Cikkek, interjúk, ajánlók

Megjelent Széplaki György - gyülekezeti tagunk - új novelláskötete. A könyvbemutató 2024. május 30-án volt templomunkban. A 65. zsoltárt Csörsz Rumen István, a Musica Historica együttes művészeti vezetője énekli lant kísérettel. A résztvevők közös éneklésében közreműködik az író, Dr. Széplaki György.
Az AGAPÉ című műsorban a meghívottak - többek között Krisztován Márton gyülekezetünk lelkipásztora - arról beszélgettek, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznie a mai huszonéves korosztálynak? Tapasztalnak-e szakadékot a generációk között? Miként gondolkodnak az elköteleződésről, mit jelent számukra a közösség, és hogyan élik meg hitüket kortársaik között? Érdemes végig nézni! 
"...A keresztény embernek ugyan van reménysége, de attól még nem kerülik el a nyomorúságos helyzetek. Találkozik betegséggel, szenvedéssel, háborúval, halállal. Ám a reménye nem valamire irányul, hanem Valakire. Valakire, akinek semmi sem lehetetlen. A 12 részes sorozat utolsó epizódjában a reményről gondolkodik Mező Misi énekes a műsor szakértői - Tapolyai Emőke klinikai- és pasztorálpszichológus, lelki gondozó, Vukics Adrienn régész és Harmai Gábor római katolikus teológus - és három civil vendége segítségével, akik közül az egyik vendég gyülekezetünk szeretett tagja Márton Melinda." 
"Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon." tárja elénk az ige, és erre törekszik a közel 100 éves Julianna Református Általános Iskola is. A pedagógusok az ismeretek átadása mellett azért munkálkodnak, hogy a megfelelő lelki kapaszkodókat is megadják a gyermekeknek ahhoz, hogy az életük Krisztusban mindenkor biztos talajon álljon... 
AGAPÉ: Ki a Szentlélek? 
Mit ünneplünk pünkösdkor? Miként működik életünkben a Szentlélek és hogyan tapasztalhatjuk meg jelenlétét? Vajon ma is tesz csodákat? Vágvölgyi Gergely műsorvezető vendégei voltak többek között Somogyiné Ficsor Krisztina református lelkész, családterapeuta/családkonzulens, gyülekezetünk lelkipásztora.
A Lét-Ige - protestáns magazin 2024.03.17-i adásában "Közösség a kézimunka által" címmel Martinecz Márta fazekas, népi iparművész mesél többek között hitéről és hivatásáról. 

Isten útjai kifürkészhetetlenek. Váratlan események sorozata az életünk. Magai Margit és Nagy László a Budapest - Fasori Református gyülekezetbe járnak már évtizedek óta mégis csak a 60-as éveik közepén találtak egymásra és házasodtak össze. Az ő csodálatos történetüket ismerhetjük meg.
A fasori református templom Budapest legszebb kálvinista temploma.
Az érett bécsi szecesszió és a skandináv nemzeti romantika hatását ötvöző épület centrális elrendezésében és a népművészeti elemek használatában a református építészeti hagyományokat viszi tovább, miközben a tömegalakítás már a premodern építészet felé mutat, rendkívül izgalmas összképet létrehozva ezzel. A szecesszió és a modernizmus folytonossága erre az épületre tekintve bizonyítottnak látszik, így talán nem véletlen, hogy a templomot tervező Árkay Aladár fia, Árkay Bertalan később a modernizmus neves építésze lett.
155. születésnapja alkalmából ezzel a kiváló művel emlékezzünk Árkay Aladárra, a magyaros szecesszió egyik legnagyobb alakjára, aki életművével kikövezte az utat a modernizmus felé!
A komoly zenei múltra visszatekintő Devich családban, „ha szereti valaki, ha nem, a zene szól” – állítja Kovalszki Mária zongoraművész. Fia, Gergely is már egészen korán megismerkedett hangszerével, a csellóval, ami azóta élete elengedhetetlen részét képezi. A muzsikálás a családban épp olyan természetes, mint az Istennel való kapcsolat ápolása. E kettőnek a kapcsolatáról is mesélnek műsorunkban.
A lelkipásztor hivatása elválaszthatatlanul kapcsolódik a nyájára vigyázó juhpásztor bibliai metaforájához, hiszen ugyanúgy feladatuk a nyáj védelmezése, táplálása, vezetése és számos gyakorlati nehézség megoldása. Rájuk, lelkipásztorainkra és szolgálatukra irányult a figyelem 2023-ban, a lelkipásztori hivatás évében. Gér András zsinati tanácsos több munkacsoport tagjaként dolgozott a program sikeréért.
...A 2024. esztendőt mégis azzal szeretnénk különlegessé tenni egyházunk közössége számára, hogy az élő Ige senki által nem birtokolható magától értetődőségét helyezzük közösségi életünk középpontjába. Azzal szeretnénk gazdagítani egymást, hogy saját életünkben, gyülekezetünkben, egyházunkban, a kultúrában, a tudományban, a világ történéseiben munkálkodó élő Ige gyümölcseiben részesítjük egymást... Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnökének gondolatait az élő Ige évéről a Parókia portál jelentette meg.
"Megengedhetem magamnak, mert jogom van hozzá, vagy mert ez nekem jár, vagy mert már nincs veszíteni valóm, vagy éppen azért, mert már annyi mindent elértem" - gondolják sokan. De valóban akkor vagyok igazán szabad, ha mindent megteszek? Hol a határ? Jó az a szabadság, ami esetleg káros? Milyen szabadságot ad Isten az embernek? Mit enged meg Isten a kísértőnek? És mit engedek meg én magamnak Istennel szemben? Őszinte vallomásaikat osztják meg velünk többen, közöttük Somogyi Péter a Fasori Gyülekezet lelkipásztora, a Dunamelléki Református Egyházkerület főjegyzője az evangélium fényében.
Székely Tamás ugyanazzal a szeretettel, lelkülettel, lelkesedéssel és odaszánással fordul a Baár–Madas diákjai felé, mint amelyet a Fasorban megélt.
A fasori ifjúságnak és a gyülekezet többi részének egy közösséggé kell válnia, ahol több generáció is megtalálja a helyét – vallja Somogyi Péter.
"A hitben az igazi kérdés az, hogy igaz-e vagy hamis, nem pedig az, hogy régi-e vagy új. Való igaz, amit mi kézbe veszünk, az egy régi könyv, de ez ma engem valóságosan megváltoztat, mert élő és ható..." - vallja Somogyi Péter református püspökhelyettes, a budapest-fasori gyülekezet lelkészelnöke.
Idén is gazdag programkínálattal készül a karácsonyi időszakra a Bartók rádió. Az adventi várakozás csendjét színes zenei műsorokkal és közvetítésekkel tervezik megtölteni. Devich Márton, a Bartók rádió csatornaigazgatója, a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek ügyvezető igazgatója, a Budapest-Fasori Református Egyházközség főgondnoka nyilatkozott a következő hetek terveiről. (reformatus.hu)
A Fasorban megtanultam, hogy abban a gyülekezetben, ahol érthető, élhető és élő Ige szól, az emberek otthon fogják érezni magukat, és örömmel jönnek majd – mondja Édes Gábor lelkipásztor, aki mindig is haza szerette volna vinni ezt a tudást. Isten megadta számára a lehetőséget, január óta ő szülőfaluja, a felvidéki Marcelháza lelkipásztora. Az új szolgálatban akadt számára külön nehézséget jelentő feladat is.
Köt, lekvárt főz, unokázik, nyaralni jár. Tolnayné Csattos Márta gyógypedagógus, a fasori református gyülekezet női körének vezetője élvezi az Istentől kapott éveket, éppenséggel vakon. Tizennyolc évesen úgy imádkozott: „Uram, legyen üres papír az előttem álló élet, akármit ráírhatsz!”
Huszonhat perc építészetről, az építész istenkapcsolatáról, spiritualitásról és sok minden másról. Berzsák Zoltánnal a Csömöri Református Templomnál találkoztunk. Nézzük és hallgassuk szeretettel!
Országosan százötvenezer fiatalhoz jut el Isten hívó szava a hittanórákon keresztül – nyilatkozta portálunknak Bruckner László, a Magyarországi Református Egyház Oktatási Szolgálatának főigazgatója. 
Nagyszerű gyülekezet, hangulatos közösség, tréfa és derű. Ez jellemzi a már református örökségnek mondható, idén is megrendezett Tahi Egyházzenei Hetet. 
Sok nehézséggel kellett szembenéznie, életét mégis csodák sorozatának tartja Somogyiné Ficsor Krisztina, a budapest-fasori református gyülekezet intézményi lelkésze. ... A lelkipásztor azt vallja, hogy a Lélek gyümölcsei nélkül semmi jót nem tudna tenni. Isten áldásaira van szüksége a családi életében és szolgálatában egyaránt. (reformatus.hu)
"Kecskés D. Balázsra akkor figyeltem fel, amikor Istvánffy Benedek-díjat kapott. Ez egy szakmai díj, amellyel a magyar zeneszerzők szokták elismerni a fiatal kollégák tevékenységét. Ezután derült ki számomra, hogy fiatal kora ellenére jelentős életművel rendelkezik." (prae.hu)
A Magyar Rádió 3. műsora 1987. május 23-án, 35 éve vette fel Bartók Béla nevét. Devich Márton, a Bartók Rádió csatornaigazgatója, a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek ügyvezetője, a Fasori Református Egyházközség főgondnoka is egyben. Az évforduló kapcsán mesél családjáról, hitéről, munkájáról, református gyökereiről és a zenéhez fűződő kapcsolatáról.
Fokozatosan, de 2023 nyarára teljes egészében megújul a főváros egyik legnagyobb református gyülekezetének otthona, a Budapest-Fasori Református Egyházközség több mint százéves temploma és parókiája. A munka hatalmas, hálát adni pedig minden lépésért van ok. Vasárnap a templomi épületegyüttes külső felújításáért tartottak hálaadó istentiszteletet – számol be a parókia.hu.
Novák Katalint, a Magyar Református Szeretetszolgálat jószolgálati nagykövetét, korábbi családokért felelős minisztert választotta államfővé a Magyar Országgyűlés. (reformatus.hu)
Ne feledjük a lelki kenyeret, amelynek hiányát csak Krisztus pótolhatja! – hangzott el a Dunamelléki Egyházkerületi Tanács ülésén, amelyen a fő napirendi pont a 2022-es költségvetés volt. (parokia.hu)
Az új Református énekeskönyv lett a tizedik helyezett a Highlights of Hungary idei versenyében. A hetedik éve megrendezett megmérettetésben ezzel énekeskönyvünket „a Kárpát-medence legkiválóbb teljesítményei” közé választották. (parokia.hu)
Kilenc hónap telt el a Baranya-program elindítása óta, amely jelképes erővel bír Somogyi Péter dunamelléki lelkészi főjegyző szerint. A nehéz sorsú egyházmegyében valami születőben van – mondta a Baranyai Programtanács idei utolsó találkozóját követően. (parokia.hu)
„Nem gondolod, hogy a teológiára vár téged Isten?” Szeretettel ajánljuk Somogyi Péter vezető lelkipásztorunk írását! (parokia.hu)
Új vezető az Oktatási Szolgálat élén. Bruckner László 2022 januárjától a Magyarországi Református Egyház Oktatási Szolgálatának főigazgatója. A Budapest-Fasori Református Egyházközség presbitere és intézményügyi gondnoka.
Az Úr érkezéséhez nem kellettek ideális körülmények. Az Úr érkezéséhez elég a nyitott szív. (parokia.hu)
Tizennégy vallási közösség, köztük a református, közös nyilatkozatban erősítették meg a bibliai álláspontot: a házasság nő és férfi között köttetik. (reformatus.hu)
Steinbach József, a Dunántúli Egyházkerület püspöke adventi gondolatai. (reformatus.hu)
Református lelkész, feleség, anya, nagymama, író. Somogyiné Ficsor Krisztinával készült riportot olvashatjuk. Merítsünk belőle erőt, fogadjuk szeretettel! 
November 28-tól már a gyülekezetek is használhatják a református egyház új énekeskönyvét. A hálaadó istentiszteleten Sebestyén Márta, Molnár Ferenc Caramel, a Gryllus-fivérek és a négy egyházkerület kórusainak előadásában csendültek fel a zsoltárok. 
A puszta vallásosság és az élő hit különbségtételét mindenképpen meg kell tennünk – vallja az egyik legnépszerűbb református igehirdető. Interjúnk a reformációról és a „politikai kereszténységről”. mandiner.hu
A hetvenötödik évében járó nyugalmazott református lelkipásztor - Végh Tamás - lelkészi kisköröket indított a nyáron lelkésztársaival, hogy segítsék és támogassák egymást hivatásukban. (reformatus.hu)
Költözésről, közvetítésekről, a Rádió Együtteseinek jelenéről és jövőjéről valamint az eltelt időszak más eredményeiről is beszélgettünk Devich Mártonnal az MRME ügyvezetőjével és a Bartók Rádió csatornaigazgatójával, aki nemcsak a próbák és a hangversenyek rendszeres látogatója, hanem az összes próbajátékot, próbaéneklést is végighallgatja. (zene-kar.hu)
A megjelenése utáni első 24 órában már csaknem kétezren látták a filmet, amelyet a Bárka tábor és az alkotó csapat, a Shoeshine honlapján, illetve a reformatus.hu Facebook-oldalán is egyidőben indult el, azóta pedig bármikor visszanézhető.
A püspökszentelő ünnepi istentiszteletet a nagykőrösi református templomban tartották 2021. május 24-én, pünkösdhétfőn. „Nekünk egyetlen főpapunk van, Jézus Krisztus” – hangsúlyozta a püspök... (parokia.hu)
HATÁROKON ÁTÍVELŐ EVANGÉLIZÁCIÓ: VÉGH TAMÁS: A NAGY SZABADÍTÁS Evangélizációs sorozat
A négygyermekes nagymama mindent maga csinál otthon. A családja a legfontosabb számára, szilárd támasza a férje, és komoly karriert is magáénak tudhat. Dr. Tolnayné Csattos Márta 12 évvel ezelőtt veszítette el a látását. (nlcafe.hu)
Tolnay Lajos és felesége Tolnayné Csattos Márta nem mindennapi életet élnek. Beszélgetést olvashatunk velük megtérésről, 7 éves jegyességről, Isten humoráról, szolgálatokról és legnagyobb büszkeségeikről, a gyermekeikről. (777blog.hu)
Végh Tamás református nyugalmazott lelkipásztor így kezdi bizonyságtételét az örömhírről: "...a teremtés óta a legnagyobb örömhír ezen a világon, hogy Isten szeretete Megváltót küldött utánunk erre a világra." (Magyar Arcképcsarnok)
„Nem az emberi aktivitásnak kell az első helyen állnia, mert akkor méltatlanok leszünk arra, hogy Isten dicsőségét szolgáljuk” – hangsúlyozta Balog Zoltán székfoglaló beszédében. A dunamelléki püspököt a XV. zsinati ciklus alakuló ülésén választották lelkészi elnökké. (reformatus.hu)
Református egységünnep, a reformáció 500. évfordulója, zsinati ülések, megállapodás az állam és az egyház viszonyáról – csak néhány fontosabb esemény az elmúlt hat esztendőből.  Egyházunk történetének legfiatalabb zsinati tanácsosával, Gér Andrással az elmúlt évek jelentősebb pillanatait idéztük fel. (reformatus.hu)
A vírushelyzet miatt szűk körben, a közgyűlés tagjai előtt tette le püspöki esküjét Balog Zoltán lelkipásztor. A Dunamelléki Református Egyházkerület főjegyzője, vagyis püspökhelyettese Somogyi Péter, a Budapest-Fasori Református Egyházközség lelkipásztora lett. (reformatus.hu)
Aki sokat beszélget emberekkel, mindenképp megüti a fülét, ha egy interjú teljes hosszában nem hallja azt a szót, hogy „én”. Ennek akkor is van hírértéke, ha nem tudjuk, hogy aki beszél, már tananyag a Műegyetemen. Berzsák Zoltán Pro Architectura-díjas építész. (kepmas.hu)
Magyarország egyházi vezetőit arról kérdezték meg, hogy milyen reményekkel várják 2021-et. Biztató szavaikkal kívánunk áldott új esztendőt! (református.hu)
Magyarország köztársasági elnöke a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kitüntetéseket adományozott, mely a mi gyülekezetünket is érintette. Ezúton is gratulálunk a kitüntetetteknek!
"Úgy húsz évvel ezelőtt egy vezetői továbbképzésen színes magazinokból kellett egy jövőképet összeollózni önmagunkról. A fotón akkor egy család volt, autó, laptop, kiskosztümös hölgy – aki persze én vagyok..."
Visszatekintéssel, beszámolókkal és köszöntésekkel telt a Magyarországi Református Egyház XIV. Zsinatának november 18-i cikluszáró ülése. (reformatus.hu)
Balog Zoltánt választotta püspökévé a Dunamelléki Református Egyházkerület. Az egyházkerületi főgondnoki tisztséget továbbra is az újraválasztott Veres Sándor tölti be. Megbízatásuk hat évre szól.
Művészi kivitelezésű munkáit ma is megcsodálhatjuk szerte a városban, így a fasori és az angyalföldi református templomban, a Ferenciek terén és még sok más templomban is....(pestbuda.hu)
A járvány kitörése után sem állt meg az élet a 270. Hajnal cserkészcsapatban – Beszámoló a 270. Hajnal cserkészcsapat nyári táboráról
Az egyházon belüli szolidaritásról, a Szentírás tekintélyéről, az elnéptelendő református közösségekről és a misszió új útjairól is szó esett a baranyai egyházmegye püspökjelölti fórumán vasárnap este.
Négygyermekes édesapa, jogász, az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. Dr. Fürjes Zoltán szerint Istennek jó humora van, és nagyon messziről fordította őt vissza. (Reformatus.hu)
„Aki tudna jót cselekedni, de nem teszi, bűne az annak” – idézi Jakab apostolt Végh Tamás. A nyugalmazott lelkipásztor önként vállalta a karantént feleségével fóti otthonukban. 
Egy-egy improvizációja egész munkásságát összegzi, amelyben a kántori szolgálat és az orgonaművészet sosem válik el egymástól. Interjú Pálúr Jánossal a Parókia.hu oldalán (2019. október 07., Somogyi Csaba).
A Csipkebokor óvoda felújított épületéért rendezett hálaadó istentiszteletről készült beszámoló a Református.hu oldalán (Feke György – 2019. szeptember 15.)
Helyzetkép a fasori cserkészéletről Diószegi Keve Vince őrsvezetőtől a Parókia.hu oldalán (Barna Bálint – 2019. szeptember 13.)
Peterdiné Molnár Judit lelkipásztor köszöntője pünkösd alkalmából
A Julianna iskolában rendezett Béres Ferenc református zsoltáréneklő verseny résztvevői közös énekléssel készültek a Parlament épülete előtt – a Református.hu beszámolója (2019. április 6. – Kocsis Julianna)
Az Eltökélt szívű nők sorozat háziasszonyaival beszélgetett a református portál (Parókia.hu, Füle Tamás – 2019. március 8.)
Megnyílt Martinecz Márk kiállítása. (Evangélikus.hu, 2019. március 5. – Győri András Timótheus)
Somogyiné Ficsor Krisztina lelkipásztor kulturális ajánlója
Interjú Pálúr János orgonaművész-kántorral az évforduló alkalmából a Rádió Orient műsorán (Adorján András, 2019. február 2.)
Körkép a gyülekezeti gondnokokról Devich Márton fasori főgondnok megszólalásával a Parókia.hu oldalán (Jakus Ágnes – 2019. január 14.)
Mélyreható elemzés fasori orgonánkról a Mindenki Akadémiája című tévéműsorban (Zidarics Zoltán, 2019. január 2.)
Képes összefoglaló a harmadik budapesti református ifjúsági konferenciáról a Fasorban a Harangszó lapjairól.
Berzsák Bulcsú 17 éves diák olyan tartásjavító táskát tervezett és valósított meg, melyet a 27. ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny zsűrije kiemelt dicséretben részesített. A díjazási szempontok közül a szociális érzékenység egyértelműen megjelenik a pályamunkában, a tehetséges diákot már most megkeresték a termék szabadalmaztatásával kapcsolatban. (Református.hu, 2018. június 15. – Farkas Zsuzsanna, Demeter Anna)
Interjú Széplaki Györggyel, gyülekezetünk szolgáló tagjával első regényének megjelenése kapcsán (Parókia, 2018. április 17. – Cseke Hajnalka)
Képes összefoglaló a második fasori ifjúsági konferenciáról (Parókia, 2018. február 6. – Cseke Hajnalka)
Építő bizonyságtételek a televízióban gyülekezetünkből a reformáció 500. évfordulója kapcsán
Beszámoló a Benczúr kerti játszótéri evangelizációról
Ökumenikus pünkösdi együttlét a Reformáció parkban (evangelikus.hu, 2017. június 6. – Galambos Ádám)
Híradás a reformáció 500. évfordulója alkalmából szervezett wittenbergi kerékpártúráról
Élménybeszámoló a wittenbergi előtúráról
Felfrissült templomunk a Szeretethíd nyomán.
Beszélgetés Somogyi Péter elnök-lelkésszel dunamelléki főjegyzői jelölése kapcsán (Parókia, 2017. április 6. – Fekete Zsuzsa)
Örömmel láttuk vendégül zilahi Testvéreinket
Amit szem nem látott
Beszélgetés Draskóczy Lídia zenepedagógus testvérünkkel (Parókia, 2016. szeptember 21. – Jakus Ágnes)
Interjú Simon Mártával, a szeptemberi közös bibliaóra vendégével (Parókia, 2017. január 3. – Fekete Zsuzsa)
Képes összefoglaló az első fasori ifjúsági konferenciáról hanganyaggal (Parókia, 2016. december 13. – Fekete Zsuzsa)
Somogyiné Ficsor Krisztina írása az Igen Élet online magazinban (2015. november 1.)
Tévéfelvétel készült vasárnapi istentiszteletünkről
Képes összeállítás a parokia.hu hasábjain
A Jellemábécé című könyvről közölt beszélgetést a Parókia portál a szerzővel, Somogyi Krisztina lelkipásztorral
Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak
Húsvétvasárnaptól évzáróig. Képtárral
Beszámoló a 2015. szeptemberi női csendesnapról
Zilahon jártunk és holland testvéreink meglátogattak minket – Isten országa határtalan.
A Budapest-Fasori Református Egyházközség először csatlakozott a Szeretethíd mozgalomhoz
Idén is többen vállalkoztak gyülekezetünkből a vidám szolgálatra kerületünk felé.
Híradás a Szeretethíd mozgalomban való részvételünkről és Csipkebokor-óvodásaink templomi ballagásáról az Erzsébetváros című önkormányzati havilap hasábjain
„Jöjj, mondjunk hálaszót!” címmel elkészült tehetséges diákjaink idei hangfelvétele.
Ünnepi megemlékezés a 160 éves budapesti református teológián (Parókia, 2016. június 27. – Jakus Ágnes)
Nyikos András lelkipásztor beiktatásán jártunk
2016. márciusi eseményeink és nevelési sorozatunk összefoglalója. Három cikk az Erzsébetváros című önkormányzati havilap hasábjain
A fasori orgona újjáépítése korszakhatár a hazai zenei életben. (reformatus.hu, 2016. március 9.)
Devich Gergely csellista: „Minden zeneszerző az Istentől kapott tudásával és tehetségével dolgozik, akár tud róla, akár nem." (Parókia, 2014. július 1. - Jakus Ágnes)
Eddigi ötvenhárom éves pályájára tekint vissza Gránitz Miklós fotóművész Valóban valónál voltam... című kiállítása a Pesti Vigadóban.
Sorra nyeri a rangos hazai és külföldi zenei versenyeket egy kiemelkedő tehetségű fiatal magyar muzsikus, Hetei-Bakó Teodóra fuvolaművész, gyülekeztünk tagja.
Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének ünnepi beszéde a centenáriumi istentiszteleten – 2013. június 1-jén – a fasori református templom felépítésének 100. évfordulója alkalmából.
Története során csak egyetlen vasárnap, az orosz front átvonulásakor nem volt istentisztelet a fasori református templomban. (Parókia, 2011. július 25. – Fekete Zsuzsa)
A Fasor csodálatos története az egyház történetének örömmel és fájdalmakkal teli miniatűrje. (Parókia, 2013. május 30. – Fekete Zsuzsa)
Beiktatták Pataki András Dávid lelkipásztort (Parókia, 2014. november 1. - Cseke Hajnalka)
A legszenvedélyesebb lelkészként emlegetik a református egyházban. Valóban nem szokványos jelenség: vidám, lendületes, beszédes és előfordul, hogy a focit is „felviszi” a szószékre.  - Portré Végh Tamás nyugalmazott lelkipásztorról. (Parókia, 2014. szeptember 18. - Fekete Zsuzsa)
Megemlékezés Szabó Imre esperesről, a fasori templom első lelkészéről (reformatus.hu, 2015. január 28. – Millisits Máté)