Missziói naptárFasori missziói munkaterv, 2018
 
I. Evangelizációs alkalmak, sorozatok:
  Kereszt-kérdések I. február 25. – május 6. vasárnaponként 18–20 óráig.
  Kereszt-kérdések II. szeptember 16. – november 18. vasárnaponként 18–20 óráig.
  Gyülekezeti evangelizáció november 5–10. hétfő–péntek 18 órakor.
  Személyes beszélgetések igény és lehetőség szerint.
 
II. Indirekt evangelizációs és tanító alkalmak, sorozatok:
  Keresztelői előkészítők a keresztelőket megelőző kedden és csütörtökön 17.30-kor, március 13-án és május 3-án összevont előkészítő.
  Jegyesbeszélgetések minden hónapban két csütörtökön 17.30-kor.
  Nevelési sorozat szülőknek, elsősorban az intézményekbe érkezőknek ősszel és télen meghatározott napokon.
  Személyes beszélgetések igény és lehetőség szerint.
  Kórházmissziói alkalmak csütörtökön 16 órakor (volt MÁV Kórház).
 
III. Tanító alkalmak, sorozatok:
  Férfi csendesnap március 3.
  Női csendesnap szeptember 29.
  Felnőttkonfirmáció I. január 23. – május 13. keddenként 18 órakor.
  Felnőttkonfirmáció II. október 2. – 2019. február 17. keddenként 18 órakor.
  Pároskör I. minden hónap 3. péntekjén 18 órakor.
  Pároskör II. minden hónap 2. szombatján 17 órakor (kivéve: júl.–aug.).
  Páratlanok köre minden hónap 1. szombatján 16 órakor (kivéve: júl.–aug.).
  Női kör minden hónap 2. szombatján 16 órakor (kivéve: júl.–aug.).
  Férfi bibliaóra minden hónap 3. keddjén 18 órakor (kivéve: júl.–aug.).
  Hitmélyítő hét február 19–23. hétfő–péntek 18 órakor.
  Compass tanfolyam március 19. – május 14. és szeptember 24. – november 26. minden hétfőn 18 órakor
  Párápoló tanfolyam minden hónap első hétfőjén 18 órakor (kivéve: júl.–aug.).
  Baba-mama kör minden hónap 1. és 3. csütörtökén 9.30–11.30 (kivéve: júl.–aug.).
  Ifjúsági bibliaóra minden pénteken 17 órakor.
  Fiatal felnőttek köre minden pénteken 18 órakor.
  Siloám szenvedélymentő bibliaóra minden hétfőn 18 órakor.
  Gyülekezeti bibliaóra minden kedden 10 órakor (kivéve: júl.–aug.).
  Gyülekezeti bibliaóra minden szerdán 18 órakor.
  Gyülekezeti bibliaóra minden csütörtökön 15 órakor (kivéve: júl.–aug.)
 
IV. Közösségépítő alkalmak, sorozatok:
  Teaház minden hónap 2. vasárnapján az istentisztelet után.
  Közös bibliaóra minden hónap utolsó péntekjén 18 órakor.
  Családi nap március 25. és december 23.
  Presbiteri hét (Hollandia) október 13–20.
  Presbiternék csendesnapja május 26.
  Szolgálatvezetői csendesnap május 26.
  Szeretet-híd május 19.
  Kézművesszakkör minden szombaton (iskolaidőben).
  IKON – Ifjúsági Konferencia december.
 
V. Imaórák:
  Presbiteri imaközösség minden vasárnap 9.30-kor.
  Gyülekezeti imaközösség minden hónap 2. vasárnapján 8.30-kor.
  Imaközösség az istentiszteletek alatt.
  Missziói munkacsoportok, házi körök imaközösségei tervszerűen.
 
VI. Kollégiumi alkalmak:
  Óvodai áhítat minden kedden 13.30-kor.
  Iskolai dolgozók imaközössége minden szerdán 14.30-kor.
  Kollégiumi szülői imaközösség minden hónap 3. keddjén 16.45-től.
  Pedagógus-bibliaóra minden hónap 3. szerdáján 14.30-kor és 16.30-kor.
  Kollégiumi szülői nap április.
 
MEGBESZÉLÉSEK, GYŰLÉSEK
 
I. Presbiteri:
  Parókus lelkészek megbeszélése minden kedden 8–9.30.
  Elnökségi megbeszélés minden szerdán 7.30–9.30.
  Lelkészi kar megbeszélése minden csütörtökön 11–13.
  Lelkész-gondnoki megbeszélés minden hónap 1. keddjén 18–20.30.
  Bizottsági megbeszélés tervszerűen.
  Presbiteri gyűlés minden hónap 2. csütörtökén 18 órakor.
 
II. Intézményi, munkatársi:
  Kollégiumi Tanács minden pénteken 7.30-kor.
  Igazgató Tanács ülései tervszerűen.
  Munkatársi megbeszélés minden csütörtökön 8 órakor.
  Szolgálatvezetői megbeszélés november 24.
  Iskolások között szolgálók megbeszélése minden hónap utolsó szerdáján 17.30-kor.
  Ifjúsági vezetők megbeszélése tervszerűen.
  Párosköri csoportvezetők, szolgálók megbeszélése tervszerűen (a pároskör I. alkalmai után).
  Gyermekmegőrzős megbeszélések minden hónap utolsó előtti vasárnapján 9.15-kor.
  Óvodások között szolgálók megbeszélése tervszerűen.
  Iratterjesztők megbeszélése minden hónap 3. csütörtökén 18 órakor.
  Kiadványszerkesztő-munkacsoport megbeszélése negyedévente.
 
 
KONFERENCIÁK, CSENDESHETEK
 
  Többgenerációs hét, Sátoraljaújhely augusztus 6–11.
  Hollandmagyar csendeshét október 13–20.