Tájékoztatás a 2016-2017. évi tankönyvrendelés menetéről
Részleteket a hírre kattintva olvashatnak
A KELLO értesítése alapján az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a 2016/2017. évi tankönyvrendelés menetéről és a legfontosabb feladatokról is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az elmúlt évhez képest néhány dolog változik, ezeket az I. pontban részletezzük.
1.        Változások
 • Az általános iskolák 1., 2., 3., 4. évfolyamán az állam átvállalja a tankönyvek költségeit, és térítésmentesen biztosítja a tanulók részére.
 • Alaprendelésnél mind a NEM fizetős diákok részére történő rendeléseknél (térítésmentes, normatív támogatott, egyéb módon támogatott), mind a könyvtári rendelésekre vonatkozóan megszűnik a visszáru.
 • Az iskolák részére is megszűnt a visszáru intézménye.
 • A fizetős diákok vonatkozásában közvetlenül a szülő élhet elállási jogával 2016. szeptember 15-ig, illetve pót- és évközi rendelés esetén 14 napon belül.
 • Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával, 2016. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.
 • Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.
A diákok utólagos, határidőn túli (2016. október 01.) státuszmódosítására nincs lehetőség!!!
·         Szülők részére kialakított felület megnyitása (www.szuloifelulet.kello.hu):
 • a diákok adatainak ellenőrzésére,
 • az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására (A felület használata nem kötelező, az iskolák továbbra is kérhetik a szülői jóváhagyást a korábbiakban megszokott módon.), és
 • a fizetős diákok tankönyvrendeléseinek pénzügyi követése és rendezése céljából.
 • A kiszállított tankönyvek alapján számlázunk, mely kifizethető online (szülői felületen), valamint átutalással, illetve a megadott postahivatalokban (A KELLO INFOPONTOKON történő fizetési lehetőség megszűnt!). A postahivatalokban elfogadott utalványok listáját a www.kello.hu/rolunk/utalvanyok-elfogadasa elérhetőségen tekinthetik meg.
A fizetős diákok számláit egyben küldjük ki az iskolákba 2016. augusztus 22 – 31-ig, kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen megtörtént. A befizetés tényét a tankönyvrendelési felületen jelezzük.
A számlákkal 1-1 példány egyszerűsített átadás-átvételi dokumentumot küldünk, melyen az iskola átadja a fizetős diákoknak a könyveket a hozzá tartozó számlával. A dokumentumokon:
 • csak alapadatokat kell megadni
 • az átadás-átvételi bizonylatot az iskola őrzi az átadás igazolása érdekében az átadástól számított 5 évig.
 • A pótrendelések leadása 2016. augusztus 22. és szeptember 15. között történik.
A tankönyvrendelés 2016/2017. évi menetrendje:
 1. 2016. március 16.: a KELLO megnyitja a tankönyvrendelési felületet, a tankonyvrendeles.kello.hu weboldalt az intézményi- és diákadatok áttöltésére és rögzítésére.
 2. 2016. április 1.: a KELLO feltölti a tankönyvjegyzéket a rendelési felületre.
 3. 2016. április 01 – 29.: a tankönyvfelelősök leadják az alaprendeléseket, alaprendelés lezárása, fenntartói jóváhagyás.
 4. 2016. április 15.: a KELLO megnyitja a szülői felületet.
 5. 2016. május 15. – június 30.: a tankönyvfelelősök módosíthatják az alaprendeléseket, legkésőbb ekkor kell a fiktív diákokat nevesíteni, fenntartói jóváhagyás.
 6. 2016. augusztus 1 - 25.: a KELLO kiszállítja az alaprendelés során megrendelt könyveket.
 7. 2016. augusztus 26. – szeptember 1.: az alaprendelés hiányainak pótlása (az augusztus 25-ig ki nem szállított tankönyvek kiszállítása).
 8. 2016. augusztus 22. – szeptember 15.: a pótrendelés leadásának időszaka a rendelési felületen a fenntartó jóváhagyásával,.
 9. 2016. szeptember 21 – től: a KELLO kiszállítja a pótrendelésben megrendelt tankönyveket.
 10. 2016. szeptember 16. – 2017. április 30.: Évközi rendelés.
 11. KELLO webshop: a 2016/2017-es tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvek webshopon történő rendelésének és szállításának kezdetéről a későbbiekben nyújtunk tájékoztatást.
Tankönyvek kiszállítása: iskolai szintű szállítást végez a KELLO.
Alaprendelés:
 • Számla: leszállított tankönyvek alapján készül utólag
 • Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg 2016. 08. 22. és 08. 31. között.
 • A számlát a szülő/diák a tankönyvekkel együtt kapja meg, az aláírandó átadás-átvételi bizonylat kíséretében, vagy a szülő által letölthető az online felületről.
 • Befizetési időszak: 2016. augusztus 3. – szeptember 15. között (fizetési határidő: 2016. szeptember 15.)
 • Befizetés módjai: készpénzben, bankkártyával vagy iskolakezdési utalvánnyal a Magyar Postánál, banki átutalással, bankkártyával online a szülői felületen keresztül.
(A tavalyi évhez hasonlóan személyesen készpénzzel, iskolakezdési utalvánnyal, illetve bankkártyával a kijelölt postahivatalokban, valamint készpénzzel és bankkártyával az összes postahivatalban fizethetnek. A posta által elfogadott utalványokat a http://kello.hu/ oldalon ellenőrizhetik.)
Pótrendelés:
 • Számla: leszállított tankönyvek alapján készül utólag.
 • Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg legkésőbb október 30-ig
 • A számla a szülőhöz/diákhoz utólag, az iskola segítségével jut el, kivéve a szülői felületen online befizetett tanulók számlái.
 • Befizetési határidő: a számla kiállításától számított 15 napon belül.
 • Befizetés módjai: megegyezik az alaprendelés befizetési módjaival.
Iskolaváltás/státuszváltozás kezelése:
Fizetősből fizetősbe
A, Átiratkozik egy fizetős státuszú diák egy másik iskolába.
 • A szülő/diák rendeléstől való elállás keretében, saját költségén visszaküldheti a tankönyveket a KELLO-nak, hivatkozva az eredeti megrendelés adataira (diák neve, oktatási azonosítója, eredeti számla vagy számla adatai).
 • A KELLO sztornó számlát állít ki az iskolát váltó diáknak, melyet eljuttat az iskolának, illetve letölthető a szülői felületen. Ha a számlát már kifizették, a KELLO visszaküldi a számla ellenértékét.
 
B, Új fizetős tanuló érkezik az iskolába
 • Pótrendelésként kell rögzíteni az új diák rendelését 2016. szeptember 15-ig. 2016. szeptember 16. után az évközi rendelési felületen kell részére megrendelni a tankönyveket.
 • A KELLO számlát állít ki az új diáknak, melyet kiküld az iskolába.
 • Új diák/szülő 15 napon belül egyenlítheti ki a számlát.
vagy
 • Az átiratkozó diák viszi magával a megvásárolt könyveket az új iskolába/Az új tanuló hozza magával a szükséges tankönyveket. Ezen esetekben nincs további teendő.
 • Fizetősből nem fizetősbe
A fizetős diák státusza ingyenesre változik.
 • A diák státuszát a KELLO tankönyvrendelési felületén át kell állítani „szülő/gondviselő fizet”-ből nem fizetősre 2016. október 1-ig.
 • A KELLO sztornó számlát állít ki a fizetési státuszt váltó diáknak, melyet eljuttat az iskolának, illetve letölthető a szülői felületen.
 • Ha a számla ellenértéke már kiegyenlítésre került a diák/szülő által, a KELLO visszaküldi a számla ellenértékét.
 • A KELLO kiszámlázza az új rendelést az iskolának/fenntartónak, melyet eljuttat az iskolába.
 • A diákok utólagos, határidőn túli (2016. szeptember 30.) státuszmódosítására nincs lehetőség!!!
Nem fizetős diák státusza fizetősre változik.
 • A diák státuszát a KELLO tankönyvrendelési felületén át kell állítani nem fizetősből „szülő/gondviselő fizet” státuszra, 2016. október 1-ig.
 • A KELLO az intézménynek jóváírja a diák rendelésének ellenértékét.
 • A KELLO számlát küld a diák nevére az iskolába, illetve a számla letölthető a szülői felületen, melyet a diáknak/szülőnek 15 napon belül be kell fizetnie.
Egyéb információk, kérések
 • A szülői felület a KELLO részéről egy kényelmi szolgáltatás, melynek igénybevétele nem kötelező, annak használatáról az iskola és a szülő szabadon dönthet.
 • Kérjük, hogy a szülők kérése alapján a rendelési felületen aktualizálják a tanulók lakcímét és egyéb adatait. A szülői felületen a szülő által jelzett változásokról -, amennyiben van ilyen - a tankönyvfelelős automatikus elektronikus üzenetet kap. Kérjük, a szülőkkel közvetlenül egyeztessenek az általuk jelzett adatváltoztatási igényről.
Kérdés esetén folyamatosan állunk rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken is:
Ügyfélszolgálat elérhetősége:
A KELLO Ügyfélszolgálatának központi telefonszáma: +36 1 237 6900
E-mail cím: ugyfelszolgalat@kello.hu
A Könyvtárellátó levelezési címe: 1391 Budapest Pf.: 204.