Hirdetések

NOVEMBER 19.
 
Alapige: Róm 8,31b
„Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?”

November havi énekünk:
68. zsoltár: „Hogyha felindul az Isten..”

Hétközi alkalmaink a héten:
 • Siloám csoport: hétfőn 18 órakor
 • Férfi bibliaóra: kedden 18 órakor
 • Konfirmációi órák: pénteken 15 órakor (I. évfolyam) és 15.45-kor (II. évfolyam)
 • Felnőtt konfirmációi óra: kedden 18 órakor
 • Közös bibliaóra: pénteken 18 órakor

IKON – BUDAPESTI REFORMÁTUS IFJÚSÁGI KONFERENCIA
December 8–9-én ismét megrendezésre kerül templomunkban az IKON. Hívunk és várunk minden, már konfirmált fiatalt egészen 30 éves korig. Ebben az évben a konferencia címe: A mi harcunk. A konferencián kiváló előadások és szemináriumok, sok éneklés, játék és közösségépítő alkalom várja a november 24-ig regisztráló fiatalokat. 

KÖZÖS BIBLIAÓRA
November 24-én pénteken 18 órától a Szabó Imre teremben közös bibliaórát tartunk. Ez alkalommal Magyarként magyarok között címmel a Wycliffe Bibliafordítók munkatársának vetítettképes előadása hallgatható dél-ázsiai szolgálatáról. Gyermekmegőrzést a keddig bejelentett igény alapján tudunk vállalni:

 

ÚRVACSORAI ISTENTISZTELETEK
November 26-án, jövő héten vasárnap 10 és 17 órakor úrvacsorás istentiszteleteket tartunk. A siketmisszió délután 15 órakor tart úrvacsorás istentiszteletet.
 

ADVENTIKOSZORÚ-VÁSÁR
November 26-án vasárnap, istentisztelet után a Kisifi adventikoszorú-vásárt  tart a Szabó Imre gyülekezeti teremben. Ezzel az ajándékkal szeretnének szolgálni a gyülekezet felé, melynek kapcsán a beérkező adományokat szeretettel veszik az ifiterem díszítésére, közös karácsonyi készülődésre...
 
A JULIANNA ISKOLA TÁMOGATÁSA
A Julianna iskola 8. osztálya közös munkával pályázott a Cetelem által kiírt Zöldsuli pályázaton. Nagy munkával használt ruhákból egy takarót varrtak. A zsűri a beérkezett pályamunkákból tizenötöt jutalmaz, illetve közönségszavazattal az első 15 legtöbb szavazatot kapott osztály 150 000 Ft-ot nyer, melyet az erdei iskola költségeire lehet felhasználni. Szavazatunkkal támogathatjuk munkájukat. Szavazni lehet ITT.
 
KARÁCSONYI SZERETETADOMÁNYOK    
Gyülekezetünk idén is csatlakozik a rászorulók megsegítéséhez kétféle adományozással is. Rászoruló gyerekek számára lehet cipősdobozba ajándékokat csomagolni, illetve mélyszegénységben élő családoknak tartós élelmiszereket juttathatunk. Részletek.
 
***
 
NOVEMBER 12.
 
Alapige: Zsolt 37,4
„Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!”

November havi énekünk:
68. zsoltár: „Hogyha felindul az Isten..”

Hétközi alkalmaink a héten:
 • Siloám csoport: hétfőn 18 órakor
 • Bibliaórák: kedden 10 órakor, szerdán 18 órakor és csütörtökön 15 órakor
 • Ifjúsági órák: szerdán 18 órakor (18–25 évesek) és pénteken 17 órakor (14–18 évesek)
 • Baba-mama kör: csütörtökön 9.30-kor
 • Konfirmációi órák: pénteken 15 órakor (I. évfolyam) és 15.45-kor (II. évfolyam)
 • Felnőtt konfirmációi óra: kedden 18 órakor
 • Fiatal felnőttek köre: pénteken 18 órakor
 • Pároskör I.: pénteken 18 órakor

TEAHÁZ
A mai napon istentiszteletünk után a Szabó Imre teremben teaházat tartunk.
 
A JULIANNA ISKOLA CSALÁDI ISTENTISZTELETE
November 19-én vasárnap a Julianna iskola diákjaival, családjaikkal és a pedagógusokkal együtt családi istentiszteletet tartunk az 5. b osztály és a felsős énekkar szolgálatával.
 
ELŐADÁS A REFORMÁCIÓ MAI JELENTŐSÉGÉRŐL 
November 15-én szerdán 18 órától a gyülekezeti bibliaóra keretében Leonardo de Chirico olasz lelkipásztor, teológiatörténész, az Olasz Evangéliumi Alliansz alelnöke, a kortárs római katolikus és evangéliumi protestáns teológia egymáshoz való viszonyának kutatója tart előadást a Szabó Imre teremben Miért volt fontos a reformáció, miért az ma is? címmel. Az előadás angol nyelvű magyar fordítással. Mindenkit szeretettel várunk!

PRESBITERI GYŰLÉS
November 16-án csütörtökön 18 órakor presbiteri gyűlést tartunk.
 
NYÍLT NAP A JULIANNA REFORMÁTUS ISKOLÁBAN
November 15-én szerdán nyílt napot tart iskolánk. A bemutató órák keretei között megismerkedhetnek az érdeklődő szülők a 2018/19-es tanév elsős tanítóival. A bemutató órák a két 4. osztályban zajlanak párhuzamosan az első két órában 8 óra és 9.45 között. Ezt követően 10 órától az iskola vezetői fórumbeszélgetésre hívják az érdeklődő szülőket a könyvtárba. Szeretettel hívogatunk és várunk minden kedves érdeklődő szülőt! Kérjük, ezen a napon ne hozzák magukkal a leendő elsős gyermeküket! A korlátozott befogadóképesség miatt a részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni november 13-án 16 óráig lehet a 06/1321-0626-os telefonszámon vagy e-mailben:


***

NOVEMBER 5.
 
Alapige: Jn 14,1–6
„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem… Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.”

November havi énekünk:
68. zsoltár: „Hogyha felindul az Isten..”

Hétközi alkalmaink a héten:
 • Siloám csoport: hétfőn 18 órakor
 • Bibliaórák: kedden 10 órakor, szerdán 18 órakor és csütörtökön 15 órakor
 • Ifjúsági órák: szerdán 18 órakor (18–25 évesek) és pénteken 17 órakor (14–18 évesek)
 • Konfirmációi órák: pénteken 15 órakor (I. évfolyam) és 15.45-kor (II. évfolyam)
 • Felnőtt konfirmációi óra: kedden 18 órakor
 • Fiatal felnőttek köre: pénteken 18 órakor
 • Női kör: szombaton 16 órakor
 • Pároskör II.: szombaton 17 órakor

FASORI ZENÉS ÁHÍTAT
Ma 16 órakor a Carmine Celebrat kórus jön el hozzánk, és ad hangversenyt templomunkban.

PRESBITERI GYŰLÉS
November 16-án csütörtökön 18 órakor presbiteri gyűlést tartunk.

NŐI KÖR
November 11-én szombaton 16 órakor a Női kör alkalma lesz a Kovács Emil teremben. Az ősztől újraindult sorozat témája:  Az élő Ige.

PÁROSKÖR
November 11-én szombaton 17 órakor
a Pároskör alkalma lesz a Szabó Imre teremben.

GYÜLEKEZETI IMAKÖZÖZÖSSÉG
November 12-én vasárnap 8.30-tól imaközösséget tartunk. Hívunk minden gyülekezeti tagot!

GYÜLEKEZETI TEAHÁZ
November 12-én vasárnap istentiszteletünk után a Szabó Imre teremben teaházat tartunk.

ELŐADÁS A REFORMÁCIÓ MAI JELENTŐSÉGÉRŐL 
November 15-én szerdán 18 órától a gyülekezeti bibliaóra keretében Leonardo de Chirico olasz lelkipásztor, teológiatörténész, az Olasz Evangéliumi Alliansz alelnöke, a kortárs római katolikus és evangéliumi protestáns teológia egymáshoz való viszonyának kutatója tart előadást a Szabó Imre teremben Miért volt fontos a reformáció, miért az ma is? címmel. Az előadás angol nyelvű magyar fordítással. Mindenkit szeretettel várunk!

NYÍLT NAP A JULIANNA REFORMÁTUS ISKOLÁBAN
November 15-én szerdán nyílt napot tart iskolánk. A bemutató órák keretei között megismerkedhetnek az érdeklődő szülők a 2018/19-es tanév elsős tanítóival. A bemutató órák a két 4. osztályban zajlanak párhuzamosan az első két órában 8 óra és 9.45 között. Ezt követően 10 órától az iskola vezetői fórumbeszélgetésre hívják az érdeklődő szülőket a könyvtárba. Szeretettel hívogatunk és várunk minden kedves érdeklődő szülőt! Kérjük, ezen a napon ne hozzák magukkal a leendő elsős gyermeküket! A korlátozott befogadóképesség miatt a részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni november 13-án 16 óráig lehet a 06/1321-0626-os telefonszámon vagy e-mailben:

 
***

OKTÓBER 29.
 
Alapige: 1Tim 5,17
„A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek.”

Október havi énekünk:
380. ének: „Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege!”

Hétközi alkalmaink a héten:
 • Siloám csoport: hétfőn 18 órakor
 • Bibliaóra: csütörtökön 15 órakor
 • Ifjúsági óra: pénteken 17 órakor (14–18 évesek)
 • Baba-mama kör: csütörtökön 9.30-kor
 • Fiatal felnőttek köre: pénteken 18 órakor
 • Páratlanok köre: szombaton 16 órakor

ÚRVACSORAI ISTENTISZTELETEK
Ma 10 és 17 órakor is tartunk istentiszteletet úrvacsoraosztással.

REFORMÁCIÓI ALKALMAK
A héten minden este 18 órakor ünnepelhetjük a reformáció 500. évfordulóját. Ma este a baptista imaházban, 30-án hétfőn a metodista templomban, 31-én kedden 17 órától a Reformáció parkban, majd az evangélikus templomban közös úrvacsorai istentisztelettel zárul a sorozat. Éljünk a közös ünneplés lehetőségével! Részletes programnaptár ITT.

GYERMEKEVANGELIZÁCIÓ FELNŐTT ELŐADÁSSAL
November 1-től 4-ig, esténként 18 órától gyermekevangelizációs alkalmakat tartunk 3 csoportban, óvodás, alsós, felsős korosztályban a Vasárnapi Iskolai Szövetség munkatársainak szolgálatával. Ugyanebben az időben a szülők, felnőttek számára előadást tartunk a következő témában: Hogyan jelenhetnek meg a reformáció főbb igazságai (sola scriptura, sola sratia, solus Christus, sola fide) családi életünkben, gyermeknevelésünkben?

A KOLUMBÁRIUM ÜNNEPI NYITVATARTÁSA
Október 29-től november 1-ig 8-tól 18 óráig, november 2–3-án 9-től 16 óráig lesz nyitva a kolumbárium. Szeretettel várjuk gyászoló Testvéreinket november 5-én, az örökélet vasárnapján istentiszteletünkre.

FASORI ZENÉS ÁHÍTAT
November 5-én 16 órakor a Carmine Celebrat kórus jön el hozzánk, és ad hangversenyt templomunkban.

***

OKTÓBER 22.
 
 
Alapige: 2Krón 7,13–14
„Ha majd bezárom az eget, és nem lesz eső, vagy parancsolok a sáskáknak, hogy tarolják le a földet, vagy ha dögvészt bocsátok népemre, de megalázza magát népem, amelyet rólam neveztek el, ha imádkoznak, keresnek engem és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat.”

Szeptember havi énekünk:
730. ének: „Ébredj, alvó, hív a szózat!”

Hétközi alkalmaink a héten:
 • Siloám csoport: hétfőn 18 órakor
 • Felnőtt konfirmációi óra: kedden 18 órakor
 • Közös bibliaóra: pénteken 18 órakor
 • Konfirmációi órák: pénteken 15 órakor (I. évfolyam) és 15.45-kor (II. évfolyam)

MÚZEUMLÁTOGATÁS
Október 25-én szerdán 13 órakor közös múzeumlátogatást tervezünk a Magyar Nemzeti Múzeumba a Reformáció 500 éve – Ige-Idők kiállításra. Jelentkezni lehet a hivatalban.

KÖZÖS BIBLIAÓRA
Október 27-én pénteken 18 órától a Szabó Imre teremben közös bibliaórát tartunk a Róma 15,4–6 Igeversek alapján. A héten minden bibliaórai közösség és gyülekezeti csoport tagjait erre az alkalomra hívjuk szeretettel. Gyermekmegőrzést a keddig bejelentett igény alapján tudunk vállalni:


REFORMÁCIÓI ALKALMAK
Október 28-tól 31-ig mindennap ünnepelhetjük a reformáció 500. évfordulóját. Éljünk a közös ünneplés lehetőségével! Részletes programnaptár ITT.

ÓRAÁTÁLLÍTÁS
Október 29-én kezdődik a téli időszámítás, ne felejtkezzünk el az óra visszaállításról!

ÚRVACSORAI ISTENTISZTELETEK
Október 29-én, jövő héten vasárnap 10 és 17 órakor úrvacsorás istentiszteleteket tartunk.
 
ELŐREJELZÉS GYERMEKEVANGELIZÁCIÓRÓL, FELNŐTT ELŐADÁSSAL
November 1-től 4-ig, esténként 18 órától gyermekevangelizációs alkalmakat tartunk 3 csoportban, óvodás, alsós, felsős korosztályban a Vasárnapi Iskolai Szövetség munkatársainak szolgálatával. Ugyanebben az időben a szülők, felnőttek számára előadást tartunk a következő témában: Hogyan jelenhetnek meg a reformáció főbb igazságai (sola scriptura, sola sratia, solus Christus, sola fide) családi életünkben, gyermeknevelésünkben?