Bizonyságtételek

Révay József

„Meztelenül jöttem ki anyám méhéből, meztelenül is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve!” (Jób 1,21)
 
Szöllőssy Emőke
 
„Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked..." (Apostolok cselekedetei 3,6)
Nyikos László
 
„Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad! Íme, tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid.” (Ézsaiás 49,15–16)
Dr. Szabó Mihály
 
„Küldd el világosságodat és igazságodat: azok vezessenek engem!"(Zsoltárok 43,3)
Dr. Tolnay Lajos
 
„Ne beszéljetek oly sokat, büszkén, gőgösen, ne hagyja el szátokat kérkedő szó! Hiszen mindentudó Isten az Úr, és a tetteket Ő méri le.” (1Sámuel 2,3)
Pataki Dorottya
 
„...újra gyökeret vernek lenn, és gyümölcsöt hoznak fenn... A Seregek Urának féltő szeretete műveli ezt.”  (2Királyok 19,30–31)
Gurzó József
 
„Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki...”  (János 15,16)
Bócz Etelka
 
„Boldog az, akit Te kiválasztasz és magadhoz fogadsz…” (Zsoltárok 65,5)
Járási Sándor
 
„...és egy emlékkönyv iraték Ő előtte azoknak, a kik félik az Urat és becsülik az Ő nevét.”  (Malakiás 3,16)
Somogyiné Ficsor Krisztina
 
„Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket...” (1Péter 2,9)
Devich Márton
 
„Mint a szép híves patakra, a szarvas kívánkozik...”  (42. zsoltár)
Berzsák Zoltán
 
„A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, mert titeket Isten tanított meg arra, hogy egymást szeressétek...”  (1Thesszalonika 4,9)
Demeterné Harmathy Zsófia
 
„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek titeket, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek…”  (János 15,16)
Börcsökné Lábas Hilda
 
„Boldogok, akik nem látnak és hisznek.”  (János 20,29)
Lux Ferenc

„Az Úr parancsa szerint indultak el Izráel fiai, és az Úr parancsa szerint ütöttek tábort…” (4Mózes 9,18)