Hirdetések

OKTÓBER 14.
 
Alapige: Lk 22,39–40
„Ezután eltávozott onnan, és szokása szerint az Olajfák hegyére ment. Követték a tanítványai is. Mikor pedig odaért, így szólt hozzájuk: Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!”

Október havi énekünk:
389. ének: „Jövel, légy vélünk, Úr Isten”
 
Hétközi alkalmaink a héten:
 • Siloám imakör: hétfőn 18 órakor
 • Baba-mama kör: csütörtökön 9.30-kor
 • Férfi bibliaóra: kedden 18 órakor
 • Felnőtt konfirmációi óra: kedden 18 órakor
 • Bibliaórák: kedden 10 órakor, szerdán 18 órakor és csütörtökön 15 órakor
 • Konfirmációi óra: pénteken 15 és 17 órakor (II. évfolyam)
 • Ifjúsági óra: pénteken 18 órakor
 • Fiatal felnőttek köre: pénteken 18 órakor
 • Pároskör I.: pénteken 18 órakor

TEAHÁZ
A mai napon istentisztelet után
teaházat tartunk, szeretettel várjuk a testvéreket a Szabó Imre terembe.

JELNYELVI KONFIRMÁCIÓ TEMPLOMUNKBAN
Ma
15 órakor a fasori jelnyelvi gyülekezetben két fiatal testvérünk konfirmációs vizsgát tesz. Még nagyobb öröm lenne a konfirmandus fiataloknak és a családoknak, ha mások is osztoznának örömükben, és minél többen tanúi lennének fogadalomtételüknek. Ezért hívunk és várunk olyanokat is, akik vendégként el tudnának jönni, részt tudnának venni a jelnyelvi istentiszteleten. Az istentisztelet után szeretetvendégségre is várjuk a megjelenteket. Az alkalmat jelnyelven, de hanggal kísérve tartjuk. 
 
II. FASORI ORGONAFESZTIVÁL
Október 17-én, szerdán, 19.30-kor Karosi Bálint (New York), a lipcsei Bach-verseny győztese szolgál gyülekezetünkben.

ELTÖKÉLT SZÍVŰ NŐK ALKALOM
Őszinte beszélgetések egymás közt egy bögre forró vagy éppen hideg ital mellett. Szeretettel hívunk október 27-én 15.30-tól a Szabó Imre teremben tartandó következő alkalmunkra! „Aranyam, ezüstöm nincsen...” – erről az érdekes témáról hallgathatunk majd meg egy mély, őszinte beszélgetést! Egy gyülekezetünkbe járó nő osztja majd meg élettapasztalatait és azt, hogy mi az, amit adni tud. Az alkalom nyitott minden nő számára, úgyhogy nyugodt szívvel hívogassunk másokat is!

FASORI HARANGSZÓ
Megjelent a Fasori Harangszó legfrissebb száma. Szeretettel tájékoztatjuk körzetgazdáinkat, hogy összekészítve megtalálható a gyülekezeti nagyterem asztalán, egyúttal kérjük is, hogy minél hamarabb vigyék ki az újságot. Mivel jó néhány körzetnek még mindig nincs állandó gazdája, ezért örömmel és hálás szívvel fogadjuk azokat, akik jelentkeznek a hivatalban, hogy akár egyszeri alkalommal, akár a jövőre nézve folyamatosan vállalják, hogy kézbesítik gyülekezetünk tagjainak az újságot.
 
IFJÚSÁGI HÍREK
November 16–17. IKON konferenciaOKTÓBER 7.
 
Alapige: Lk 22,39–40
„Válaszd külön a lévitákat Izráel fiaitól, hogy a léviták az enyémek legyenek. Csak azután kezdhetik el a léviták a szolgálatot a kijelentés sátránál, ha megtisztítottad és felajánlottad őket ajándékul.”

Október havi énekünk:
389. ének: „Jövel, légy vélünk, Úr Isten”
 
Hétközi alkalmaink a héten:
 • Siloám imakör: hétfőn 18 órakor
 • Felnőtt konfirmációi óra: kedden 18 órakor
 • Bibliaórák: kedden 10 órakor, szerdán 18 órakor és csütörtökön 15 órakor
 • Konfirmációi óra: pénteken 16 órakor (I. évfolyam), valamint 15 és 17 órakor (II. évfolyam)
 • Ifjúsági óra: pénteken 18 órakor
 • Fiatal felnőttek köre: pénteken 18 órakor
 • Női kör: szombaton 16 órakor
 • Pároskör II.: szombaton 17 órakor

GYÜLEKEZETI IMAKÖZÖSSÉG – EGYSÜTIS TEAHÁZ
Október 14-én, jövő vasárnap 8.30-tól
gyülekezeti imaközösségre várjuk a testvéreket, istentisztelet után a Szabó Imre teremben pedig teaházat tartunk.

KÉZMŰVESKÖR
Október 9-én 17.30-kor újraindul a Kézműveskör. Korra és nemre való tekintet nélkül minden alkotni vágyót szeretettel várunk a Julianna iskola alagsorának 14-es termébe. Bővebb tájékoztatás ITT.
 
II. FASORI ORGONAFESZTIVÁL
Október 10-én, szerdán 19.30-kor Shin-Young Lee (Párizs, Szöul), a lyoni és columbusi versenyek győztese szolgál gyülekezetünkben.
 
NŐI KÖR
Szeptember 13-án, szombaton 16 órától újraindul a Női kör. A 2018–2019. évi alkalmakon megismerjük, milyen harcokon, nehézségeken át növekedhet a hitünk, ha ragaszkodunk Istenhez, és vele járunk. A megszentelődés útja rögös, de örömteli, ha bízunk az Ő formáló hatalmában. Mindenkit várunk: azokat is, akik évek óta tagjai körünknek, és azokat is, akik csak kíváncsiak, milyen egy ilyen alkalom.
 
JELNYELVI KONFIRMÁCIÓ TEMPLOMUNKBAN
Ma
15 órakor a fasori jelnyelvi gyülekezetben két fiatal testvérünk konfirmációs vizsgát tesz. Még nagyobb öröm lenne a konfirmandus fiataloknak és a családoknak, ha mások is osztoznának örömükben, és minél többen tanúi lennének fogadalomtételüknek. Ezért hívunk és várunk olyanokat is, akik vendégként el tudnának jönni, részt tudnának venni a jelnyelvi istentiszteleten. Az istentisztelet után szeretetvendégségre is várjuk a megjelenteket. Az alkalmat jelnyelven, de hanggal kísérve tartjuk. 

IFJÚSÁGI HÍREK
November 16–17. IKON konferencia

Hirdessük minden 14 és 30 év közötti ismerősünknek, hogy idén harmadszor kerül megrendezésre itt, a Fasorban a református ifisek közös találkozása.SZEPTEMBER 30.
 
Alapige: Jón 4,2–3
„Jónás így imádkozott az Úrhoz: Ó, Uram! Gondoltam én ezt már akkor, amikor még otthon voltam! Azért akartam először Tarsísba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, szereteted nagy, és visszavonhatod még a veszedelmet.”

Szeptember havi énekünk:
751. ének: „Jézus Krisztus, Mesterünk, mint ígérted, légy velünk!”
 
Hétközi alkalmaink a héten:
 • Siloám imakör: hétfőn 18 órakor
 • Párápoló tanfolyam: hétfőn 18 órakor
 • Baba-mama kör: csütörtökön 9.30-kor
 • Felnőtt konfirmációi óra: kedden 18 órakor
 • Bibliaórák: kedden 10 órakor, szerdán 18 órakor és csütörtökön 15 órakor
 • Konfirmációi óra: pénteken 16 órakor (I. évfolyam), valamint 15 és 17 órakor (II. évfolyam)
 • Ifjúsági óra: pénteken 18 órakor
 • Fiatal felnőttek köre: pénteken 18 órakor
 • Páratlanok köre: szombaton 16 órakor

REFORMÁCIÓI HÓNAPJA NYITÓ ISTENTISZTELET
Október 1-jén, hétfőn 18 órakor lesz a reformáció hónapja nyitó istentisztelete a Kálvin téri református templomban. Igét hirdet Kondor Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház Déli Egyházkerületének püspöke.
 
II. FASORI ORGONAFESZTIVÁL
Október 3-án, szerdán 19.30-kor Francesco Finotti, az 1978-as I. Liszt-orgonaverseny győztese szolgál gyülekezetünkben.

ZENÉS ÁHÍTAT
Október 7-én, vasárnap 17 órakor Gődény Márta és Környei Zsófia kamaraestjét hallgathatjuk.
 
FASORI SPORT
Csütörtök esténként lehetőség van gyülekezeti körben sportolni (focizni, kosárlabdázni, röplabdázni) a Julianna iskola tornatermében. Részletekről érdeklődni Veperdi Mátyásnál lehet személyesen vagy e-mailen:

 
SEGÍTSÉGKÉRÉS KERESZT-KÉRDÉSEK-ALKALOMHOZ
Az őszi Kereszt-kérdések sorozat november 25-ig tart. Kérjük a gyülekezet segítségét az előttünk álló alkalmakra a vendéglátás szolgálatában. Jelentkezés a hivatalban.
 
IFJÚSÁGI KIRÁNDULÁS
Október 6-ára a konfirmandusok, ifisek és fiatal felnőttek közös túrát szerveznek a Vértesben. Várunk mindenkit, aki szeretne egy napot jó társaságban eltölteni! Közös indulás a túrára 7:28-kor a Kelenföldi vasútállomásról. Bővebb információ:

 
November 16–17. IKON konferenciaSZEPTEMBER 16.
 
Alapige: ApCsel 12,4–5
Heródes „miután elfogatta Pétert, börtönbe vetette... a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez.”

Szeptember havi énekünk:
751. ének: „Jézus Krisztus, Mesterünk, mint ígérted, légy velünk!”
 
Hétközi alkalmaink a héten:
 • Siloám imakör: hétfőn 18 órakor
 • Férfi bibliaóra: kedden 18 órakor
 • Felnőtt konfirmációi óra: kedden 18 órakor
 • Bibliaórák: kedden 10 órakor, szerdán 18 órakor és csütörtökön 15 órakor
 • Konfirmációi óra: pénteken 15 és 17 órakor (II. évfolyam)
 • Ifjúsági óra: pénteken 18 órakor
 • Fiatal felnőttek köre: pénteken 18 órakor
 • Pároskör I.: pénteken 18 órakor

KERESZT-KÉRDÉSEK SOROZAT
Szeptember 16-án, vasárnap 18 órakor kezdődik őszi Kereszt-kérdések 10 alkalmas sorozatunk, amelyre az Istent keresőket, a Biblia alapüzenetét, az evangéliumot megismerni vágyókat várjuk. Szórólapokat a hivatalban találunk.

REFORMÁCIÓI GÁLAEST
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa október 21-én, vasárnap 17 órai kezdettel szervezi a Reformációi Gálaestet az Uránia Filmszínházban. Jegyek 500,– Ft-os áron igényelhetők a hivatalban szeptember 27-ig.
 
GYEREKCSOPORTOK AZ ÉPÍTKEZÉS ALATT
A kisovis és az 5–6. osztályos gyermekek istentisztelete az építkezés ideje alatt a Julianna iskolában lesz. A templom udvaráról az átjárás nem lehetséges. További részletek ITT.