Missziói naptár


FASORI MISSZIÓI MUNKATERV, 2020
 
I. Evangelizációs alkalmak, sorozatok:
Kereszt-kérdések tavasz. 2020. február 16. – 2020. május 3. 18-20 óráig
Kereszt-kérdések ősz. 2020. szeptember 6 - 2020. november 15. 18-20 óráig
Gyülekezeti evangélizáció 2020. november 9-13. hétfő-péntek 18 órakor
Személyes beszélgetések igény és lehetőség szerint
Jelnyelvi istentiszteletek általában kéthetente vasárnap 15.00 órakor
 
II. Indirekt evangelizációs és tanító alkalmak, sorozatok:
Keresztelői előkészítők, a keresztelőket megelőző kedden és csütörtökön 17.30 órakor 
Jegyes beszélgetések, minden hónapban két csütörtökön 17.30 órakor
Nevelés sorozat szülőknek, elsősorban az intézményekbe étkezőknek, ősszel és télen meghatározott szombatokon havonta 
Személyes beszélgetések igény és lehetőség szerint
Kórházmissziói alkalmak hétfőn 14-16 óra között (MÁV kórház)
 
III. Tanító alkalmak, sorozatok:
Keresztelői előkészítők, a keresztelőket megelőző kedden és csütörtökön 17.30 órakor 
Jegyes beszélgetések, minden hónapban két csütörtökön 17.30 órakor
Nevelés sorozat szülőknek, elsősorban az intézményekbe étkezőknek, ősszel és télen meghatározott szombatokon havonta 
Személyes beszélgetések igény és lehetőség szerint
Kórházmissziói alkalmak hétfőn 14-16 óra között (MÁV kórház)
Férfi csendesnap 2020. március 7.
Női csendesnap 2020. szeptember 26.
Felnőtt konfirmáció tavasz, 2020. január 28 – május 31., keddenként 18 órakor
Felnőtt konfirmáció ősz, 2020. október 1 - 2021. február 28., keddenként 18 órakor
Páros kör I., minden hónap 3. péntekjén 18 órakor (kivéve júl.-aug. illetve a családos napok hónapjait)
Páros kör II., minden hónap 2. szombatján 17 órakor (kivéve júl.-aug.)
Páratlan kör minden hónap 1. szombatján 16 órakor (kivéve júl.-aug.)
Női kör minden hónap 2. szombatján 16 órakor (kivéve júl.-szept.)
Férfi bibliaóra minden hónap 3. keddjén 18 órakor (kivéve júl.-aug.)
Hitmélyítő hét, 2020. február 24-28. hétfő-péntek 18 órakor
Compass tanfolyam tavasz, 2020. március 31 – május 26., ősz, 2020. szeptember 29 – november 24.,  kedd este 17.30 órakor
Párápoló tanfolyam minden hónap első hétfőjén 18 órakor (kivéve júl.-aug.)
Baba-mama kör minden hónap 1. és 3. csütörtök (kivéve júl.-aug.)
Fiatal felnőttek köre minden hét pénteken 18.00 órakor
Ifjúsági bibliaóra minden pénteken 18 órakor
Gyülekezeti bibliaóra minden kedden 10 órakor (kivéve júl.-aug.)
Gyülekezeti bibliaóra minden szerdán 18 órakor 
Gyülekezeti bibliaóra minden csütörtökön 15 órakor
 
IV. Közösségépítő alkalmak, sorozatok:
Teaház minden hónap második vasárnapján az istentisztelet után
Közös bibliaóra minden hónap utolsó péntekjén 18 órakor
Eltökélt szívű nők minden hónap utolsó szombatján 15.30-tól
Családi nap 2020. április 5. (V) és 2020. december 20. (V)
Zenés áhítat minden hónap első vasárnapján 17 órakor (kivéve júl.-aug.)
Egyházzenei koncert, tavasszal és ősszel egy alkalommal, szombatonként 18 órakor
Presbiteri hétvége 2019. október 9-11.
Presbiternék csendesnapja 2020. február 15.
Szeretethíd napja 2020. május.
Kézműves szakkör kéthetente keddenként 17.30-tól (iskolaidőben)
Ifjúsági konferencia IKON 2020. november 6-7.
IFIS Szombatok minden hónap első szombatján
IFIs kirándulások
 
V. Imaórák:
Presbiteri imaközösség minden vasárnap 9.30 órakor
Imaközösség minden hónap második vasárnapján ½ 9 órakor
Imaközösség az istentiszteletek alatt
Missziói munkaágak, házi körök imaközösségei tervszerűen
Siloám imaközösség minden hétfőn 18 órakor
 
VI. Kollégiumi alkalmak:
Óvodai áhítat minden kedden 13.30 órakor
Iskolai imaközösség
 
MEGBESZÉLÉSEK, GYŰLÉSEK
 
I. Presbiteri:
Parókus lelkészek megbeszélése, hetente keddenként 8-1/2 10 óráig
Elnökségi megbeszélések hetente szerdánként ½ 8- ½ 10 óráig
Lelkészi kar megbeszélése minden csütörtökön 10-11 óra között
Lelkész-gondnoki megbeszélések minden hónap 1. keddjén illetve beosztás szerint 18-20.30 óráig
Bizottsági megbeszélések tervszerűen
Presbiteri gyűlések minden hónap 2. csütörtökjén 18 órakor kivéve januárban, amikor a negyedik csütörtökön tartunk ülést
 
II. Intézményi, munkatársi:
Kollégiumi Tanács tervszerűen pénteken 7.30 órakor
Igazgató Tanács ülései tervszerűen
Munkatársi megbeszélések minden csütörtökön 8.00 órakor
Diakóniai bizottság megbeszélései tervszerűen
Hittanoktatók megbeszélése havonta
Iskolások között szolgálók megbeszélése hónap utolsó szerdáján 17.00 órakor
Ifjúsági vezetők megbeszélése tervszerűen
Párosköri csoportvezetők, szolgálók megbeszélése tervszerűen (pároskör I alkalmai után)
Gyermekmegőrzős megbeszélések hónap utolsó előtti vasárnapján ¼ 10 órakor
Óvodások között szolgálók megbeszélése tervszerűen
Iratterjesztők megbeszélése minden hónap 3. csütörtökén 18 órakor
Kiadványszerkesztő munkacsoport megbeszélései negyedévente
 
KONFERENCIÁK, CSENDESHETEK
 
Kincskereső gyermekhét 2020. július 20-25. (H-Szo)
Konfirmandus hét  2020. szervezés alatt
Ifjúsági hét 2020. szervezés alatt
Fiatal felnőttek hete  2020. szervezés alatt
Családos hét    Balatonszárszó  2020. augusztus 14-20. (P-Cs)
Gyülekezeti hét EMMAUS 2020. június 8-13. (H-P)
Holland-magyar csendeshét Budapest 2020. október 21-27. (Sz-K)
Cserkészek hete 2020. július 10-19. (P-V)


KÜLSŐ MISSZIÓ
 
A gyülekezet tagjai számos helyen és formában végeznek közvetlen és közvetett külső missziói tevékenységet.