Konfirmációi Istentisztelet
2022.05.29.10.00
Hitvalló fogadalmat tettek nyolcadikosaink. 
Május 29-án hitbeli ismereteikből vizsgát, és a konfirmáció alkalmával hitükről ünnepélyesen vallást tett gyermekek Pünkösd vasárnapján, június 5-én járultak első alkalommal az Úr asztalához, hogy éljenek az Úrvacsora sákramentumával.


Életükre Isten áldását és hitükben kitartást kérünk mi is valamennyi konfirmált tanulónk számára!