Missziói naptár


FASORI MISSZIÓI MUNKATERV, 2019
 
I. Evangelizációs alkalmak, sorozatok:
  Kereszt-kérdések I. február 17. – május 5., vasárnaponként 18–20 óráig.
  Kereszt-kérdések II. szeptember 15. – november 24., vasárnaponként 18–20 óráig.
  Gyülekezeti evangelizáció október 8–10., kedd, szerda és csütörtök 18 órakor.
  Személyes beszélgetések igény és lehetőség szerint.
 
II. Indirekt evangelizációs és tanító alkalmak, sorozatok:
  Keresztelői előkészítők a keresztelőket megelőző kedden és csütörtökön 17.30-kor, október 29-én összevont előkészítő.
  Jegyesbeszélgetések minden hónapban két csütörtökön 17.30-kor.
  Nevelési sorozat szülőknek, elsősorban az intézményekbe érkezőknek ősszel és télen meghatározott napokon.
  Személyes beszélgetések igény és lehetőség szerint.
  Kórházmissziói alkalmak hétfőn 14–16 óráig (volt Honvéd kórház).
 
III. Tanító alkalmak, sorozatok:
  Férfi csendesnap március 2.
  Női csendesnap szeptember 28.
  Felnőttkonfirmáció október 1. – 2020. február 23., keddenként 18 órakor.
  Pároskör I. minden hónap 3. péntekjén 18 órakor (kivéve: júl.–aug., illetve
a családos napok hónapjai).
  Pároskör II. minden hónap 2. szombatján 17 órakor (kivéve: júl.–aug.).
  Páratlanok köre minden hónap 1. szombatján 16 órakor (kivéve: júl.–aug.).
  Női kör minden hónap 2. szombatján 16 órakor (kivéve: júl.–aug.).
  Férfi bibliaóra minden hónap 3. keddjén 18 órakor (kivéve: júl.–aug.).
  Hitmélyítő hét február 18–22., hétfő–péntek 18 órakor.
  Compass tanfolyam március 18. – május 13. és szeptember 30. – november 25., hétfőnként 17.30-kor
  Párápoló tanfolyam minden hónap 1. hétfőjén 18 órakor (kivéve: júl.–aug.).
  Baba-mama kör minden hónap 1. és 3. csütörtökén 9.30–11.30 (kivéve: júl.–aug.).
  Ifjúsági bibliaóra minden pénteken 17 órakor.
  Fiatal felnőttek köre minden pénteken 18 órakor.
  Siloám szenvedélymentő imaközösség minden hétfőn 18 órakor.
  Gyülekezeti bibliaóra minden kedden 10 órakor (kivéve: júl.–aug.).
  Gyülekezeti bibliaóra minden szerdán 18 órakor.
  Gyülekezeti bibliaóra minden csütörtökön 15 órakor.
 
IV. Közösségépítő alkalmak, sorozatok:
  Teaház minden hónap 2. vasárnapján az istentisztelet után.
  Közös bibliaóra minden hónap utolsó péntekjén 18 órakor.
  Családi nap április 14. és december 22.
  Zenés áhítat minden hónap 1. vasárnapján 17 órakor (kivéve: júl.–aug.).
  Egyházzenei koncert tavasszal és ősszel egy alkalommal, szombatonként 18 órakor.
  Presbiteri hétvége október 11–13.
  Presbiternék csendesnapja február 16.
  Szolgálatvezetői csendesnap május 1.
  Szeretet-híd május 25.
  Kézművesszakkör kéthetente keddenként 17.30-kor (iskolaidőben).
  IKON – Budapesti református ifjúsági konferencia november 8–9.
  Ifis szombatok minden hónap 1. szombatján.
  Ifis kirándulások tervszerűen.
 
V. Imaórák:
  Presbiteri imaközösség minden vasárnap 9.30-kor.
  Gyülekezeti imaközösség minden hónap 2. vasárnapján 8.30-kor.
  Imaközösség az istentiszteletek alatt előre egyeztetett időpontban.
  Missziói munkacsoportok, házi körök imaközösségei tervszerűen.
 
VI. Kollégiumi alkalmak:
  Óvodai áhítat minden kedden 13.30-kor.
  Iskolai dolgozók imaközösség rendszeresen.
  Kollégiumi szülői imaközösség minden hónap 3. keddjén 16.45-től.
 
MEGBESZÉLÉSEK, GYŰLÉSEK
 
I. Presbiteri:
  Parókus lelkészek megbeszélése minden kedden 8–9.30.
  Elnökségi megbeszélés minden kedden vagy szerdán 7.30–9.30.
  Lelkészi kar megbeszélése minden csütörtökön 11–13.
  Lelkész-gondnoki megbeszélés minden hónap 1. keddjén, illetve beosztás szerint 18–20.30.
  Bizottsági megbeszélések tervszerűen.
  Presbiteri gyűlés minden hónap 2. csütörtökén 18 órakor, januárban: 4. csütörtökön, 24-én.
 
II. Intézményi, munkatársi:
  Kollégiumi Tanács minden pénteken 7.30-kor.
  Igazgató Tanács ülései tervszerűen.
  Munkatársi megbeszélés minden csütörtökön 8 órakor.
  Diakóniai Bizottság megbeszélései tervszerűen.
  Hittanoktatók megbeszélése havonta.
  Iskolások között szolgálók megbeszélése minden hónap utolsó szerdáján 17.30-kor.
  Ifjúsági vezetők megbeszélése tervszerűen.
  Párosköri csoportvezetők, szolgálók megbeszélése tervszerűen (a Pároskör I. alkalmai után).
  Gyermekmegőrzős megbeszélések minden hónap utolsó előtti vasárnapján 9.15-kor.
  Óvodások között szolgálók megbeszélése tervszerűen.
  Iratterjesztők megbeszélése minden hónap 3. csütörtökén 18 órakor.
  Kiadványszerkesztő-munkacsoport megbeszélése negyedévente.
 
KONFERENCIÁK, CSENDESHETEK
 
 Kincskereső gyermekhét július 18–24.
 Konfirmandushét
július 1824.
 Ifjúsági hét augusztus 1924.
 Felnőtt fiatalok hete augusztus 410.
 Pároskörös hét július 7–13.
 Gyülekezeti hét Emmasus, június 11–15.
 Cserkészportya július 5–15.
 
KÜLSŐ MISSZIÓ
 
  Bibliai Barangolások.