Gyülekezetünk ad otthont annak a különleges missziónak, melynek lelkipásztora, Marton Piroska jelnyelven szolgál a hallássérültek között. A református jelnyelvi gyülekezet vezetője és középpontja Krisztus, a Király, célja pedig, hogy a siket emberek is „hallják”, azaz jelnyelvre átfordítva meglássák, megértsék és befogadják az evangéliumot: „…úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)
A nagyothalló és siket emberekre nem úgy tekintünk, mint fogyatékosokra és rokkantakra, hanem Testvérként fogadjuk el őket, mint akiket az Úr ugyanúgy megszólíthat és szolgálatába állíthat, mint bárkit a többségi, „halló” társadalomból. Jézus Krisztus életét adta nemcsak a halló, de a hallásukban akadályozott embertársainkért is.
A jelnyelven végzett lelkipásztori szolgálat szerves része a hitoktatás Budapest területén, felkészítés konfirmációs vizsgára, istentiszteletek és úrvacsorai közösség biztosítása siket és nagyothalló testvéreknek, felnőtt hallássérültek hittanoktatása, kapcsolattartás hallássérült emberek családtagjaival, hozzátartozóival, lelkigondozói és mentálhigiénés segítségnyújtás hallássérülteknek és családtagjaiknak, családlátogatás és kórházi beteglátogatás Budapesten és környékén (elsősorban a jelnyelvi gyülekezet tagjainak), valamint a kapcsolatépítés hallássérültekkel siket közösségekben.
Egyháztagként fontos, hogy minél többen éljük meg felelősségünket abban, hogy a családunkban vagy környezetünkben élő hallássérültek tudomást szerezzenek szolgálatunkról. Ugyanis a Magyarországi Református Egyházban is van lehetőség arra, hogy a siket emberek jelnyelven érthessék meg a Biblia tanítását, és jelnyelvitolmács-végzettséggel is rendelkező lelkipásztortól kérjenek egyházi szertartást, illetve lelkigondozói segítséget.
 
A jelnyelvi istentiszteletek 2024. évi időpontjairól INNEN tájékozódhat.

A jelnyelvi Istentiszteletekről készült felvételek évek szerinti bontásban, dátum szerint itt tekinthetők meg:

2024:
Reformatus hitoktatás - Hallássérültek Tanintézete 
2024. május 26. A kíváncsi királynő - Konfirmációs istentisztelet 

2023:
2022. március 13-i hálaadó istentisztelet
2023. április 9. Húsvét első napja Maradandó kerestetik
Konfirmációs istentisztelet úrvacsorával, jelnyelvvel kísérve

2022:
Kivágás előtt - Kegyelemre készülve: A 2022. október 9-i jelnyelvi istentisztelet felvétele
Keresztelői előkészítő - Tájékoztató videó a jelnyelvi gyülekezet keresztelési szolgálatáról. 
Az Isten-szőtte szőnyegáldásai - szemelvények a jelnyelvi gyülekezet életéből, a Fasori Harangszóban megjelent írás jelnyelven
Másféle hatalom  Az Igehirdetés 2022.07.31-én hangzott el. Textus: Máté 14:22-33. 
Ajándék áldozattal! - Húsvéti jelnyelvi istentisztelet gyászolókkal. Az Igehirdetés 2022.04.17-én hangzott el. Textus: Máté 2:10-11. versek és Máté 6:19-21. versek
Orvosságot a világnak! - 2021. november 07-i  zenés áhítaton elhangzott igei szolgálat jelnyelvi változata (felirattal). Bibliai rész: Márk 2:3-12. versek. A felvétel időpontja: Jelnyelvi Istentisztelet, 2022. május 08. 15:00.
Tájékoztató a református hitoktatásról (Ha nem látszik a felirat, a beállítások ikonra (fogaskerék) kattintva lehet bekapcsolni.)
Különös életek - a 2021. augusztus 29-i jelnyelvi keresztelő igehirdetésének utólagos felvétele (felirattal)

2021:
A Nagy Rendező - 2021. december 10.-i adventi zenés áhítaton elhangzott igei szolgálat jelnyelvi változata (felirattal).
2021.12. Tájékoztatás református hitoktatásról a budapesti iskolákban tanuló hallássérült gyermekek szülei számára.
2021.07.25. Piros eresernyő és erőforrás  Olvasható változata ITT. 
Megváltozott a templom megközelítése_információk
Nyitás az örökkévalóságra (jelnyelvi istentisztelet gyászolókkal) 
2021.01.31. - Az újévi jelnyelvi istentisztelet felvétele itt nézhető meg:  Az örökkévalóságnak nincs évszáma, és innen pedig letölthető írásos formátumban
Hitoktatás a hallássérültek intézményeiben-Hittan tájékoztató
Fasori Harangszó cikke a Veszélyhelyzeti missziós munkáról

2020:
2020. december 25. - Karácsony
2020. december 13. - ITT
Reményteli gondolatok - Házirend a mindennapokra, jelnyelvi tolmácsolással
2020. június 28-án elhangzott.
2020. május 31 - Pünkösd. ITT