Történet

 
Csipkebokor és Julianna
Óvodánk és iskolánk


Gyülekezetünknek óvodája és iskolája is van, melyek a Budapest-Fasori Református Kollégium (BFRK) keretei között működnek. A Julianna Református Általános Iskolában nyolc évfolyamon tanulnak a diákok, a Csipkebokor Református Óvodának öt csoportja van. A Kollégium fenntartója a Budapest-Fasori Református Egyházközség. Az intézménynek három épület ad otthont a VII. kerületben, ebből kettő a templom közvetlen szomszédságában található.

Az óvodában és az iskolában is református hitvallásunk szerint, a Biblia alapelveit követve tanítjuk, neveljük a gyerekeket Jézus Krisztus követésére, hangsúlyozva az erkölcsi értékeket, a hazaszeretetet, és hangsúlyt fektetve a minőségi oktatásra, képzésre. Az ide járó végzősök zömmel református gimnáziumokban folytatják tanulmányaikat.

A BFRK története csaknem 90 évre, az első világháború utáni évekre nyúlik vissza. A háború után Hollandia sietett a súlyos helyzetben lévő Magyarország segítségére. Gyermekeket fogadtak, majd később ingyenkonyhákat működtettek. Amikor erre már nem volt szükség, a fennmaradt támogatói pénz felhasználására Sebestyén Jenő teológiaprofesszor javaslatát fogadták el: legyen az alapja egy budapesti református elemi iskolának. Az állam és a főváros beleegyezett. A fasori református templom kertjében álló egyemeletes épületet, mely akkor tanonciskola volt, az akkori fasori lelkész, később esperes Szabó Imre javaslatára az egyházközség felajánlotta iskolának, melyet a kor trónörököséről Julianna Református Elemi Iskolának neveztek el.

Az iskola ünnepélyes megnyitása 1926. szeptember 13-án volt. A díszvendégek között jelen volt a holland miniszterelnök, van Colijn Henrik, Kuyper Katalin, az ismert holland teológus lánya, a Holland Királyi Nagykövetség képviselői, a magyar állam részéről gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter, a főváros részéről Sipőcz Jenő polgármester, a református egyház részéről Ravasz László püspök. Az iskola 4 osztályos elemi iskolaként működött 1948-ig, épületét 1936-ban, Dobos Károly fasori lelkipásztor irányításával újjáépítették, korszerűsítették és kibővítették.

Az 1948-as államosítás a Juliannát sem kímélte, az iskolát elvették az egyháztól. A rendszerváltozáskor, 1991-ben a Budapest-Fasori Református Egyházközség akkori vezetői az Erzsébetvárosi Önkormányzatnál kezdeményezték az iskola ismét egyházi tulajdonba vételét – és kérésük kedvező fogadtatásra talált. Hozzájárultak az újraindításhoz egyházi iskolaként. Az 1992/93-as tanévben egy osztály 24 gyermekkel, 2 tanítónővel indult, közösen használva az épületet a Rottenbiller utcai állami iskolával. Ettől kezdve fokozatosan, évről évre gyarapodva 2-2 osztállyal fejlődött az intézmény.

Az épület tulajdonviszonyainak rendezésére 1994 júniusában került sor, amikor is a templom mögötti épület teljesen visszakerült az egyházközség tulajdonába. A Julianna iskola tanulóinak, illetve osztályainak bővülésével az állami iskola fokozatosan adta át az épületet, melyet az 1995/96-os tanévre teljes mértékben birtokba vett az egyházi iskola. Az intézmény évekig hat évfolyamos általános iskolaként működött.

Időközben a fenntartó egyházközség Végh Tamás lelkipásztor kezdeményezésére elhatározta, hogy óvodát alapít, amelyhez támogatást és helyiségeket kapott a kerülettől a Városligeti fasor 29. szám alatt. Itt indult el 2008-ban a Csipkebokor Református Óvoda, mely mára már öt óvodai csoportot működtet több mint száz kisgyermekkel. A Julianna iskola pedig – miután nyolc évfolyamos általános iskolává bővült, és alsó tagozatán egy évfolyamban két osztályt is tudott indítani minden évben – kezdte kinőni a templom mögötti épületét.

Gyülekezetünk presbitériuma Somogyi Péter fasori lelkipásztor kezdeményezésére 2011-ben döntött úgy, hogy az óvodát és az iskolát a hatékonyabb, harmonikusabb működtetés érdekében egy intézménybe vonja össze az egykori református kollégiumi hagyományok szerint, így született meg a Budapest-Fasori Református Kollégium (BFRK).

A VII. kerületi önkormányzat a gyermeklétszám csökkenése miatt kénytelen volt megszüntetni iskolákat, így a szomszédos Rottenbiller utcai iskola épülete közben megürült. Több éves, hosszas imádság és tárgyalások után végül az önkormányzat 2013-ban döntött úgy, hogy csaknem az egész épületet a Budapest-Fasori Református Kollégium használatába adja (néhány tantermet a Molnár Antal Zeneiskola vett birtokba). Kollégiumunkba jelenleg több mint 300 óvodás és iskolás jár, sokuk gyülekezeti családjaink gyermekei.