Kolumbárium

Szabályrendelet a Budapest-Fasori Református Egyházközség urnatemetőjének működéséről
 
Értesítjük a kedves Testvéreket, hogy a kolumbárium bővítése folyamatban van, a kivitelezés hamarosan elkezdődik. Az elnökség és a presbitérium szeretetteljes kérése, hogy a hozott virágokat kizárólag a kolumbárium lejáratánál – a fenti előtérben (lépcsőházban) – található közös, nagy virágtartókban helyezzék el.

1. Az urnatemető fenntartásáról az egyházközség (a továbbiakban fenntartó) presbitériuma és alkalmazottai gondoskodnak.
2. Az urnatemető fenntartója vallási felekezethez való tartozásra, vagy egyéb megkülönböztetésre való tekintet nélkül lehetővé teszi az elhunytak eltemetését.  A temetési szolgálat keresztyén hitvallásunk szellemében történik.
3. Az urnatemetőben kizárólag egyházi szertartással való temetés történhet.
4. Az urnafülke fedő lapján kizárólag az alábbiak szerepelhetnek: név, születés és halálozás éve, egy bibliai ige.
5. Az urnatemetőben elhelyezett hamvakról és az elhelyezés helyéről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetése a gazdasági ügyintéző feladata.
 
Az urnafülkék értékesítése
6. Az urnafülke megvásárlója az egyházközség lelkészi hivatalában jelentkezik.
7. A gazdasági ügyintéző tájékoztatást ad a megvásárlás feltételeiről és az urnatemető házirendjéről ( átadja a házirend egy példányát), továbbá megmutatja a rendelkezésre álló üres fülkéket és fedő lapokat.
8. A fülke és fedő lap kiválasztása után megköti a szerződést.
9. Az urnafülke díját a szerződéskötéskor érvényben lévő presbitériumi határozat szerint kell megállapítani.  Az elnökség egyedi döntése alapján előzetesen állapítható meg kedvezmény. 
10. A vevőnek lehetősége van a díj maximum 6 havi részletben történő megfizetésére.
11. A gazdasági ügyintéző felveszi a fedő lapra kerülő adatokat (név, dátum) valamint a 
12. kiválasztott bibliai igét és megrendeli a fedő lap elkészítését. 
 
A temetés rendje
13. Az urnatemetőbe hamvakat elhelyezni csak a jogszabályok szerint és a halotti anyakönyvi kivonat birtokában lehet.
14. A temetés időpontjáról minden esetben lelkésszel kell egyeztetni, temetést legkorábban a bejelentést követő harmadik hétre célszerű felvenni. 
15. A felvétel során a hozzátartozókat tájékoztatni kell arról, hogy az urnatemetőben koszorút nem lehet elhelyezni, célszerű a temetési értesítőben jelezni, hogy csak egy szál virágot hozzanak, melyet a templomban lévő vázába kell elhelyezni. A temetés során az urnafülkébe az urnán kívül legfeljebb egy szál virág helyezhető el.
16. Temetés csak és akkor vállalható, ha az urnaelhelyezés minden feltétele adott. A fedő lapok elkészíttetésének minimális ideje 2 hét. Az urnatemetés csak akkor végezhető el, ha a szerződésben biztosított urnahely fedő lapja legkésőbb a temetést 2 nappal megelőzően hivatali időben (9 és 1 óra között) megérkezik.  Az átvevő az elkészült fedő lapot az egyházfinak adja át. 
 
A temetkezéssel kapcsolatos feladatok
17. Az egyházközség a temetési szertartás előkészítését az egyházközség alkalmazottaival végzi el. 
A temetést felvevő munkatárs (hivatalvezető, lelkész) tájékoztatja a hozzátartozókat a temetés rendjéről (12. pont).
A gazdasági ügyintéző előkészíti a szerződéseket, átveszi és elzárja az urnát, rendezi az urnával érkező dokumentumokat, vezeti az urnatemető nyilvántartását, biztosítja az urnahelyek fedő lapjainak elkészíttetését (a fedő lap-megrendelő elektronikus levél másolatát megküldi az egyházfinak).
A hivatalvezető a temetés időpontja előtt minimum két héttel értesíti az orgonistát a temetés időpontjáról, ha egy héten több temetés is van, egyben adja meg az időpontokat.
Az egyházfi együttműködésben a gazdasági ügyintézővel, a hivatalvezetővel, a takarítóval
ellenőrzi a temetést megelőző munkanapon a temetés feltételeinek biztosítását.
A temetési szertartás technikai kivitelezése az egyházfi feladata, aki biztosítja annak minden 
szükséges feltételét (nyitás-zárás, ravatalozás, urnaelhelyezés, virágok elhelyezése, előre 
egyeztetett kérések)
 
Az urnatemető házirendje
 
18. Az urnatemető a nyitvatartási időben látogatható. 
 
A nyitvatartási idő:
Hétfő: szünnap
Kedd: 9-13
Szerda: 9-18
Csütörtök: 9-13
Péntek: 9-13
Szombaton: zárva
Vasárnap: 9-10 és 11-12.30
 
Ünnepekkor az aktuális nyitvatartásról a bejáratnál elhelyezett táblán, vagy telefonon adunk tájékoztatást.
 
19. Az urnatemető látogatója a lelkészi hivatalban jelentkezik, majd ott kapja meg az urnatemető kulcsát. A látogatás befejeztével a látogató világítást kikapcsolja és a kulcsot visszaviszi lelkészi hivatalba.
20. A látogatás során fokozottan kell ügyelni a kegyeleti szabályok betartására és az urnatemető tisztaságára és rendjére.
21. Az urnatemető rendjének fenntartása érdekében kizárólag egy szál virág hozható, minden mást eltávolít a működtető.
22. A hozott virágot a belső helyiségben a középen lévő nagy virágtartóban, a külső helyiségekben az urnafülkék előtt oszloponként egy, a földön elhelyezett vázában lehet elhelyezni. A vázákat az egyházközség biztosítja.  Kerüljük a művirágok hozatalát.
23. Az urnatemetőben tilos:
- koszorú és virágcsokor, továbbá külön váza elhelyezése
- dohányzás és nyílt láng (gyertyák és mécsesek) használata
- az urnafülke fedő lapjának alkalmi feldíszítése 
- az urnafülke felnyitása.
24. Az urnafülkében urna elhelyezése csak a lelkészi hivatallal történt egyeztetés után lehetséges.
25. Az urnatemető naponkénti takarítását a takarító végzi. Gondoskodik az elhervadt virágok eltávolításáról, a vázákban a víz frissítéséről.
26. A házirend megtartása kötelező, ezt  az egyházfi rendszeresen ellenőrzi, és gondoskodik a rend fenntartásáról.
 
Jelen szabályrendeletet a Budapest-Fasori Református Egyházközség Presbitériuma 2013.március 14-én  a  15/2013. számú határozatával fogadta el.