Bibliaórák és imakörök

Minden hónap 2. vasárnapján istentisztelet előtt gyűlhetünk egybe imaközösségre a Szabó Imre teremben 8.30-tól. Minden gyülekezeti tagot hívunk szeretettel az alkalmakra, legyünk egyek az imádságban!
Minden hónap első három keddjén 10 órakor a Szabó Imre teremben. (Szeptembertől június végéig.) Szeretettel várjuk a testvéreket!
Minden hónap első három szerdáján 18 órakor a Szabó Imre teremben. Szeretettel várjuk a testvéreket!
Minden hónap első három csütörtökén 15 órakor a Szabó Imre teremben. Szeretettel várjuk a testvéreket!
Minden hónap utolsó péntekén 18 órakor. Szeretettel várunk minden testvért a Szabó Imre terembe!
Kisgyermekes édesanyák közössége. Minden hónap 1. és 3. csütörtökén 9.30-tól 11.30-ig a Szabó Imre (gyülekezeti) teremben. Várjuk szeretettel az édesanyákat kisebb és nagyobb babájukkal együtt előzetes bejelentkezés nélkül is!
Minden hónap 2. szombatján 16-tól 18 óráig a torony alatti Kovács Emil teremben. Szeretettel várunk minden nőtestvért!
Minden hónap 3. keddjén 18 órakor a toronyban lévő Dobos Károly teremben. Szeretettel várunk minden férfi testvért! Hozzuk el barátunkat, szomszédunkat, családunk férfi tagjait is!
Minden hétfőn 18 órakor a torony alatti Kovács Emil teremben. A Siloám misszió a szenvedélybetegségekkel küzdők, illetve családtagjaik számára szervezett alkalom. Mindenkit szeretettel várunk!