Szabó Imre Alapítvány
A Budapest-Fasori Református Egyházközség presbitériuma a rendszerváltás után néhai Szabó Imre iskolaalapító lelkipásztor emlékére létrehozta a Szabó Imre Alapítványt azzal a céllal, hogy az állami tulajdonból egyházi tulajdonba visszakerült Julianna Református Általános Iskola működését anyagilag támogassa. Az alapítvány 1991-ben létesült. Az alapító okiratban foglaltak szerint a mindenkori kuratórium dönt az alapítvány céljainak megvalósításáról, a rendelkezésre álló források felhasználásáról és a megvalósítás módjáról - oly módon, hogy annak hozadéka a lehető legkedvezőbb legyen.
 
A mögöttünk hagyott években az alábbi kiemelt területeken támogatta iskolánkat az alapítvány:
 
Tehetséggondozás. Az évente meghirdetett „A tanév juliannás diákja” címet azok a gyermekek kapják meg, akik tanulmányi versenyeken kiválóan helytállnak az iskolában, illetve kerületi, országos versenyeken képviselik iskolánkat; példás magatartásúak és példás szorgalmúak; szerepléseket, szolgálatokat vállalnak iskolán belül és iskolán kívül. Az év végi dicséret mellett jutalomban is részesülnek.
Gyermekétkeztetés. Évente több millió forintot használunk fel szociális támogatás céljára – a nagycsaládosok illetve gyermeküket egyedül, nehéz körülmények között nevelő szülők segítésére.
Táboroztatás. Szintén a nehézsorsú gyermekeket támogatjuk azzal, hogy az erdei iskolák, táborok, sportrendezvények kiadásainak fedezéséhez igénybe vesszük az alapítvány segítségét. Nyári táborainkba is szeretnénk minél több gyermeket elvinni, sokszor a táborok költsége meghaladja a szülők anyagi lehetőségeit, így szintén alapítványi pénzből tudtunk segíteni az elmúlt években a kenutábor és a Cimbora tábor résztvevőinek.
Közösségépítés. iskolánk holland segítséggel jött létre illetve indult újra 1992-ben, ezért nagyon jelentős szerepet tölt be intézményünkben a holland-magyar barátság ápolása. Holland testvéreink vendégül látását is több ízben segítettük már az alapítványba befolyt adományokból. A testvériskolai kapcsolatok ápolását szintén fontosnak tartjuk. 
Infrastruktúra-fejlesztés. Iskolánk életében a tárgyi feltételek megléte is elengedhetetlen. Alapítványi támogatással sikerült a tanári szoba, igazgatói és gazdasági iroda bútorzatának felújítása, a tantermek modernizálása, angol nyelvi labor kialakítása, kémiaszertár létrehozása, iskolánk kisudvarának rendbetétele valamint energiagazdaságos alkatrészek, elemek vásárlása és felszerelése.
Az alapítványi hozzájárulások ugyan nagymértékben segítik az intézményünk előmeneteléhez szükséges források előteremtését, de a távlati célok megvalósításához nem mindig elegendőek. Sok elgondolás vár még megvalósításra.