Őrizzük emléküket
"Isten megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket." (2 Kor 1,4)
Iskolánk minden tanulója és dolgozója megrendüléssel osztozik a családok, hozzátartozók gyászában.
Flóra és Márk emléke örökké a szívünkben él.

Juliannások