Konfirmáció

„Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt,
arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt”
(Máté 10,32)


A konfirmáció jelentése 'megerősítés'. A konfirmálók megerősítik Krisztushoz és a református egyházhoz, gyülekezethez való tartozásukat. A konfirmandus személyes vallástételt tesz, döntést hoz Krisztus és az Ő egyháza mellett. A konfirmáció olyan ünnepi alkalom, melyen Isten előtt ünnepélyesen megfogadjuk, hogy Jézus Krisztus követői és református egyházunk hűséges tagjai leszünk. Ezen az alkalmon felhatalmazást nyerünk az úrvacsora vételére. Mivel a szülők és keresztszülők fogadalmat tesznek a gyermek megkeresztelésekor arra, hogy hitben nevelik őt, tizenévesen neki magának is meg kell ismernie a keresztény hit alapvető igazságait, hogy tudatosan vállalja egyházhoz tartozását. Ez történik a konfirmáció keretében.

A fiatalok szeptemberi kezdéssel két éves felkészítő tanításon vesznek részt. A konfirmáció előtt „vizsgán" adnak számot bibliaismeretükről, s arról, mit jelent számukra Jézus Krisztus keresztáldozata.

Ha valaki bármilyen okból nem konfirmál 14-15 évesen, s szeretne Krisztushoz tartozni, van rá mód a felnőtt konfirmáció keretében. Általában minden évben indítunk bibliai tanfolyamot október elejétől húsvétig (kb. 20 alkalom). Kedden 18 órától 19.30-ig vagyunk együtt. Aki a tanfolyam végén kéri, felnőtt konfirmáción vehet részt, és ha addig még nem volt megkeresztelve, a keresztségben is részesülhet.

Várjuk az érdeklődőket!