Lelkipásztoraink

elnök-lelkész

 

„Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni fogtok!” (Ézs 55,3)
Somogyi Péter 1996-2004-ig volt először a gyülekezet lelkipásztora, majd öt évvel később újra meghívást kapott a gyülekezettől, és 2009 óta a gyülekezet elnök-lelkésze.
Lelkészi elhívását a gyülekezet és a Fasori Református Kollégium egészére nézve végzi, miközben feleségével öt gyermekük testi-lelki szükségleteiről gondoskodnak.

gyülekezeti lelkész

 

Pataki András Dávid 2004 óta végzi gyülekezetünkben az igehirdetés szolgálatát. Akkor még teológusként érkezett közénk, ma választott lelkipásztorunk. Lelkészi munkája mellett a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán tanít. Feleségével, Dorkával négy gyermeket nevelnek.

intézményi lelkész

 

Somogyiné Ficsor Krisztina 2009-től a Budapest-Fasori Református Kollégium intézményi lelkésze, másoddiplomaként elvégezte a családterapeuta/családkonzulens szakot. Mindig szolgálatra készen fogadja a hozzá forduló pedagógusok, gyermekek és családok megkeresését.

beosztott lelkész

„Hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére.” (Ef 4,12 )
Édes Gábor teológiai tanulmányai befejezésével 2016 óta ifjúsági lelkészként szolgál gyülekezetünkben feleségével, Virággal, aki aktívan segíti őt az ifjúsági munkában.

beosztott lelkész

 

„Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.” (2Kor 8,9)

Marton Piroska gyermekkorától Isten elhívott szolgája, számos feladata mellett gyülekezetünkben missziói beosztott lelkész, a siketek közösségének lelkiismeretes építője.

Győrffy Eszter
beosztott lelkész

nyugalmazott lelkész

 

„Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem.” (Jn 10, 27)

Végh Tamás a református közösség áldott evangelizáló igehirdetője 1995-től 2014-ig szolgált lelkészként gyülekezetünkben. Ma Isten elhívásának eleget téve világszerte viszi az Örömhírt, miközben családjával nyugdíjas életet él.