Temetés

"Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal." Rm 12,15

Áldás, Békesség!

E két egyszerű szó tartalmában annyira mély, talán nem is kívánhatnánk többet a fájdalmat hordozó családtagok részére. Mégis: tudjuk, mennyire megterhelő szerettünk elvesztése mellett a ránk nehezedő hivatali tennivaló, a legkevésbé sem kívánt, mégis elkerülhetetlen ügyintézés.

Lelkészi hivatalunkban ebben kívánunk segítséget nyújtani szeretettel teljes, megértő körülmények között, ahol a nyilvántartások vezetése mellett lelki beszélgetésekre is lehetőség nyílik.


Temetés bejelentése

Az egyházi szabályzatok értelmében a gyülekezet a területi illetékességi körébe tartozó elhunytakat, valamint saját gyülekezeti tagjait temetheti el. 
A temetés történhet templomunk kolumbáriumában illetve külső helyszíneken is.

A temetés bejelentésére csak személyesen, hivatali időn belül (kedden, szerdán és pénteken 10-13 óra között, csütörtökön 11-13 óra között és szerdán du. 16:30-18 óra között), lelkipásztorainknál van lehetőség. Ekkor az adatok felvétele és a szertartás részleteinek megbeszélése történik.

Amennyiben a földi maradványok elhelyezésére kolumbáriumunkban kerül sor, a személyes megbeszélés alkalmával pénztárunkban intézhetik az urnahely megváltását, a fedlap megrendelésének részleteit is.

Az urnatemetői hely megváltása örök érvényű, újramegváltást a későbbiekben nem terhelünk a családokra. A kifizetett ár magában foglalja a kolumbárium stílusához igazodó, keramikus művész által készített fedlap, illetve a feliratozás árát is.

A szertartás előkészületei

A temetési istentisztelet templomi általános körülményeiről (fűtés, világítás, hangosítás, kolumbárium előkészítése, urna elhelyezése) kollégáink gondoskodnak. A templom oldalsó (a lelkészi hivatal felőli oldalán megközelíthető) ajtaját a szertartás előtt 30 perccel nyitjuk meg a hozzátartozók számára. A templom főbejárata a szertartás idején zárva van, hogy a temetés zavartalanul, meghitt légkörben folyhasson.

Az ÚR asztalán elhelyezett díszítésről a hozzátartozók gondoskodnak, ez rendszerint egy kisebb virágtál. Ennél nagyobb díszítés hely hiányában nem megoldható, ezért kérjük a kedves Hozzátartozókat, hogy szerető gyászuk kifejezését az urnatemető rendjéhez alkalmazkodva egyetlen szál virággal fejezzék ki.

A temetés után...

... a gyászoló család irányában természetesen semmilyen elvárásunk nincs. Azonban imádságos szívvel arra törekszünk, hogy közösségünkben továbbra is lelki otthonra találjanak. Hogy ne úgy tekintsenek templomunk falaira, mint a gyász, a fájdalom épületére, hanem mint a reménység, a gyógyulás, az el nem múló Szeretet lelőhelyére. Ezért akár először is járnak nálunk, a gyászoló családokat a továbbiakban is szeretettel látjuk alkalmainkon.