Vértesy Máté
pótpresbiter
A Tolna megyei Dombóváron születtem 1990-ben a következő években hat tagúvá növekedő család első gyermekeként, ahol szüleink mindvégig hitben és szeretetben neveltek, tanítottak minket. Középiskolás koromig a dombóvári evangélikus gyülekezetbe jártam hittanra, ott is konfirmáltam, kezdtem el ifjúsági alkalmakra járni.
Az egyetemre felkerülve a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség mozgássérült táborainak szolgálói, vezetői csapatában találtam először közösséget. A Fasorba ugyanebben az időszakban, egyetemi tanulmányaim elején kezdtem el járni, sok minden, amit „felnőtt fejjel” Istenről megérthettem és megtanulhattam, a gyülekezeti közösség megismerése már ide kötődnek. Az egyetemen kertészmérnökként, majd díszkertészeti és növényalkalmazási mérnökként végeztem, azóta zöldfelület építéssel, kezeléssel foglalkozó cégeknél dolgozom. A gyülekezetben az ifi, majd a fiatal felnőttek körének vezetésébe kapcsolódtam be néhány évvel ezelőtt, közben igyekezve figyelni arra is, hogy milyen más szolgálatban lenne helyem a közösségben.