Gyülekezetünk ad otthont annak a különleges missziónak, melynek lelkipásztora, Marton Piroska jelnyelven szolgál a hallássérültek között. A református jelnyelvi gyülekezet vezetője és középpontja Krisztus, a Király, célja pedig, hogy a siket emberek is „hallják”, azaz jelnyelvre átfordítva meglássák, megértsék és befogadják az evangéliumot: „…úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)
A nagyothalló és siket emberekre nem úgy tekintünk, mint fogyatékosokra és rokkantakra, hanem Testvérként fogadjuk el őket, mint akiket az Úr ugyanúgy megszólíthat és szolgálatába állíthat, mint bárkit a többségi, „halló” társadalomból. Jézus Krisztus életét adta nemcsak a halló, de a hallásukban akadályozott embertársainkért is.
A jelnyelven végzett lelkipásztori szolgálat szerves része a hitoktatás Budapest területén, felkészítés konfirmációs vizsgára, istentiszteletek és úrvacsorai közösség biztosítása siket és nagyothalló testvéreknek, felnőtt hallássérültek hittanoktatása, kapcsolattartás hallássérült emberek családtagjaival, hozzátartozóival, lelkigondozói és mentálhigiénés segítségnyújtás hallássérülteknek és családtagjaiknak, családlátogatás és kórházi beteglátogatás Budapesten és környékén (elsősorban a jelnyelvi gyülekezet tagjainak), valamint a kapcsolatépítés hallássérültekkel siket közösségekben.
Egyháztagként fontos, hogy minél többen éljük meg felelősségünket abban, hogy a családunkban vagy környezetünkben élő hallássérültek tudomást szerezzenek szolgálatunkról. Ugyanis a Magyarországi Református Egyházban is van lehetőség arra, hogy a siket emberek jelnyelven érthessék meg a Biblia tanítását, és jelnyelvitolmács-végzettséggel is rendelkező lelkipásztortól kérjenek egyházi szertartást, illetve lelkigondozói segítséget.
 
Jelnyelvi istentiszteletek 2020-ban

A jelnyelvi Istentiszteletekről készült felvételek dátum szerint itt tekinthetők meg:
2020. május 31 - Pünkösd. ITT 
2020. június 28-án elhangzott.

A jelnyelvi istentiszteletek 2020. évi időpontjairól INNEN tájékozódhat.