Telekom faültetés önkéntesekkel
Még zöldebbek lettek udvaraink.
Nagy örömmel adjuk hírül, hogy szombaton, míg az iskola épületén belül tanítás zajlott, szorgos kezek munkálkodtak udvarainkban, hogy még zöldebbé, még üdébbé tegyék kollégiumunk közvetlen környezetét.
A Telekom önkéntes munkatársai szombat délelőtt nagy gonddal és szeretettel ültették el azt a 70 db cserjét és egy db kicsi fácskát, melyre iskolánk pályázott. 
Sem a hideg, sem a sok munka nem vette kedvüket önkénteseinknek, szeretettel és örömmel végezték vállalt feladatukat. Köszönet érte!

A feladat végeztével égi áldásként esőt is kaptunk, mely megkoronázta ezt a nem mindennapi eseményt.

Reméljük, sokan, s hosszú ideig leljük majd örömünket a kiültetett szép növényekben, s zöldebb környezetünkben!

Legyen mindenért Istené a dicsőség!