Kolumbárium


Szabályrendelet a Budapest-Fasori Református Egyházközség urnatemetőjének működéséről
 
Értesítjük a kedves Testvéreket, hogy a kolumbárium bővítése folyamatban van, a kivitelezés hamarosan elkezdődik. Az elnökség és a presbitérium szeretetteljes kérése, hogy a hozott virágokat kizárólag a kolumbárium lejáratánál – a fenti előtérben (lépcsőházban) – található közös, nagy virágtartókban helyezzék el.
A Budapest-Fasori Református Egyházközség kolumbárium működését szabályozó HÁZIREND a kolumbárium használati szabályzatának melléklete, mely innen tölthető le.
Kolumbáriumi urnahely vásárlásával kapcsolatos szerződés itt található.

Hétfő: szünnap
Kedd: 9-13
Szerda: 9-18
Csütörtök: 9-13
Péntek: 9-13
Szombaton: zárva
Vasárnap: 9-10 és 11-12.30
 
Ünnepekkor az aktuális nyitva tartásról a bejáratnál elhelyezett táblán, vagy telefonon adunk tájékoztatást.

Általános tájékoztató a kolumbáriummal kapcsolatban:
Urnahely vásárláskor az urnahely feletti rendelkezési jog vásárolható meg.
Ezzel a vásárló egy urnafülkében - az urnák számától függetlenül - legfeljebb három személy hamvait helyezheti el. Egy urnafülke fedlapjára legfeljebb három - az urnafülkében elhelyezett - személy neve, születés és halálozás éve és egy bibliai ige jegyezhető fel.
2020 májusától urnahely feltételes örökmegváltással vásárolható.
A feltételes örökmegváltás lényege, hogy az urnahely vásárlásával a vásárló 25 évre szerez rendelkezési jogot (használhatja), a további használat feltétele a lejáratkor egy nyilatkozat, hogy továbbra is igénylik az urnahelyet.
A nyilatkozattétel nem kerül semmibe és után sem kell újra semmilyen megváltási díjat fizetni.
A nyilatkozattételre az egyházközség szólítja fel a rendelkezési joggal rendelkező(ke)t.
A rendelkezési jog átadható és természetesen örökölhető, a változásról viszont a rendelkezőnek (vagy öröklés esetén az örökösnek) kell az Egyházközséget értesíteni.
2020 májusától csak a Budapest-Fasori Református Egyházközség választói névjegyzékében legalább öt éve szereplő egyháztagok vásárolhatnak személyenként legfeljebb három urnafülkét.
A 2020 május előtt kötött szerződésekben semmilyen változás nincs, azokat az Egyházközség egyoldalúan nem módosítja.
A rendelkezési jog vásárlásának menete, az urnafülkék értékesítése:
  • Az urnafülke megvásárlója az egyházközség lelkészi hivatalában jelentkezik.
  • A hivatal tájékoztatást ad a megvásárlás feltételeiről és az kolumbárium használati szabályairól (átadja a Kolumbáriumi Használati Szabályzat egy példányát), továbbá megmutatja a rendelkezésre álló üres fülkéket és fedő lapokat.
  • A fülke és fedő lap kiválasztása után megköti a szerződést (több urnafülke vásárlása esetén külön-külön).
  • Az urnafülke díját a szerződéskötéskor érvényben lévő presbitériumi határozat szerint kell megállapítani.  Írásbeli kérvény hivatalnak történő benyújtása esetén az elnökség méltányossági alapon egyedi döntést hozva előzetesen kedvezményt állapíthat meg.
  • A vevőnek lehetősége van a díj maximum 6 havi részletben történő megfizetésére.
  • A hivatal felveszi a fedlapra kerülő adatokat (név, dátum) valamint a kiválasztott bibliai igét és megrendeli a fedő lap elkészítését.
E tájékoztatás nem teljes körű, mindenkor a Kolumbárium Használati Szabályzat és a Szerződés a mértékadó.