tantárgyakhoz tartozó iskolai szakkörök szervezését, illetve a versenyek koordinálását és a diákok felkészítését is a munkaközösség végzi.
A digitális témahét és a Föld napjának eseményei is szerves részét képezik majd az idei tanévünknek is.
Az elmúlt tanévben kirándulásokkal, vendégelőadók meghívásával, kisebb programokkal színeztük a tananyagot a teljes tanév során.
Nagyon fontos kezdeményezés volt a Földpörgetők természettudományos házi verseny elindítása, amellyel a felső tagozatos diákok több, mint felét meg tudtuk mozgatni a kutatás és feladatmegoldások terén.
Idén harmadik alkalommal készülünk a diákjaink segítségével a tudomány ünnepére, valamint Széplaki Anikó mentorálásával továbbra is azon munkálkodunk, hogy még színvonalasabbá tegyük a természettudományos tantárgyak oktatását, a versenyeinket és az ezekkel kapcsolatos programokat.
 
A munkaközösség tagjai:
  • Botosné Csatlós Csilla földrajz–történelem-angol szakos tanár
  • Fáber Erzsébet földrajz-történelem szakos tanár
  • Kovácsné Bodrogi Borbála biológia–testnevelés szakos tanár
  • Kurucz Tímea matematika–rajz szakos tanár
  • Dr. Nagy Zsolt Ákos kémia-biológia szakos tanár 
  • Petersen-Szováti Éva matematika szakos tanár
  • Tóth Tímea Katalin matematika–fizika szakos tanár, munkaközösség-vezető, 
  • Széplaki Anikó matematika–fizika szakos tanár, tiszteletbeli tag, mentor, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskola és Gimnázium nyugdíjas vezető  pedagógusa