Pataki András Dávid

gyülekezeti lelkész

 

Pataki András Dávid 2004 óta végzi gyülekezetünkben az igehirdetés szolgálatát. Akkor még teológusként érkezett közénk, ma választott lelkipásztorunk. Lelkészi munkája mellett a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán tanít. Feleségével, Dorkával négy gyermeket nevelnek.

Isten különös kegyelmét látom abban, hogy már kisgyermekként olyan otthonba helyezett, ahol az Ő jelenléte, vezetése és munkája a mindennapok valóságába tartozott. Szüleim fiatalkorukban bízták életüket Jézusra, és az Ő akaratának engedelmes szívvel, követésre vonzó hittel, Tőle kapott szeretettel neveltek fel engem és öt kisebb testvéremet. Családunk élete sok szállal kötődik a Pasaréti Református Gyülekezethez, szüleim egyik ottani szolgálati területe, egy általuk vezetett házaspárkör révén hamar ráláthattam arra, hogy a mi otthonunk nem sajátos kivétel: máshol is öröm, mégpedig szülők és gyermekek közös öröme az Úr Jézus követése.

Éppen ezért talán soha nem volt számomra kérdés, hogy magam is ilyen életet szeretnék élni; azt kellett csak hosszas próbálkozások után megértenem, hogy ez önerőből sehogy sem működik. 1993 szilveszterén, egy éjszakai úrvacsorai istentiszteleten láttam meg Isten Igéje fényében, hogy az értelmes életet célzó minden erőlködésem gyümölcstelen – Isten Lelke akkor szült újjá, hogy végre, mint minden tisztességes csecsemő, ráhagyatkozzam Arra, Aki kész viselni a gondjaimat. A pasaréti gyülekezet lelki növekedésemnek, bibliai látásom formálódásának is fontos helyszíne lett: Cseri Kálmán lelkipásztorra, az ifjúsági közösségem vezetőire, később szolgatársaimra figyelve nagyon sok értékes és lényeges összefüggését ismertem meg a keresztyén hitnek és életnek.

Évtizedek óta, sokféle magaslatot és mélységet megjárva tanulgatom, hogy milyen ajándék, ha az ember Jézus Krisztushoz tartozhat. Édesanyám korai és váratlan halála, a Baár-Madas gimnáziumban eltöltött esztendők, a pasaréti ifjúságban éveken át végzett ifjúsági szolgálat, egyetemi tanulmányaim az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarán és a Károli Gáspár Egyetem teológiáján, a lelkészi pályára való felkészülés kérdései, társam megtalálásának öröme, elhívásom a fasori gyülekezetbe, gyermekeink születése, egy külföldön eltöltött év viszontagságai és szépségei – hosszan lehetne sorolni, mi mindenben és hányféleképpen tapasztaltam meg, hogy hűséges Uram van.

A fasori szolgálatba hatodéves teológusként álltam be 2004-ben, majd beosztott lelkészként szolgáltam éveken át, elsősorban az ifjúság körében, később a gyülekezet egyik pároskörében is. Hálás vagyok azért, hogy ez alatt az idő alatt nagyon sokat tanulhattam Végh Tamás és Somogyi Péter lelkipásztorok mellett, mielőtt 2014-ben önálló lelkipásztorának megválasztott a gyülekezet. Örülök, hogy mind az együtt szolgáló lelkipásztorokkal, mind a velünk együtt munkálkodó sok testvérrel mély lelki közösségben követhetjük azt az utat, amelyre Urunk elhívott.

A lelkészi szolgálatom mellett 2004 óta oktatok a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán, a leendő lelkipásztorokat tanítom bibliai görög nyelvre, illetve újszövetségi bevezetéstani előadásokat tartok. Tanszékvezetőmtől, doktori témavezetőmtől, az egyetem rektorától, Dr. Balla Péter professzortól nagyon sokat kaptam lelki látásban éppúgy, mint tudományos szemléletben: ugyanezt szeretném továbbadni a rám bízott hallgatóknak is.

A mindennapjaimban Isten legmeghatározóbb ajándéka számomra a családom. 2004-ben kötöttünk házasságot feleségemmel, Hajdú Dorottyával, akivel a pasaréti gyülekezet ifjúságában találtunk egymásra. Nagy örömünk, hogy nap mint nap együtt fedezhetjük fel Isten dicsőségének, hűségének és szolgálatának újabb vonásait. Négy gyermeket kaptunk: Sára lányunk, Sámuel, Jonatán és Áron fiunk nevelése szép feladatot jelent, egyben folyamatos energiát és hitet igényel tőlünk – jó tudnunk, hogy nem nekünk kell embert faragnunk belőlük, hanem rábízhatjuk őket Arra, Aki mindannyiunk sorsát jóságos kezében tartja. Övé a dicsőség mindenért, amit véghezvitt, és amit véghezvisz ezután életünkben!Pataki András Dávid lelkipásztor húsvéti köszöntője ITT olvasható.