Kereszt-kérdések


A nagy életlehetőség

Gyülekezetünkben rendszeresen indul tíz alkalomból álló Biblia-tanulmányozó tanfolyam KeresztKérdések címmel. Családias, őszinte légkörben együtt kereshetjük a választ olyan kérdésekre, mint kicsoda Jézus, miért jött és mit jelent Őt követni. Végh Tamás nyugalmazott lelkipásztor, aki szintén részt vett a sorozat indulásánál, így nyilatkozott róla az Erzsébetvárosi Újságnak: „Angliából indult ez a bibliai tanítás évekkel ezelőtt. A szerzők arra gondoltak, ma már sokan úgy nőnek fel, hogy nem ismerik a Biblia alap mondanivalóját. Templomokat, papokat, szertartásokat mindenki lát, de hogy a Biblia középpontja Jézus Krisztus, aki 2000 évvel ezelőtt azért jött a világra, hogy egy nagy élet-lehetőséget kínáljon a nehézségeiben, gondjaiban, útkeresésében elakadt embernek, erről kevéssé tudnak." A riporter azt kérdezte tőle: Olyan sokan kínálnak ma segítő megoldásokat: agykontroll, reiki, meditáció, stb. Mindenki azt mondja: „ettől megoldódik az életed”. Önök is jönnek egy újabb ajánlattal? „Ez így van” – mondta Végh Tamás. Majd hozzátette: „Ráadásul mi is azt mondjuk, hogy ez az igazi. De ezt úgy mondjuk, hogy 2000 év óta nagyon sok ember élete valóban megváltozott, amikor kapcsolatba kerültek Jézussal. Legutóbbi tanfolyamunkon több 30-40 közötti fiatal felnőtt élte át, hogy egész életük új töltést, megvilágítást kapott. Az esténkénti előadásokat kis csoportokban megbeszélték. Az egyik csoportot egy fiatal egyetemi tanár vezette, aki maga is egy korábbi bibliai tanfolyamon nyert élő hitet. Olyan hitelesen szólt a csoport tagjaihoz, hogy egyikük azt mondta nekem: „Ennek a fiatalembernek van valamije, ami nekem nincs, de utána akarok járni, mert látszik, hogy ez nagy kincs.”
 
S hogy kiket várunk?

Bárki jöhet, akit érdekel Jézus személye, kérdései vannak Istenről, a saját életéről, önmagáról. Minden érdeklődőt szívesen várunk, korra, nemre, felekezetre való hovatartozástól függetlenül. Az is jöhet, aki még nincs megkeresztelve, a sorozaton való részvételnek előzetes feltétele nincs. Azt is megtehetik, hogy egy-két alkalomra eljönnek, és meglátják, hallanak-e olyat, ami miatt érdemes mind a tíz héten részt venniük.

Következő sorozatunk 2020. február 16-án indul.
Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet személyesen vagy e-mailben:


2012. évi sorozatunk idején készült felvétel a sorozat hangulatáról a YouTube-on: