Gér András László
pótpresbiter
Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! – azt mondja a Seregeknek Ura.” (Zak 4,6)
Budapesten születtem, Sárospatakon nőttem fel, az ottani gyülekezetben konfirmáltam 2000-ben, és érettségiztem a református kollégium falai között 2005-ben. Élő hitű tanáraim bizonyságtételei meghatározóak maradtak számomra. Isten elhívásának engedelmeskedve Budapesten a Károli Gáspár Református Egyetemen teológiát és történelmet tanultam egyházi szolgálatra és tudományos pályára készülve.
Feleségemmel, Tímeával 2012 óta vagyunk házasok, 2011 óta vagyunk a gyülekezet tagjai, gyermekeink (Miriám és Sámuel) is itt lettek megkeresztelve, lányunk a Csipkebokor óvodába jár. Az évek során egyre szorosabban kapcsolódtunk be a gyülekezeti életbe (pároskör, házi csoportok, imakörök), melyen keresztül rengeteg áldást tapasztalunk meg.
Az egyetemi éveket követően az állami közigazgatásból hívott el Isten 2015-ben egyházi szolgálatba, a Zsinati Hivatalba, mely szolgálaton keresztül egyházi közéletünkben a biblikus, hitvallásainkon alapuló értékeket képviselhetem.
A pótpresbiteri szolgálatra való felkérést a megváltó Jézus Krisztus és a gyülekezet közössége iránti hálás szeretetből vállaltam el.