Antal Zoltán Péter
pótpresbiter
1977-ban születtem Nagyváradon, mindkét oldalról református,de templomba csak ünnepekre járó családban. 14 évesen a Nagyvárad-Réti gyülekezetben konfirmáltam. Ekkoriban foglalkoztatott az Ige, többször is nekikezdtem, hogy elejétől a végéig kiolvasom a Bibliát, de rendszerint még Mózes könyveinél feladtam. Szívemmel hiszek, de eszemmel nem, ezt válaszoltam a hitem felől érdeklődőknek 18 évesen. Ezt akkor nagyon elmésnek éreztem, ma már nem vagyok rá büszke. Az ELTE matematika tanári szakán kezdtem meg a felsőfokú tanulmányaimat és egyetemi éveim alatt a Baár-Madas Református Gimnázium kollégiumában lakhattam. Később már nevelőtanári feladatokat is kaptam, így munkaköri kötelességem lett (a bentlakókat kísértem istentiszteletre) többek között Cseri Kálmán igehirdetéseinek hallgatása. Erikát, a feleségemet, is a Baár-Madasban ismertem meg, ő hívott el ifire és az első neszmélyi csendes hetemen, 2000-ben ismertem fel, hogy mennyire saját magam körül forgok, mennyire szükségem van Jézusra.
Erikával 2003-ban házasodtunk össze, a pasaréti gyülekezet aktív tagjai voltunk sokáig. Mivel hetedik kerületben lakunk, a 3 gyermekünk a Csipkekbokor oviba került Isten kegyelméből és bennünk is egyre érlelődött a döntés, hogy inkább a Fasorban lenne a helyünk, így kb. 2013 óta rendszeresen járunk a gyülekezetbe. Az indulástól tagjai vagyunk a szombati pároskörnek és az ebből kialakuló házi csoportnak. 5-6 éve a gyerekszolgálatba is bekapcsolódtam, ahova a feleségem is követett, a felsősök között tartunk alkalmakat.