Kórus

Levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el:
havonként új terem, mert a szentélyből folyik oda a víz.
Gyümölcsük eledel, levelük pedig orvosság lesz.”
(Ez 47,12)

Fasori Református Énekkar
 
Az énekkar több év szünet után 2005 szeptemberében alakult újra. Vezetését Isten iránti hálából való szolgálatként Székely Gábor és Székelyné Zombory Dóra vállalta.
 
Hitvallásunk
 
Hisszük, hogy gyülekezeti énekkarként legfontosabb küldetésünk Jézus Krisztus evangéliumának hirdetése ennek megfelelő tartalmú zeneművek éneklésével.
Hisszük, hogy az emberi énekszó lehet Isten szív szerinti dicsérete, amelyben Ő gyönyörködik, az ember pedig örömét leli.
Hisszük, hogy elsődleges feladatunk a fasori gyülekezet istentiszteleti, evangelizációs, bibliaórai és más közösségi alkalmain való rendszeres szolgálat. Mindezek mellett fontosnak tartjuk a gyülekezeti ének- és zenekultúra ápolását, református énekkincsünk népszerűsítését, a református egyház énekkari hagyományainak őrzését.

Örömmel vállalunk szolgálatot gyülekezetünkön kívül is, részt veszünk református és felekezetközi zenei alkalmakon, fesztiválokon, kórustalálkozókon.
 
Tagfelvétel
 
Az énekkarba a tagfelvétel folyamatos. A tagság feltétele az énekkar hitvallásának, céljainak elfogadása, és a próbákon és fellépéseken való megjelenés vállalása. A tagságnak NEM feltétele gyülekezethez vagy felekezethez tartozás, zenei előképzettség, sem életkor. Ha csatlakozni szeretne az énekkarhoz, kérjük, jöjjön el valamelyik próbánkra, vagy jelentkezzen a lenti elérhetőségek valamelyikén.

Szolgálati lehetőségek fogadása

Szívesen vállalunk szolgálatot bármely olyan egyházi alkalmon, vagy akár nem egyházi rendezvényen, amelynek célkitűzéseivel, szellemiségével Isten Igéje alapján azonosulni tudunk. Kérjük, ha szeretné meghívni énekkarunkat, vegye fel a kapcsolatot Székely Gábor karvezetővel.

Próbák
 
A gyülekezet kórusa minden vasárnap 8.30-tól 9.45-ig próbál a Csipkebokor óvoda épületében (1071 Budapest, Városligeti fasor 7.). A nyári hónapok alatt (Szentháromság vasárnapjától kb. szeptember közepéig) a próbák általában szünetelnek. Az alkalmakra minden énekelni szerető testvérünket szeretettel várjuk, kottaismeret nem szükséges. Szolgálatunk, hogy énekszóval dícsérjük az Urat, és segítsünk a gyülekezetnek jobban Őrá figyelni. Ezért elsősorban kortárs és régebbi szerzők egyházi müveit énekeljük, az istentiszteletek és a zenés áhítatok alkalmával. A Szentlélek erejének és bölcsességének segítségül hívásával szeretnénk hirdetni Isten evangéliumát.
 
Válogatás az énekkar repertoárjából:
Feltámadott Úr Krisztusnak (Victimae Paschali) – graduáltétel
– Claude Goudimel: 96. zsoltár
– Jan Pieterszoon Sweelinck: 96. zsoltár
– Orlando di Lasso: Super flumina Babylonis
– Tomas Luis de Victoria: O vos omnes
– Quirino Gaspasrini: Adoramus te Christe
– Liszt Ferenc: Ave verum
– Kodály Zoltán: 3 genfi zsoltár a Bicinia Hungaricából
– Kodály Zoltán: Jövel, Szentlélek Úr Isten
– Gárdonyi Zoltán: Ahova te mégy
– Gárdonyi Zoltán: Krisztusom, kívüled
– Gárdonyi Zoltán: Szívemnek kősziklája
– Osváth Viktor: Meghódol lelkem
– Nagy Olivér: 47. zsoltár
– Máté János: 138. zsoltár
– Deák-Bárdos György: Eli! Eli!
– spirituálék, ifjúsági és evangelizációs énekek

Kapcsolatfelvétel: Székely Gábor karvezető