Konfirmáció

„Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt,
arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt”
(Máté 10,32)


A konfirmáció jelentése 'megerősítés'. A konfirmálók megerősítik Krisztushoz és a református egyházhoz, gyülekezethez való tartozásukat. A konfirmandus személyes vallástételt tesz, döntést hoz Krisztus és az Ő egyháza mellett. A konfirmáció olyan ünnepi alkalom, melyen Isten előtt ünnepélyesen megfogadjuk, hogy Jézus Krisztus követői és református egyházunk hűséges tagjai leszünk. Ezen az alkalmon felhatalmazást nyerünk az úrvacsora vételére. Mivel a szülők és keresztszülők fogadalmat tesznek a gyermek megkeresztelésekor arra, hogy hitben nevelik őt, tizenévesen neki magának is meg kell ismernie a keresztény hit alapvető igazságait, hogy tudatosan vállalja egyházhoz tartozását. Ez történik a konfirmáció keretében.

A fiatalok szeptemberi kezdéssel két éves felkészítő tanításon vesznek részt. A konfirmáció előtt „vizsgán" adnak számot bibliaismeretükről, s arról, mit jelent számukra Jézus Krisztus keresztáldozata.

Ha valaki bármilyen okból nem konfirmál 14-15 évesen, s szeretne Krisztushoz tartozni, van rá mód a felnőtt konfirmáció keretében. Minden évben indítunk Bibliai-tanfolyamot október elejétől húsvétig (kb. 20 alkalom). Kedden 18.00-órától 19.30-ig vagyunk együtt. Aki a tanfolyam végén kéri, felnőtt konfirmáción vehet részt, és ha addig még nem volt megkeresztelve, a keresztségben is részesülhet.

Felnőtt konfirmációi tanfolyam a 2017-es évben:
január 24. – május 28., keddenként 18 órakor
október 3. – 2018. február 25., keddenként 18 órakor

Konfirmációk 2017-ben:
február 19. 10 óra
május 28. 10 óra
Első közös úrvacsoravétel:
február 26. 10 óra
június 4. 10 óra

Várjuk az érdeklődőket!