Somogyi Péter

elnök-lelkész

 

„Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni fogtok!” (Ézs 55,3)
Somogyi Péter 1996-2004-ig volt először a gyülekezet lelkipásztora, majd öt évvel később újra meghívást kapott a gyülekezettől, és 2009 óta a gyülekezet elnök-lelkésze.
Lelkészi elhívását a gyülekezet és a Fasori Református Kollégium egészére nézve végzi, miközben feleségével öt gyermekük testi-lelki szükségleteiről gondoskodnak.

Megajándékozott ember vagyok, aki mindent felülről kapott. Hálás a szívem azért, hogy az Élet forrásával élhetek közösségben, az Úr Jézus Krisztussal, Akiben bűneim bocsánatát, békességet, szabadságot, vezetést, erőt, értelmes és tartalmas új és el nem múló életet kaptam.  A világmindenség Ura, mennyei Atyám az Ő Szentlelkével ajándékozott meg, az Ő meg nem érdemelt jóindulata által a református egyház közösségében.

Örömem és vigasztalásom, hogy nem a magamé vagyok, hanem mindenestől az Övé, Benne és Vele együtt kaptam mindent. Szerető családot, ahová érkezhettem. Küldetést, amire elhívattam, amiben azzá lehetek, amivé lennem kell. Valódi segítőtársat, szerető hitvest, akivel eggyé lett az életünk, és akivel egy szívvel és egy úton járunk. Gyermekeket, akiket ránk bízott Urunk, hogy neveljük őket az Ő akarata szerint, hálás a szívem értük. Gyülekezetet, áldott szolgatársakat, hívő testvéreket, barátokat, akikkel közösen tölthetjük be szolgálatunkat Isten dicsőségére és embertársaink örökkévaló javára.

Boldogan vallom magamat az Isten kijelentése alapján megfogalmazott reformátori hitvallások örökösének mint az evangélium szerint reformált és szüntelen reformálandó egyház tagja és szolgálattevője. Szívügyem a Jézus Krisztus akarata szerinti, Szentlélek által végzett lélekmentés, felkészítés és szolgálatba állítás Isten dicsőségére.

A Márk írása szerinti örömhírből kaptam az elhívó és küldő Igét 1983-ban: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” (16,15). Mint megajándékozott és hálásan elkötelezett ember teljes életemben, teljes erőmmel és minden adottságommal küldetésem szerint tovább kívánom adni mindazt, amit kaptam, hogy mások is részesedjenek abban a szeretetben, ami kiáradt az én szívembe is a nekem is adott Szentlélek által. Mindezzel szeretném Uramat dicsőíteni és mindazok javát szolgálni, akikkel kapcsolatba kerülhetek. Így várom a találkozást és ajánlom szeretettel. A Budapest-Fasori Református Egyházközség több mint 100 éves múltja és reménnyel teli jövője közös kincsünk lehet. Épülhetünk együtt, és építhetünk együtt olyat, ami nem vész és nem múlik el. Erre hívok mindenkit!

Somogyi Péter elnök-lelkész őszi köszöntője ITT olvasható.
A
Reformáció hétről hétre című tévésorozat műsorában (2017).
Biztató sorok a 2018-as évre.
Húsvéti köszöntő a 2019-es szombatfélév időszakában a skóciai Dundeeból.
Megemlékezés a Csipkebokor óvoda felújítása alkalmából rendezett hálaadó istentiszteleten.