Választói névjegyzék, 2019
Kérjük kedves Testvéreinket, ellenőrizzék adataikat.
December 31-ével lezártuk a 2019-es évre érvényes választói névjegyzéket.
Szeretettel kérjük kedves Testvéreinket, a hivatali nyitvatartás időszakában, illetve a vasánapi istentiszteletet követően ellenőrizzék a névjegyzékben, hogy adataik helyesen szerepelnek-e.

Egyháztag az a 18. életévét betöltött, megkeresztelt, konfirmált gyülekezeti tag, aki a 2018. évben nevesített adománnyal vagy egyházfenntartói járulékkal támogatta az egyházközséget.
Köszönjük a gyülekezeti tagok befizetéseit!