Siloám csoport a szenvedélybetegekért

Siloám csoport a szenvedélybetegekért
SZOLGÁLAT A SZABADULÁSÉRT

„Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.” (Jn 8,36)


Függőség. Az ember függőségre, mégpedig Alkotójától, az élő Istentől való függőségre teremtetett. Amikor kilép ebből a viszonyból, azonnal hiányérzete támad, és keres magának valamit-valakit, amitől-akitől függhet, amivel-akivel betöltheti a lelkében kialakult űrt. Aki nem Istentől függ, az valami egyébbel épít ki függőségi kapcsolatot. Az istenpótlékok sora végtelen. „Pótszer” szinte bármi lehet. Közismert a személy- vagy a munkafüggőség, amikor a „beteg” egész életét egy bizonyos személy (aki leggyakrabban egy családtag, de lehet egy bálványozott idegen is) vagy munkahely/munkakör szolgálatába állítja.

Szenvedélybetegségről akkor beszélünk, amikor a függőség egy, a társadalom által deviánsnak tartott „szerhez” és az ezzel együtt járó viselkedési formához (alkoholhoz, droghoz, nikotinhoz stb.) kötődik. A szenvedélybetegség tehát csak annyiban különbözik más függőségektől, hogy egy adott korszakban, adott földrajzi területen egy adott társadalmi formáció elutasítja az e fajta kötődést, a vele járó viselkedési formákat pedig elítéli. Ismert tény, hogy ma is léteznek törzsi közösségek, ahol az alkoholmámor vagy a valamilyen drog által előidézett bódulat a vallási rituálék szerves része. A nikotinfüggőséget okozó dohányzás pedig egészen a legutóbbi időkig itt, Európában sem tartozott az elítélendő cselekedetek sorába.
Azért fontos látnunk ezeket az összefüggéseket, mert a nem szenvedélybetegségként nyilvántartott függőség ugyanolyan veszélyes lehet, és ugyanannyi kárt okozhat az egyén személyes életében és társadalmi szinten egyaránt. Az Istentől függetlenül élő ember legnagyobb önbecsapása, hogy szabadon élhet, és ura önmagának. Alkalmanként az ember környezetében élők veszik először észre, hogy ez a független élet számukra nagyon megterhelő, sőt időnként kifejezetten veszélyes, és ez így nincs rendjén. Ha valaki felvállalja a segítségkérést, a társadalmi megoldások rendre a terhes kapcsolatból való kilépést javasolják.

2015. március 9-én tartotta első alkalmát a fasori Siloám csoport, amely azért jött létre, hogy akik e terhes „szabadság” (függőség) bármely formájával küzdünk, vagy ilyen kapcsolatban élünk, olyan közösségre találjunk, ahol bátran felvállalhatjuk az életünket megnyomorító tényezőket és körülményeket. Az Ige fölé hajolva beszélgethetünk a már szabadult testvérek bizonyságtételei által reménységet nyerve, együtt kereshetjük és találhatjuk meg – először vagy újra – szabadító Urunkat.
A közel 3 év alatt több mint ötvenen fordultak meg a csoportban, főként a gyülekezet tagjai közül, de akadtak gyülekezeten kívüli érdeklődők is. Alkalmainkon a gyülekezet lelkészei felváltva szolgáltak. 2018 februárjától imaközösségként működik a csoport, változó létszámmal, de Jézus ígérete szerint az Ő jelenlétével, hiszen 2-en vagy 3-an mindig voltunk. Az alkalmakon közös énekléssel hangoltuk szívünket az imádságra. 2020. márciusától a Covid miatti lezárás alatt egy ideig csak telefonon tartottuk a kapcsolatot az imatársakkal. Később az online térben gyűltünk össze. A lezárások megszűntével hibrid formában, néhányan személyesen, mások online kapcsolódva folytattuk a közös imádságot. Itt sajnos a közös éneklésre nincs lehetőség, így a vasárnapi igehirdetés igéjét elolvasva csendesedünk Urunk elé.

Az alkalmak időpontja hétfőnként 18 óra, aki szeretne csatlakozni az alábbi linken megteheti:
meet.google.com/xho-tdym-bjn
(A linkre kattintva, vagy az internet böngésző keresőmezőjébe bemásolva és entert nyomva nyílik meg az online felület, esetenként beengedésre várakozással.)
A Siloám csoport alkalmait ünnepektől és más gyülekezeti alkalmaktól függetlenül minden hétfőn megtartjuk.

Elérhetőség: Toronyi Oszkárné Zsuzsa

 
Minden újonnan érkezőt szeretettel fogadunk körünkben, ebbe a csapatba mindenki „belefér”!
 
Toronyi Oszkárné Zsuzsa és Lefler Gabriella

 
Dr. Szabó Ágnes személyes történetét IDE kattintva olvashatja.
Ágnes hallgatható bizonyságtétele (rádiós interjú): ITT