Siketmisszió

Gyülekezetünk havonta általában kétszer nyújt otthont a siketek és nagyothallók számára tartott istentiszteleteknek, melyeket Marton Piroska missziós lelkész vezet, a Magyar Református Egyház nézeteivel összhangban:
„A Siketmisszió szolgálatának középpontjában Isten Jézus Krisztus által közölt szeretetének hirdetése áll, amelynek megismerését minden hallássérült számára fontosnak tartjuk. A misszió célja, hogy az egészséges egyháztagok ne feledkezzenek meg hallássérült testvéreikről, és ők is bekapcsolódhassanak az egyházi, gyülekezeti életbe. A misszió nem törekszik a református vallástól eltérő felekezetűek áttérítésére, de lényegesnek tartja hangsúlyozni református Egyházunk bibliai, hitvallási tanításait. Határozott szándéka a hallássérültek gyülekezeti betagolódásának elősegítése, kegyességi és hitéletük gyakorlásához szükséges irodalom adományozása.” (Járay Loránd református lelkész).

A jelnyelvi istentiszteletek 2019. évi időpontjairól INNEN tájékozódhat.