Hirdetések

FEBRUÁR 18.
 
Alapige: Mt 16,15–17
„Erre megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám.”

Február havi énekünk:
752. ének: Halld meg, ha hív az Úr!
 
Hétközi alkalmaink a héten:
 • Konfirmációi órák: pénteken 15 órakor (I. évfolyam) és 15.45-kor (II. évfolyam)
 • Felnőtt konfirmációi óra: kedden 18 órakor

FELNŐTT KONFIRMÁCIÓI ÜNNEP
Ma ünnepi istentisztelet keretében tesznek hitvalló fogadalmat testvéreink. Hordozzuk imádságban a konfirmálókat!

HITMÉLYÍTŐ HÉT
Február 19-től 23-ig hitmélyítő hetet tartunk. Téma: Ki vagyok én? Mennyit érek? Kinek vagyok fontos? Ezek a kérdések mély és különös választ kapnak Isten Igéje által. Mindenkit várunk, aki szeretné önmagát a Biblia tükrében látni, értékelni. Urunk kijelentése, szabadítása helyreállítja az énképet, az eltorzult képmást bennünk. Az alkalmak alatt általános iskola alsó tagozatig összevont gyerekmegőrzést biztosítunk. Vegyünk részt ezen a csendeshéten! Nem kell elutazni érte, házhoz jön az evangélium. Ezen a héten minden bibliaórai közösség és gyülekezeti csoport tagjait ezekre az esti alkalmakra várjuk!

KERESZT-KÉRDÉSEK-SOROZAT
Február 25-től kezdődik a tavaszi Kereszt-kérdések 10 alkalmas sorozatunk, amelyre az Istent keresőket, a Biblia alapüzenetét, az evangéliumot megismerni vágyókat várjuk! Szórólapokat a hivatalban találunk.

ELŐRJELZÉS FÉRFI CSNEDESNAPRÓL
Március 3-án 10 órától 15.30-ig férfi csendesnapot tartunk, melyen Valóban férfi vagyok? – Gender alapismeretek címmel tart előadást dr. Mikolicz Gyula, a Biblia Szövetség titkára. Áhítatot tart Somogyi Péter lelkipásztor, Pálúr János orgonajátéka színesíti a programot. Szeretettel várjuk a férfi testvérek jelentkezését:


ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELETEK
Február 25-én, jövő vasárnap 10 és 17 órakor úrvacsorás istentiszteleteket tartunk. A siketmisszió úrvacsorás istentisztelete délután 15 órakor lesz.
 
***

FEBRUÁR 11.
 
 
Alapige: Jón 1,1–2
„És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az Amittai fiához, mondván: Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elémbe!”

Február havi énekünk:
752. ének: Halld meg, ha hív az Úr!
 
Hétközi alkalmaink a héten:
 • Siloám csoport: hétfőn 18 órakor
 • Bibliaórák: kedden 10 órakor, szerdán 18 órakor és csütörtökön 15 órakor
 • Baba-mama kör: csütörtökön 9.30-kor
 • Ifjúsági óra: pénteken 18 órakor
 • Konfirmációi órák: pénteken 15 órakor (I. évfolyam) és 15.45-kor (II. évfolyam)
 • Felnőtt konfirmációi órák: kedden 18 órakor, végzősőknek: kedden 20 órakor
 • Fiatal felnőttek köre: pénteken 18 órakor


FELNŐTT KONFIRMÁCIÓI ÜNNEP
Február 18-án, jövő vasárnap ünnepi istentisztelet keretében tesznek hitvalló fogadalmat testvéreink. Hordozzuk imádságban a konfirmálókat!

HITMÉLYÍTŐ HÉT
Február 19-től 23-ig hitmélyítő hetet tartunk. Téma: Ki vagyok én? Mennyit érek? Kinek vagyok fontos? Ezek a kérdések mély és különös választ kapnak Isten Igéje által. Mindenkit várunk, aki szeretné önmagát a Biblia tükrében látni, értékelni. Urunk kijelentése, szabadítása helyreállítja az énképet, az eltorzult képmást bennünk. Az alkalmak alatt általános iskola alsó tagozatig összevont gyerekmegőrzést biztosítunk. Vegyünk részt ezen a csendeshéten! Nem kell elutazni érte, házhoz jön az evangélium.

2. BUADPESTI REFORMÁTUS MÉRNÖKTALÁLKOZÓ
Február 24-én, szombaton 9 órától a IX. kerület, Ráday u. 28. dísztermében rendezik meg másodszor a református mérnöktalálkozót, melynek címe: Krisztus kezében vagy a holnap markában? Szeretettel várnak minden érdeklődőt!

KERESZT-KÉRDÉSEK-SOROZAT
Február 25-től kezdődik a tavaszi Kereszt-kérdések 10 alkalmas sorozatunk, amelyre az Istent keresőket, a Biblia alapüzenetét, az evangéliumot megismerni vágyókat várjuk! Szórólapokat a hivatalban találunk.

ELŐRJELZÉS FÉRFI CSNEDESNAPRÓL
Március 3-án 10 órától 15.30-ig férfi csendesnapot tartunk, melyen Valóban férfi vagyok? – Gender alapismeretek címmel tart előadást dr. Mikolicz Gyula, a Biblia Szövetség titkára. Áhítatot tart Somogyi Péter lelkipásztor, Pálúr János orgonajátéka színesíti a programot. Szeretettel várjuk a férfi testvérek jelentkezését:A CSIPKEBOKOR ÓVODA FELÚJÍTÁSA
Örömmel és Isten iránti hálával hirdetjük, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az EGYH-KCP-16-P-0094 azonosítószámú támogatása keretében elkezdődhetett óvodaépületünk (a régi Julianna-iskolaépület) felújítása. A gyülekezetet érintő változásokról és az építkezés előrehaladásáról folyamatosan tájékoztatást nyújtunk.
 
***

FEBRUÁR 4.

Alapige: 1Móz 33,28
„Nem Jákóbnak mondatik ezután a te neved, hanem Izráelnek; mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél.”

Február havi énekünk:
752. ének: Halld meg, ha hív az Úr!
 
Hétközi alkalmaink a héten:
 • Siloám csoport: hétfőn 18 órakor
 • Párápoló tanfolyam: hétfőn 18 órakor
 • Bibliaórák: kedden 10 órakor, szerdán 18 órakor és csütörtökön 15 órakor
 • Ifjúsági óra: pénteken 18 órakor
 • Konfirmációi órák: pénteken 15 órakor (I. évfolyam) és 15.45-kor (II. évfolyam)
 • Női kör: szombaton 16 órakor
 • Pároskör II.: szombaton 17 órakor
 • Felnőtt konfirmációi óra: kedden 18 órakor
 • Fiatal felnőttek köre: pénteken 18 órakor

ÖRÖMTÁNC
Február 11-én, vasárnap 16-tól 18 óráig gyülekezeti néptánc lesz. Előszőr közösen, akár gyermekeinkkel együtt, aztán párban. Az alkalmat Roczkó Zsuzsanna néptáncos tartja. Azokat várjuk szeretettel, akik emailben jelentkeznek:

 
HITMÉLYÍTŐ HÉT
Február 19-től 23-ig hitmélyítő hetet tartunk. Az alkalmak alatt általános iskola alsó tagozatig összevont gyerekmegőrzést biztosítunk. Vegyünk részt ezen a csendeshéten! Nem kell elutazni érte, házhoz jön az evangélium.

KERESZT-KÉRDÉSEK-SOROZAT
Február 25-től kezdődik a tavaszi Kereszt-kérdések 10 alkalmas sorozatunk, amelyre az Istent keresőket, a Biblia alapüzenetét, az evangéliumot megismerni vágyókat várjuk! Szórólapokat a hivatalban találunk.
 
ELŐRJELZÉS FÉRFI CSNEDESNAPRÓL
Március 3-án 9-től 15 óráig férfi csendesnapot tartunk. Szeretettel várjuk a férfi testvérek jelentkezését:VÁLTOZÁS A GYERMEK-ISTENTISZTELET RENDJÉBEN
A gyermek-istentiszteletek rendje az építkezés alatt az alábbiak szerint alakul:
 1. Az iskolában lévő csoportokhoz a közlekedés kizárólag az ovi kiskapuján keresztül történik (a templom főbejáratától jobbra). Továbbra is minden csoport a jelenlegi helyén marad, és istentisztelet végén a szülők a gyermekeket vagy a saját csoportjukban, vagy a Szabó Imre teremben találják (az iskolaudvarról együtt visszahozunk minden iskolás gyermeket a Szabó Imre terembe). Kérjük a szülőket, hogy az istentiszteletet követően rögtön menjenek értük! Ezután már sem gyerek, sem felnőtt nem mehet hátra az udvarra! Ez alól csak a kisovis gyerekek hozzátartozói jelentenek kivételt, akik kisgyermekeikért mennek a tornaterembe.
 2. Ha megszűnik az átjárási lehetőség, akkor teljesen új helyzet áll elő; erről igyekszünk majd minél hamarabb tájékoztatást adni.

GYERMEKMEGÖRZŐT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK
Az Új teremtésbe (gyermekmegőrző) való közlekedés is csak a jobb oldali kiskapu felől lesz lehetséges. Kérjük, hogy a gyermekeket csak az egyik szülő kísérje le a terembe.

TÖBBGENERÁCIÓS HÉT SÁTORALJAÚJHELYEN
2018-ban közös csendeshétre hívjuk a gyülekezetet Sátoraljaújhelyre. Időpont: 2018. augusztus 6–11. Felújított, modernizált épületekkel, gyönyörű környezettel vár a tábor. A gyülekezetnek jó együtt lenni, mert egymás hite által épülhetünk, és együtt léphetünk előre a Krisztus vezette úton. Írjuk be már most a naptárunkba: gyermekek, fiatalok, családok, idős testvérek.
 
***

JANUÁR 28.
 
 
Alapige: Mt 11,6
„…boldog, aki nem botránkozik meg énbennem.”

Január havi énekünk:
668. ének: Ez esztendő fordulóján…
 
Hétközi alkalmaink a héten:
 • Siloám csoport: hétfőn 18 órakor
 • Bibliaórák: kedden 10 órakor, szerdán 18 órakor és csütörtökön 15 órakor
 • Ifjúsági órák: szerdán 18 órakor (18–25 évesek) és pénteken 17 órakor (14–18 évesek)
 • Baba-mama kör: csütörtökön 9.30-kor
 • Konfirmációi órák: pénteken 15 órakor (I. évfolyam) és 15.45-kor (II. évfolyam)
 • Felnőtt konfirmációi óra: kedden 18 órakor
 • Fiatal felnőttek köre: pénteken 18 órakor
 • Páratlanok köre: szombaton 16 órakor

FASORI ZENÉS ÁHÍTAT
Február 4-én 17 órakor zenés áhítatot tartunk. Hajdú Diána énekkel, és Virágh András Gábor orgonazenével szolgál gyülekezetünknek.

ÖRÖMTÁNC
Február 11-én, vasárnap 16-tól 18 óráig gyülekezeti néptánc lesz. Előszőr közösen, akár gyermekeinkkel együtt, aztán párban. Az alkalmat Roczkó Zsuzsanna néptáncos tartja. Azokat várjuk szeretettel, akik emailben jelentkeznek:

 
HITMÉLYÍTŐ HÉT
Február 19-től 23-ig hitmélyítő hetet tartunk. Az alkalmak alatt általános iskola alsó tagozatig összevont gyerekmegőrzést biztosítunk. Vegyünk részt ezen a csendeshéten! Nem kell elutazni érte, házhoz jön az evangélium.

KERESZT-KÉRDÉSEK-SOROZAT
Február 25-től kezdődik a tavaszi Kereszt-kérdések 10 alkalmas sorozatunk, amelyre az Istent keresőket, a Biblia alapüzenetét, az evangéliumot megismerni vágyókat várjuk! Szórólapokat a hivatalban találunk.
 
VÁLTOZÁS A TEMPLOM MÖGÖTTI UDVAR HASZNÁLATÁNAK RENDJÉBEN
Reménység szerint napokon belül elindulhat a régi iskolaépület átépítése. Hatalmas ajándék ez, de egyben – tekintettel arra, hogy építési területté válik a templom mögötti, hátsó udvar – nagy fegyelmezettséget és odafigyelést igényel a részünkről. Az építkezés megindulásától kezdve a templom melletti autóbejáró kaput nem használhatjuk, ez egyaránt vonatkozik az autókra és személyekre is. A fenti területeken nem csak az áthaladás tiltott, hanem – a fokozott balesetveszély miatt – a területek egyéb célú használata (pl. istentiszteleteket követően foci, baráti beszélgetések stb.) is. A fent említett változások is az építkezés megindulását követően lépnek életbe.
 
VÁLTOZÁS A GYERMEK-ISTENTISZTELET RENDJÉBEN
A gyermek-istentiszteletek rendje az építkezés alatt az alábbiak szerint alakul:
 1. Amíg az építési területet nem zárják le kerítéssel, addig nincs semmi változás. Ez lehet, hogy csak 1 vasárnapot jelent.
 2. Ha van lezáró kerítés (terv szerint: február 1-től), de biztosított az átjárás az iskolaudvarokra és az iskolába, a közlekedés kizárólag az ovi kiskapuján keresztül történik (a templom főbejáratától jobbra). Továbbra is minden csoport a jelenlegi helyén marad, és istentisztelet végén a szülők a gyermekeket vagy a saját csoportjukban, vagy a Szabó Imre teremben találják (az iskolaudvarról együtt visszahozunk minden iskolás gyermeket a Szabó Imre terembe). Kérjük a szülőket, hogy az istentiszteletet követően rögtön menjenek értük! Ezután már sem gyerek, sem felnőtt nem mehet hátra az udvarra! Ez alól csak a kisovis gyerekek hozzátartozói jelentenek kivételt, akik kisgyermekeikért mennek a tornaterembe.
 3. Ha megszűnik az átjárási lehetőség, akkor teljesen új helyzet áll elő; erről igyekszünk majd minél hamarabb tájékoztatást adni.

GYERMEKMEGÖRZŐT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK
Az Új teremtésbe (gyermekmegőrző) való közlekedés is csak a jobb oldali kiskapu felől lesz lehetséges. Kérjük, hogy a gyermekeket csak az egyik szülő kísérje le a terembe.
 
***

JANUÁR 21.
 
Alapige: Mt 9,5
„Ugyan mi könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsáttatnak a te bűneid, vagy ezt mondani: Kelj fel, és járj?”

Január havi énekünk:
668. ének: Ez esztendő fordulóján…
 
Hétközi alkalmaink a héten:
 • Siloám csoport: hétfőn 18 órakor
 • Közös bibliaóra: pénteken 18 órakor
 • Konfirmációi órák: pénteken 15 órakor (I. évfolyam) és 15.45-kor (II. évfolyam)
 • Felnőtt konfirmációi óra: kedden 18 órakor

SZOLGÁLÓI BÖRZE
Ma az istentiszteletet követően szolgálói börzét tartunk a Julianna iskola éttermében, melynek keretében a szolgálati ágak megismerésére lesz lehetőségünk. Személyesen találkozhatunk a szolgálói csoportok koordinátoraival, felelőseivel. Megismerhetjük gyülekezetünk feladatait, melyeket szolgáló testvérek látnak el. Várjuk azokat a testvéreket, akiket az Úr arra indít, hogy gyülekezeti, segítő munkatársaink legyenek.

VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
December 31-vel lezárásra került a 2018. évre érvényes választói névjegyzék. Kérjük a Testvéreket, hogy a kifüggesztett névjegyzéket adategyeztetés céljából tekintsék át, és észrevételeiket jelezzék személyesen a hivatalban. A névjegyzékben 18. életévét betöltött, megkeresztelt, konfirmált gyülekezeti tagjaink szerepelhetnek, akik a 2017. évben nevesített egyházfenntartói járulékkal támogatták az egyházközséget. A gyülekezet abból működik (közművek, épületek fenntartása, fizetések), hogy járulékkal támogatjuk. Köszönjük az eddigi befizetéseket!

FELNŐTT KONFIRMÁCIÓI TANFOLYAM
Ismét indul felnőttek számára konfirmációi tanfolyam. Az alkalmak január 23. és május 20. között keddenként 18 órakor kezdődnek. Szeretettel várjuk a jelentkezéseket a hivatalban.

ISKOLAKÓSTOLGATÓ
Január 26-án pénteken 16.30-tól 18.30-ig iskolakóstolgatót tartunk a Julianna iskolában, ahol a leendő kisiskolások megismerkedhetnek az új környezettel és a tanító nénikkel. A foglalkozások ideje alatt a szülők számára előadások hangoznak el. Részvételi szándékukat, kérjük, előre jelezzék e-mailben január 24-ig:TÖBBGENERÁCIÓS HÉT SÁTORALJAÚJHELYEN
2018-ban közös csendeshétre hívjuk a gyülekezetet Sátoraljaújhelyre. Időpont: 2018. augusztus 6–11. Felújított, modernizált épületekkel, gyönyörű környezettel vár a tábor. A gyülekezetnek jó együtt lenni, mert egymás hite által épülhetünk, és együtt léphetünk előre a Krisztus vezette úton. Írjuk be már most a naptárunkba: gyermekek, fiatalok, családok, idős testvérek.